Siirry pääsisältöön
Vastuullisuus_Inclusion.jpg

Henkilöstön monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio – jokainen orionilainen, omana itsenään

Monimuotoinen, yhdenvertainen ja inklusiivinen työyhteisö on rikkaus, joka lisää hyvinvointia ja ruokkii innovatiivisuutta. Vaikka olemme Orionissa vielä matkamme alussa, haluamme lisätä ymmärrystämme ja etsiä keinoja entistä monimuotoisemman ja inklusiivisemman yrityskulttuurin rakentamiseksi.

Yhdenvertaisuus on jokaisen työntekijän oikeus – myös organisaatio hyötyy

Orion haluaa jokaisen työntekijänsä tuntevan olonsa tervetulleeksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Edellytämme päivittäisessä työssämme arvojemme mukaista toimintaa eli sitä, että arvostamme toisiamme. Haluamme, että jokaisella orionilaisella on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa työyhteisön toimintaan ja olla tasavertainen työyhteisön jäsen. 

Näemme yhdenvertaisuudella ja inklusiivisuudella selkeän yhteyden työhyvinvoinnin lisäksi myös liiketoiminnan kehittämiseen. Lääkkeiden kehittäjänä innovatiivisuus on meille keskeinen menestystekijä. Eri taustoista tulevat ihmiset tuovat mukanaan erilaisia ajatusmalleja ja ideoita, joiden kautta innovaatiot syntyvät. 

Tavoitteena toimintatapojen ja tietoisuuden lisääminen

Orionissa monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on huomioitu johtamisperiaatteissamme ja henkilöstöhallintoamme ohjaavissa toimintaohjeissamme. Tunnistamme silti tarpeen ymmärtää paremmin monimuotoisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja ja kehittää niihin liittyviä toimintatapoja työyhteisössämme. 


Olemme valjastaneet monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyömme kehittämiseen joukon aiheista motivoituneita orionilaisia. Työryhmältä saatavat ideat ja näkökulmat huomioidaan muun muassa toimintatapojen kehittämisessä ja niiden viestimisessä. Hyödynnämme monimuotoisuustyössämme myös vuonna 2021 henkilöstölle tehdyn yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyn havaintoja. Työn edistymistä seurataan tasaisin väliajoin tehtävän orionilaisten työntekijäkokemusta kartoittavan Pulssikyselyn kautta. 


Kehitystyömme seuraavassa vaiheessa monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja inkluusiota tullaan tarkastelemaan osana Orionin sosiaalisen vastuun tiekarttaa. Tavoitteenamme on, että asemastaan riippumatta jokainen orionilainen ymmärtää näiden teemojen merkityksen. Keskitymme jatkossa organisaatiomme sisäisen tietoisuuden lisäämiseen monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja inkluusioaiheista.