Siirry pääsisältöön

(Päivitetty 1.7.2016) Orion Oyj ("Orion") noudattaa viestinnässään voimassaolevaa lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja sisäpiiriohjetta, Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä yhtiön sisäisesti määriteltyjä ohjeistuksia ja periaatteita. Tämän tiedonantopolitiikan on hyväksynyt Orionin hallitus.

Viestinnän keskeiset periaatteet ja tavoitteet

Orionin viestinnän keskeiset periaatteet ovat avoimuus, tasapuolisuus, luotettavuus, samanaikaisuus ja johdonmukaisuus.

Tavoitteena on antaa luotettavaa, kattavaa, oikea-aikaista ja vertailukelpoista tietoa yhtiöstä eri sidosryhmille sekä välittää kuvaa Orionista vastuullisena ja eettisenä yhtiönä. Orion viestii johdonmukaisesti niin myönteisistä kuin kielteisistäkin asioista.

Orionin sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea yhtiön osakkeen oikeaa arvonmuodostusta viestimällä pääomamarkkinoille oikeaa, riittävää ja ajankohtaista tietoa Orionin tavoitteista, toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta ja taloudellisesta tilanteesta.

Pörssitiedotteet

Säännöllinen tiedonantovelvollisuus

Orion julkaisee säännöllisesti tietoja taloudellisesta asemastaan ja tuloksestaan eli laatii ja julkistaa taloudelliset raportit yhtiötä koskevan lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti. Orion julkaisee tietoja taloudellisesta tilanteestaan ennalta ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Tulevan tilikauden julkaisupäivät julkistetaan pörssitiedotteena ennen edellisen tilikauden päättymistä. Kaikki raportit ovat saatavilla Orionin verkkosivuilla välittömästi niiden julkistamishetken jälkeen.

Sisäpiiritiedon julkistaminen

Orion julkistaa niin pian kuin mahdollista kaikki sellaiset päätöksensä ja toimintaansa koskevat seikat, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yhtiön arvopaperin tai muiden rahoitusvälineiden arvoon. Sisäpiiritiedon julkistamista voidaan lykätä tiettyjen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen säätämien edellytysten täyttyessä.

Sisäpiiritiedon julkistamisella pyritään turvaamaan sijoittajien yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedonsaantiin.

Lehdistötiedotteet

Lehdistötiedotteella kerrotaan Orionin liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, joilla arvioidaan olevan liiketoiminnallista uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa median ja suuren yleisön kannalta, mutta jotka eivät täytä pörssitiedotteen kriteereitä.

Tutkimus- ja kehityshankkeita koskevat tiedot

Orion julkistaa tietoja tutkimus- ja kehityshankkeistaan pääsääntöisesti osavuosikatsauksissaan ja/tai lehdistötiedotteilla, mutta kliinisen vaiheen III tutkimusten tuloksista Orion tiedottaa pääsääntöisesti erillisellä pörssitiedotteella. Lehdistötiedote voidaan julkaista Orionin tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksista ennen kliinisen vaiheen III tuloksia. Usein tällaiset lehdistötiedotteet voidaan julkaista kansainvälisten lääketieteellisten kongressien yhteydessä.

Sijoittajatapaamiset

Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaavat henkilöt tapaavat median edustajia sekä sijoittajia ja analyytikoita säännöllisesti koti- ja ulkomailla. Tapaamisissa sijoittajien kanssa ei anneta uutta tietoa yhtiöstä sijoituskohteena, vaan keskustelut perustuvat yhtiön aiemmin julkistamiin tai muutoin yleisesti saatavilla oleviin tietoihin.

Hiljainen kausi

Ennen jokaista tulosjulkistusta Orion noudattaa kolmen viikon mittaista hiljaista kautta, jonka aikana yhtiön edustajat eivät tapaa analyytikoita, sijoittajia tai talousmediaa eivätkä osallistu pääomamarkkinoihin liittyviin tilaisuuksiin. Hiljaisen kauden aikana yhtiö ei myöskään kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä.

Näkymäarvio

Orion antaa näkymäarvion kuluvalle tilikaudelle.

Huhut ja markkina-arviot

Orion ei lähtökohtaisesti kommentoi huhuja, markkina-arvioita tai analyytikoiden ja tiedotusvälineiden ennusteita yhtiöstä ja yhtiön kehityksestä. Tarvittaessa yhtiö voi kuitenkin harkita tiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon. Jos julkisuuteen vuotaa sisäpiiritietoa, Orion julkistaa tiedon niin pian kuin mahdollista.

Viestintäkanavat, tiedotteiden jakelu ja saatavilla olo

Raportointikieli

Orionin virallinen raportointikieli on suomi, ja sen lisäksi Orion julkaisee kaikki viralliset tiedotteet myös englanniksi.

Pääasialliset viestintäkanavat

Orion käyttää pääasiallisina ulkoisina viestintäkanavinaan pörssi- ja lehdistötiedotteita sekä yhtiön ajantasaisia verkkosivuja (www.orion.fi ja www.orion.fi/en).

Kaikki Orionin julkaisemat pörssi- ja lehdistötiedotteet löytyvät verkkosivuilta, samoin arkistot aiemmin julkistetuista pörssi- ja lehdistötiedotteista, osavuosikatsauksista sekä vuosikertomuksista vähintään viiden vuoden ajalta. Lisäksi kaikki keskeisissä sijoittajatapaamisissa esitetyt materiaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.