Siirry pääsisältöön

Usein kysytyt kysymykset

Milloin apurahaa voi hakea?

Säätiö julistaa seuraavan vuoden tutkimusapurahat haettaviksi kuluvan vuoden elokuussa. Hakuaika päättyy syyskuun alkupuoliskolla.

Kuka voi hakea apurahaa?

Apurahat myönnetään Orionin Tutkimussäätiön sääntöjen mukaisesti maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimuksen tukemiseksi

Suurempaa apurahaa (enintään 50 000 euroa) voi hakea äskettäin (viiden vuoden sisällä – tai poikkeussäännön * mukaisesti seitsemän vuoden kuluessa) väitellyt tutkimustyön jatkamiseen.

Pienempää apurahaa (enintään 6 000 euroa) voi hakea nuoret tutkijat (ei väitelleet) tieteellistä tutkimustyötä varten. Apurahat myönnetään useimmiten väitöstyöhön.

*) Erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikoiseläinlääkärin tutkinnon suorittamisesta tai muista erityisistä syistä (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaa, varusmies- tai siviilipalvelus tai pitkäaikainen sairaus) otetaan huomioon myös hakija, jonka tutkinnon suorittamisesta on kulunut enemmän kuin viisi – kuitenkin korkeintaan seitsemän – vuotta. Mikäli viiden vuoden määräaika ylittyy, pyydetään CV:ssä esittämään selvitys syistä.

Väitösaika on vähän apurahahaun jälkeen. Voinko hakea apurahaa?

Väitösajan tarkasteluhetki on päivä jolloin apurahojen haku päättyy. Myöhemmin väittelevä hakija ei siis voi hakea suurempaa väitelleille tarkoitettua apurahaa, mutta voi hakea pienempää apurahaa.

Sain apurahaa viime vuonna. Voinko hakea uudelleen?

Enintään 50 000 euron apurahan hakija voi saada vain kerran ja väitöstyöhön tarkoitetun enintään 6 000 euron apurahan korkeintaan kahdesti.

Milloin ja miten säätiö ilmoittaa apurahapäätöksistään?

Tutkimussäätiön hallitus päättää apurahojen saajat kokouksessaan, yleensä loka-marraskuussa. Apurahansaajille myönnetyt apurahat ilmoitetaan sähköpostitse marraskuussa sekä julkaistaan Tutkimussäätion kotisivuilla.

Voiko saada toisen apurahan samaan aikaan muualta?

Tutkimussäätiö hyväksyy useamman apurahan samaan aikaan, kunhan myöntämämme apurahan käyttää hakemuksessaan ilmoittamalla tai myöhemmin säätiön kanssa sovitulla tavalla. 

Apurahani käytössä on muutoksia. Mitä teen?

Kaikissa apurahan käyttöön liittyvissä muutoksista on oltava yhteydessä Tutkimussäätiöön (tutkimussaatio(at)orion.fi). Esimerkiksi apurahan käyttötarkoituksen ja ajankohtaan liittyen.

Voiko apurahakautena työskennellä palkallisessa työsuhteessa?

Apurahakaudella ei saa työskennellä täysipäiväisessä palkkatyössä. Palkallisen osa-aikatyön ja osa-aikaisen apurahatyön yhdistäminen on kuitenkin sallittua. 

Miten apuraha maksetaan?

Myöntökirjeessä apurahansaajaa on pyydetty ilmoittamaan maksamiseen tarvittavat tiedot apurahojen hakujärjestelmään kirjautumalla. Apuraha maksetaan apurahansaajan ilmoittamalle tilille tammikuun aikana.

Onko apuraha mahdollista maksaa kahdelle eri pankkitilille?

Kyllä, apuraha on mahdollista maksaa kahdelle eri pankkitilille, jolloin tulisi olla yhteydessä Tutkimussäätiöön (tutkimussaatio(at)orion.fi).

Voiko apurahan maksamista siirtää myöhemmäksi?

Kaikki apurahat maksetaan samaan aikaan tammikuussa, joten apurahan maksamista ei valitettavasti pysty siirtämään myöhemmäksi. Apurahailmoituksessa on kerrottu, että apuraha maksetaan seuraavan vuoden tammikuussa. 

Voiko apurahan maksaa yliopiston tai tutkimuslaitoksen kautta?

