Siirry pääsisältöön

Taloudelliset tavoitteet

Taloudellisten tavoitteiden avulla Orion pyrkii konsernin omistaja-arvon kehittämiseen, taloudellisen vakauden varmistamiseen ja kannattavaan kasvuun.

 Orionin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle 2024–2028 ovat:

  • Kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin vähintään 8 prosenttia vuosittain (CAGR).
  • Liikevoiton kasvattaminen liikevaihtoa nopeammin.
  • Ylläpitää vähintään 50 prosentin omavaraisuusaste ja saavuttaa vähintään 25 prosentin 
    oman pääoman tuotto (ROE).
  • Osakekohtaisen osingon kasvattaminen vuosittain ja 50–100 %:n osingonjakosuhde.

Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jatkuvia ja riittäviä investointeja tuotevalikoiman 
kehittämiseen ja kasvuun. Orionin liiketoimintamalliin kuuluvat etappimaksut voivat aiheuttaa 
vaihtelua liikevaihdon ja liikevoiton lyhyen aikavälin kasvussa.