Siirry pääsisältöön
Orion_research_and_development_07122022-3267.jpg

Tietoa säätiöstä

Orionin Tutkimussäätiö sr tukee sääntöjensä mukaan lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian ja niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan tutkimusta. Säätiö jakaa näiden alojen nuorille tutkijoille apurahoja useimmiten väitöskirjatyöhön.

Suurin osa Tutkimussäätiön jakamista apurahoista on 3 000 – 6 000 euroa. Säätiö on jakanut nuorille tutkijoille enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja yleensä ulkomaille suuntautuvaan post doc -työhön tai oman tutkimusryhmän perustamiseen. Säätiö on ollut mukana myös Säätiöiden professoripoolissa sen elinkaaren ajan. Vuonna 2022 Tutkimussäätiö myönsi kaksi 100 000 euron suuruista palkintoapurahaa Tiina Sikaselle ja Jukka Westermarckille. Edellisen kerran palkintoapurahoja myönnettiin Orionin 100-vuotisjuhlavuonna 2017. Silloin myönnettiin kaksi 100 000 euron suuruista palkintoapurahaa Johanna Ivaskalle ja Mikko Niemelle. Vuonna 2012 myönnettiin 75 000 euron suuruinen Orion-Farmos-palkinto Hannes Lohelle.

Säätiön hallituksessa on 11 jäsentä. He edustavat tuettavien alojen tieteellisiä järjestöjä, Suomen viittä lääketieteellistä koulutusyksikköä ja Orion Oyj:tä. Jäsenten nimityksessä painotetaan vahvaa kokemusta ja tutkimuksellista näkyvyyttä.

Säätiön kyky jakaa apurahoja perustuu suurelta osin sen omien varojen sijoitustoiminnan tuottoihin. Osan rahoituksestaan säätiö saa vuosittain Orion Oyj:ltä. Tämä summa sisältyy Orion Oyj:n voitonjakoehdotukseen ja vahvistetaan kunakin vuonna erikseen yhtiökokouksessa.

Orionin Tutkimussäätiö sr tekee apurahojen myöntöpäätökset itsenäisesti Orion-konsernista riippumattomasti.

Orionin Tutkimussäätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudattaa hyvää säätiötapaa.

Säätiön tarkoitus

Orionin Tutkimussäätiö sr:n säännöt 3 §:

”Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, tutkimustyötä.”

Oriola Oy:n ja Panfarma Oy:n rahastojen säännöt 2 §:

”Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen, kemian, farmasian ja ravintofysiologian tieteellistä tutkimustyötä.”

Maritza ja Reino Salosen sidotun rahaston säännöt 2 §:

”Rahaston tarkoituksena on edistää ja tukea maamme terveydenhuoltotoimintaa erityisesti sydän-, syöpä- ja lastentautien tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa.”

Säätiön rakenne

Orionin Tutkimussäätiöön kuuluvat lisäksi Oriolan rahasto ja Panfarman rahasto sekä Maritza ja Reino Salosen sidottu rahasto, jonka varojen hallinnoinnista ja apurahojen myöntämisestä vastaa Orionin Tutkimussäätiön hallitus.

Orion-yhtymän Tutkimussäätiö perustettiin 1957.

Farmoksen Tutkimus- ja Tiedesäätiö perustettiin 1973.

Orion-Farmos Tutkimussäätiö syntyi 2006 kahden edellä mainitun säätiöin fuusioituessa.

Nimi muutettiin 2015 Orionin Tutkimussäätiöksi.

Säätiölakiuudistuksen myötä säätiön viralliseksi nimeksi 2016 tuli Orionin Tutkimussäätiö sr.