Kyllä, apurahan voi maksaa yliopistolle tai tutkimuslaitokselle, joka puolestaan maksaa palkkaa siitä apurahansaajalle. Yliopiston veloittamat yleiskustannukset eivät saa ylittää yli kuutta prosenttia (6%).

Pitääkö apurahasta maksaa veroa?

Tutkimussäätiö tekee ilmoituksen apurahoista verottajalle. Lisätietoa verotettavasta apurahasta osoitteesta Vero.fi

Voiko myönnetyn apurahan käyttötarkoitusta muuttaa? Pitääkö muutoksista olla yhteydessä Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen (Mela)?

Apurahojen käyttötarkoitusta (mm. henkilökohtaista osuutta) voi muuttaa myöntämisen jälkeen ottamalla yhteyttä Tutkimussäätiöön. Tutkimussäätiö ilmoittaa myöntämänsä apurahat Melaan tammi-helmikuussa, joten apurahansaajan ei tarvitse ilmoittaa ennen tätä tehdyistä muutoksista Melaan.

Voiko kuluapurahaa käyttää elinkustannuksiin?

Kuluapurahaan ei voi lukea elinkustannuksia Suomessa työskennellessä, sillä ne lasketaan osaksi henkilökohtaisen apurahan kattamia kustannuksia. Ulkomailla apurahatyöskentelystä johtuvia ylimääräisiä elinkustannuksia voidaan puolestaan kattaa kuluapurahasta. Säätiöön on oltava yhteydessä, jos kuluapurahaa käytetään elinkustannuksiin ulkomailla.

Milloin apurahan voi käyttää?

Apuraha on tarkoitettu myönnetylle vuodelle, mutta sen käyttö voi mennä osittain edellisen tai seuraavan vuoden puolelle. Esimerkiksi marraskuussa 2024 myönnettävä apuraha tulisi käyttää pääasiallisesti vuoden 2025 aikana, mutta sen käyttö saa osittain ajoittua myös vuosien 2024 ja 2026 puolelle. Apuraha on  tarkoitettu käytettäväksi enintään kahden vuoden sisällä myöntämisestä. Apurahansaaja on määritellyt hakemuksessaan apurahan käyttöajankohdan ja -keston, joihin voi tehdä perustellen muutoksia sopimalla säätiön kanssa.

Tutkimussäätiö ei myönnä takautuvia apurahoja.

Voiko apurahakauden ajankohtaa muuttaa tai pidentää?

Apurahakauden ajankohtaa voi perustellen muuttaa sopimalla asiasta säätiön kanssa. Voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse (tutkimussaatio(at)orion.fi). 

Tutkimussuunnitelmani on muuttunut oleellisesti apurahan myöntämisen jälkeen. Voiko käyttää myönnettyä apurahaa?

Jos tutkimussuunnitelma muuttuu oleellisesti, voidaan se arvioida uudelleen. Apurahansaajan tulee lähettää vapaamuotoinen selvitys tai päivitetty tutkimussuunnitelma Tutkimussäätiöön.

Pitääkö apurahasta lähettää käyttöselvitys?

Apurahasta ei tarvitse lähettää käyttöselvitystä, mutta Tutkimussäätiö edellyttää apurahan käyttämistä hakemuksessa ilmoitetulla tai myöhemmin säätiön kanssa sovitulla tavalla. Mikäli tutkimus johtaa julkaisutoimintaan, tulee säätiön nimi mainita.

Voiko apurahasta saada todistuksen?

Todistuksen apurahasta voi saada pyynnöstä Tutkimussäätiöön (tutkimussaatio(at)orion.fi).

Voiko apurahan palauttaa?

Apurahan voi palauttaa tarvittaessa. Jos apurahaa ei pysty käyttämään sääntöjemme mukaisesti tulee se palauttaa.

Olenko oikeutettu hakemaan apurahaa uudestaan, vaikka en ota myönnettyä apurahaa vastaan?

Apurahaa voi hakea tulevina vuosina, vaikka apurahaa ei ottaisi vastaan. Tämä ei kuitenkaan takaa apurahan saamista uudestaan, vaikka se olisi jo kerran myönnetty.

Miksi minulle ei myönnetty apurahaa?

Orionin Tutkimussäätiö saa vuosittain noin 700 apurahahakemusta. Valitettavasti emme pysty myöntämään kaikille hyville hakemuksille apurahaa, emmekä perustele yksittäisiä apurahapäätöksiä. Hakemukset arvioidaan kyseisen vuoden apurahanhakijoiden kesken.