Siirry pääsisältöön
Orion_nosto2.png

Osakepääoma ja perustietoa osakkeista

Orion Oyj:n osakepääoma 31.12.2023 oli 92 238 541,46 euroa.

Orionin osakkeiden lukumäärä 7.2.2024:

A-sarjan osakkeet 33 232 361
B-sarjan osakkeet 107 901 917
Yhteensä 141 134 278

A- ja B-osakkeet antavat osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on.

Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.