Siirry pääsisältöön

Ilmoituskanava

Orion on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja pyrkii kaikin tavoin edistämään eettisiä toimintatapoja, toimimaan eettisesti ja hyvin liiketoimintatavoin. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin epäilyksiin liittyen mahdollisesti laittomaan tai epäeettiseen toimintaan ja kannustamme tuomaan ne tietoomme aina, kun siihen on perusteita.

Orionin whistleblowing –ilmoituskanava tarjoaa kaikille yhtiön työntekijöille, toimittajille, asiakkaille sekä muille sidosryhmille mahdollisuuden ilmoittaa havaitsemistaan toimista, jotka eivät ole yhtiömme toimintaperiaatteiden mukaisia ja voivat vahingoittaa yksilöitä, yhtiötämme tai ympäristöä.

Esimerkkejä menettelyistä, joista voidaan ilmoittaa whistleblowing –ilmoituskanavan kautta:

  • taloudelliset väärinkäytökset (ml. finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäilty rikkominen
  • epäily lahjuksen antamisesta tai vastaanottamisesta
  • huomattavat ympäristösääntöjen rikkomukset ja ympäristön saastuttaminen

Orionin whistleblowing –ilmoituskanava väärinkäytösten ilmoittamiseksi täydentää organisaation tavanomaisia tiedotus- ja ilmoituskanavia. Ensisijaisesti Orionin sisäisten ohjeiden tai lakien vastainen toiminta tulisi ottaa puheeksi oman esihenkilön kanssa. Mikäli tämä ei jostain syystä ole mahdollista, esihenkilön esihenkilö, henkilöstöosasto tai sisäisen tarkastuksen päällikkö voivat toimia asiassa yhteyshenkilöinä.

Käsittelemme raportoidut tapaukset nopeasti ja puolueettomasti sekä mahdollisuuksien mukaan luottamuksellisesti. Ryhdymme toimenpiteisiin periaatteiden vastaisen käyttäytymisen ja toiminnan lopettamiseksi aina tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla.     

Voit ilmoittaa havaitsemistasi toimintaperiaatteidemme tai lakien vastaisista menettelyistä sähköpostitse, osoitteeseen whistleblowing@orion.fi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Orionin whistleblowing-tiimin toimesta.

Voit kertoa henkilöllisyytesi tai lähettää ilmoituksen nimettömästi. Huomioithan, että ilmoituksen nimettömyys saattaa kuitenkin vaikuttaa asian tutkintamahdollisuuksiin. Suosittelemme yhteystietojesi jättämistä, jotta sinuun voidaan tarvittaessa olla yhteydessä tutkintaprosessin aikana. Henkilötietojen käsittelyn laillinen peruste on rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttaminen ja hyvän hallintotavan (esim. sääntöjen ja lakien noudattaminen) edistäminen ja ylläpitäminen. Lisää tietoja tiedonkeruusta ja käsittelystä löydät alla olevasta tietosuojaselosteesta.

Tietosuojaseloste