31.10.2006

Uusi tutkimus osoittaa, että Stalevo-hoidon varhainen aloittaminen parantaa Parkinson-potilaiden elämänlaatua

Uudet tulokset osoittavat, että perinteiseen levodopahoitoon verrattuna tehostettu levodopahoito Stalevo (levodopa, karbidopa, entakaponi) parantaa merkittävästi elämänlaatua varhaisen vaiheen Parkinson-potilailla, joilla on vain vähäisessä määrin tai ei ollenkaan motorisia tilanvaihteluita. Lisäksi uusi analyysi osoittaa, että jo varhaisessa vaiheessa tehostettua levodopahoitoa saaneiden potilaiden oireet lievenivät nopeasti ja pitkäkestoisesti ja että vastaavaa etua ei voitu saavuttaa, jos hoidon aloitusta viivästettiin 6 kuukaudella. Nämä uudet tulokset esitettiin tänään Movement Disorder Societyn (MDS) järjestämässä kymmenennessä kansainvälisessä Parkinsonin tautia ja liikehäiriösairauksia käsittelevässä Parkinson's Disease and Movement Disorders -kongressissa Kiotossa, Japanissa.

Lehdistötiedote