Siirry pääsisältöön
Sustainability_Leaf in water.jpg

Ympäristön lääkejäämien vähentäminen on tärkeää

Lääkejäämät voivat kuormittaa ympäristöä ja vaikuttaa haitallisesti luonnon monimuotoisuuteen. Siksi käsittelemme tuotantomme jätevedet vastuullisesti ja edistämme jätevesien hyvää hallintaa myös arvoketjussamme. Lisäksi opastamme kuluttajia vanhentuneiden lääkkeiden asianmukaiseen hävittämiseen, jotta lääkeaineita päätyisi ympäristöön lääkkeiden käyttövaiheessa mahdollisimman vähän.

Huomio ympäristöön päätyvien lääkejäämien minimointiin elinkaaren alusta loppuun

Lääkeaineita voi päätyä ympäristöön eri tavoilla, kuten esimerkiksi tuotantolaitosten jätevesissä, kuluttajien käytön seurauksena ja eritteissä sekä silloin, kun käyttämättömiä ja vanhentuneita lääkkeitä ei hävitetä asianmukaisesti.

Teemme jatkuvasti töitä varmistaaksemme, että luontoon päätyvien lääkejäämien määrä saadaan minimoitua lääkkeiden koko elinkaaren ajalta. Hyödynnämme elinkaariajattelua jo tuotekehitysvaiheessa, jotta onnistuisimme tässä.

Orion tekee kaikille uusille lääkkeiden vaikuttaville aineille ympäristöriskiarvion, jonka tekeminen on edellytys tuotteen markkinoille pääsyyn. Arviossa tutkitaan, mitä riskejä aineet luontoon päästessään voisivat aiheuttaa. Myös lääkeaineiden tuotannolle tehdään ympäristöriskiarvio, jonka avulla suunnitellaan miten voimme minimoida näiden riskien toteutumisen ja vaikutukset omissa operaatioissamme.

Tuotteen elinkaaren loppupuolella korostuvat kuluttajien, terveydenhuollon ammattilaisten ja kumppaneiden tietoisuuden lisääminen lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä ja hävittämisestä.

Tuotannon lääkejäämät minimiin

Lääkeaineita päätyy ympäristöön ensisijaisesti lääkeainejäämistä, jotka aiheutuvat kuluttajien lääkkeiden käytöstä ja erittymisestä. Käyttämättömien tai vanhentuneiden lääkkeiden virheellisestä hävittämisestä tai tuotannon päästöistä aiheutuvien jäämien osuus kaikista ympäristöön päätyvistä lääkejäämistä on sen sijaan pienempi. Orionilla on kuitenkin suora mahdollisuus vaikuttaa tuotannosta peräisin oleviin lääkejäämiin, joten se on tärkeä osa ympäristövastuun kokonaisuuttamme.

Vähennämme toimipaikoiltamme ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta minimoimalla jätevesiemme sisältämien haitallisten kemikaalien määrää ja huolehdimme toimipaikkojemme riskienhallinnasta. Raaka-aineita, lääkkeiden vaikuttavia aineita ja tuotteita hankimme vain vastuullisiksi tuntemiltamme toimittajilta.

Olemme saaneet luontoon päätyvät lääkejäämäpäästöt vähenemään merkittävästi kehittämällä tuotantomme jätevesien hallintaa. Jätevesiprosessi perustuu nykyisin erillisviemäröintiin. Korkean riskin jätevedet erotellaan muista ja ohjataan erikseen käsiteltäviksi. Ylimääräinen vesi haihdutetaan ja jäännös poltetaan. Näin riskikartoitettujen jätevesien lääkejäämät saadaan tuhoutumaan sataprosenttisesti.

Koko ketjun yhteistyötä tarvitaan

Suurin osa luontoon päätyvistä lääkejäämistä aiheutuu lääkkeiden käytöstä: niitä kulkeutuu eritteiden ja suihkuvesien mukana etenkin vesistöihin. Osa lääkejäämistä on peräisin lääkkeiden virheellisestä hävittämisestä.

Orionilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa yksin kokonaisuuteen, ja siksi yhteistyöllä sidosryhmien kanssa ja opastamisella on suuri merkitys. Lisäämme ihmisten tietoisuutta lääkkeiden asianmukaisesta käytöstä ja hävittämisestä yhteistyössä apteekkien ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Opastamme kuluttajia hävittämään vanhentuneet lääkkeet asianmukaisella tavalla eli palauttamaan ne apteekkiin. Esimerkki tästä on vuosina 2018–2022 järjestetty Lääkkeetön Itämeri -kampanja, johon osallistuimme Suomessa yhteistyössä lääke- ja ympäristöalan toimijoiden sekä päättäjien kanssa.