Siirry pääsisältöön

Ilmoituskanava

Orion on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja, toimimaan eettisesti ja hyvin liiketoimintatavoin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteita.

Orionin whistleblowing –ilmoituskanava tarjoaa kaikille yhtiön työntekijöille, toimittajille, asiakkaille sekä muille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan toimista, jotka eivät ole yhtiömme toimintaperiaatteiden mukaisia ja voivat vahingoittaa yksilöitä, yhtiötämme tai ympäristöä.

Esimerkkejä menettelyistä, joista voidaan ilmoittaa whistleblowing –ilmoituskanavan kautta:

 • taloudelliset väärinkäytökset (ml. finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilty rikkominen
 • epäily lahjuksen antamisesta tai vastaanottamisesta
 • huomattavat ympäristösääntöjen rikkomukset ja ympäristön saastuttaminen
 • vakavat syrjinnän tai ahdistelun muodot


Orionin whistleblowing –ilmoituskanava väärinkäytösten ilmoittamiseksi täydentää organisaation tavanomaisia tiedotus- ja ilmoituskanavia. Ensisijaisesti Orionin sisäisten ohjeiden tai lakien vastainen toiminta tulisi ottaa puheeksi oman esimiehen kanssa. Mikäli tämä ei jostain syystä ole mahdollista, esimiehen esimies, henkilöstöosasto tai sisäisen tarkastuksen päällikkö voivat toimia asiassa yhteyshenkilöinä.

Organisaatio voi olla estynyt käsittelemään tekemääsi ilmoitusta, jos se sisältää laissa kiellettyjä tietoja. Ilmoitusta tehdessä tulee välttää henkilötietojen, etenkin arkaluontoisten henkilötietojen, ilmoittamista. Arkaluontoisista tiedoista ilmenee henkilön:

 • rotu tai etninen alkuperä
 • poliittisia mielipiteitä
 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • ammattiliiton jäsenyys
 • terveyttä koskevia tietoja
 • seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen
 • geneettisiä ja biometrisia tietoja henkilön tunnistamista varten.


Käsittelemme raportoidut tapaukset nopeasti ja puolueettomasti sekä mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisesti. Ryhdymme toimenpiteisiin periaatteiden vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi aina tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.     

Voit ilmoittaa havaitsemistasi toimintaperiaatteidemme tai lakien vastaisista menettelyistä sähköpostitse, osoitteeseen whistleblowing@orion.fi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Deloitten whistleblowing-tiimin toimesta.

Voit kertoa henkilöllisyytesi tai lähettää ilmoituksen nimettömästi. Suosittelemme yhteystietojesi jättämistä, jotta sinuun voidaan tarvittaessa olla yhteydessä tutkintaprosessin aikana. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen ja hyvän hallintotavan (esim. sääntöjen ja lakien noudattaminen) edistäminen ja ylläpitäminen. Lisää tietoja tiedonkeruusta ja käsittelystä löydät alla olevasta tietosuojaselosteesta.

Tietosuojaseloste