Siirry pääsisältöön
Vastuullisuus_Toiminnan ymparistovaikutukset.jpg

Toiminnan ympäristövaikutukset

Orionin ympäristövastuu kattaa koko arvoketjun. Elinkaariajattelu auttaa meitä tunnistamaan paremmin, missä kohtaa ketjua ympäristövaikutuksia syntyy eniten, sekä mihin meidän kannattaa panostaa vähentääksemme niitä.

Jokaisella valmistavan teollisuuden toimijalla on väistämättä ympäristövaikutuksia. Siksi jokaisen vastuullisesti toimivan yrityksen, kuten Orionin, on tärkeää ymmärtää ja tuntea omien ympäristövaikutustensa lähteet sekä laajuus.  
 
Orionin ympäristövastuu kattaa koko arvoketjun riippumatta siitä, missä raaka-aineet ja tuotteet valmistetaan. Olemme asettaneet ympäristövaikutustemme johtamiselle kunnianhimoiset vaatimukset koko arvoketjun matkalle. Varmistamme täyttävämme nämä vaatimukset esimerkiksi koulutuksilla, järjestelmällisellä toiminnan parantamisella, sekä edistymisemme jatkuvalla seuraamisella. Olemme myös aktiivisessa vuoropuhelussa toimittajiemme kanssa kirittääksemme heidän ympäristövastuutaan.

Elinkaariajattelu antaa kokonaisvaltaista ymmärrystä

Elinkaariajattelu on meille erityisen tärkeä työkalu ja ajatusmalli, joka auttaa parantamaan ympäristöjohtamistamme. Se antaa meille kokonaisvaltaisen kuvan vaikutuksistamme koko arvoketjun ajalta – myös sen jälkeen, kun tuotteet lähtevät tehtailtamme kohti kuluttajia.  
 
Elinkaariajattelu lähtee liikkeelle jo tuotekehityksestä. Teemme Orionilla kaikille uusille lääkkeiden vaikuttaville aineille ympäristöriskiarvion. Tutkimme, mitä riskejä aineet voisivat aiheuttaa luontoon päästessään . Vastaavasti tuotannon ympäristöriskiarvioiden avulla suunnitellemme, miten voimme omilla toimillamme minimoida näiden riskien toteutumisen ja vaikutukset omissa toiminnoissamme. 
 
Olemme tehneet kahdelle tuoteperheellemme myös niin sanotun elinkaarilaskennan eli LCA-arvion. Se on tuotetasolla käytettävä havainnollistava työkalu, jonka avulla pyrimme tunnistamaan ja ymmärtämään paremmin tuotteen ympäristöön liittyviä vaikutuksia: missä kohtaa elinkaarta tuotteella on suurimmat vaikutukset, ja mihin kohtiin vaikuttamalla saisimme suurinta positiivista vaikutusta aikaiseksi. 
 
Elinkaarilaskennan avulla olemme esimerkiksi nähneet, että Easyhaler® -tuoteperheen kohdalla suurin osa vaikutuksistamme ympäristöön tulee tuotteen toimitusketjusta. Se on korostanut meille yhteistyön tärkeyttä kumppaneiden ja toimittajien kanssa. Käytämme laskennan konkreettisia tuloksia hyödyksi, kun mietimme yhdessä, miten toimitusketjun ympäristövaikutuksia voidaan pienentää entisestään.

Arvoketjun yhteistyö mahdollistaa ympäristövaikutusten vähentämisen koko arvoketjun ajalta

Noudatamme ympäristöjohtamisessamme ja energiatehokkuuteen liittyvissä toimintamalleissamme jatkuvan parantamisen periaatetta. Tämä pätee myös elinkaariajatteluun, jonka avulla pystymme tunnistamaan ensimmäiseksi vaikuttavimmat ja helpoimmat parannuskohteet ympäristötyössämme.  
 
Tämä kokonaisvaltainen ajattelutapa, jossa mietimme asioita kaikkien yrityksen toimintojen kannalta, on pyritty jalkauttamaan Orionille kaikkeen päätöksentekoon. Orionin ympäristövaikutusten hallinnassa emme keskity vain oman toimintamme tai tuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksiin, vaan myös esimerkiksi tuotteen käytöstä tai sen hävittämisestä aiheutuviin vaikutuksiin. Yhteistyö on avainroolissa arvoketjumme päästöjen hillitsemisessä: voimme saavuttaa kunnianhimoiset ympäristötavoitteemme ainoastaan yhteistyöllä kumppaneidemme kanssa.