Siirry pääsisältöön
Ura-Orionilla_hyvanmielentyopaikka.jpg

Rakennamme henkilöstömme hyvinvointia jokapäiväisessä arjessa

Orionilla tehdään aktiivisesti töitä hyvän ilmapiirin ja työhyvinvoinnin eteen. Haluamme, että työyhteisössämme on hyvää esihenkilötoimintaa, kannustavia työkavereita ja luottamuksen ilmapiiri, sillä ne ovat tärkeitä hyvinvoinnin edellytyksiä.

Työhyvinvointia arvioidaan kolme kertaa vuodessa toteutettavalla Pulssikyselyllä. Orion on panostanut koko 2000-luvun erityisesti henkilöstöjohtamiseen ja esihenkilötyöhön. Tämän työn tulokset näkyvät työilmapiirimittauksissa, joissa Orionin johtajuuden mittarit ovat selkeästi yli suomalaisen keskiarvon, ja tulokset osoittavat Orionin kuuluvan Suomen kärkeen hyvässä esihenkilötyössä.

Kokonaisvaltaista palkitsemista ja etuja

Palkitsemisella tuemme menestymistä ja kannustamme henkilöstöämme toimimaan Orionin strategian ja arvojen mukaisesti.

Palkkaan vaikuttavia tekijöitä ovat tehtävän vaativuus sekä henkilökohtainen suoriutuminen ja pätevyys. Erinomaisesta suorituksesta osoitamme arvostusta muun muassa pikapalkkioiden avulla. Palkitsemme myös pitkäaikaisesta sitoutumisesta Orioniin esimerkiksi palvelusvuosipalkkioilla.

Vapaa-ajalla työntekijät voivat osallistua monipuolisten harrastuskerhojen toimintaan sekä varata käyttöönsä majoitustilaa edullisesti eri puolilla Suomea sijaitsevilta virkistysalueilta. Tarjoamme työntekijöillemme kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Espoossa ja Salossa henkilöstön käytettävissä on lisäksi oma kuntosali.

Panostamme myös monipuoliseen, tasokkaaseen lounasruokailuun, jota työnantaja tukee. Espoon ja Turun toimipisteistä löytyy henkilökuntamyymälät, joissa työntekijät voivat tehdä edullisia ostoksia.

Terveys ja turvallisuus työssä

Haluamme tarjota orionilaisille turvallisen ja terveellisen työympäristön sekä toimivan työyhteisön. Terveyteen liittyviä riskejä hallitsemalla varmistamme, että jokainen orionilainen voi palata kotiin työpäivän jälkeen turvallisesti ja terveenä.

Työterveyshuollon tavoitteina ovat terveellinen ja turvallinen työympäristö sekä hyvin toimiva työyhteisö. EHS-toimintojen tarkoituksena on puolestaan luoda perusta turvalliselle työlle ja ympäristövastuullisille toiminnoille ja niiden jatkuvalle parantamiselle Orion-konsernissa  Suuri osa Orionin työsuojelu- ja hyvinvointitoiminnasta tähtää ennaltaehkäisyyn. Turvallisuuden osalta tavoitteenamme on nolla tapaturmaa ja ammattitautia sekä sairauspoissaolojen vähentäminen.  

Ikäryhmittäin tehtävissä terveystarkastuksissa arvioidaan työtekijän työkyky. Orion tukee työkyvyn ylläpitämiseen tähtääviä kuntoremonttikursseja.

Työterveyshuolto tekee järjestelmällisiä työpaikkakäyntejä ja riskikartoituksia, jotta voimme kehittää työoloja jatkuvasti.

Orionin työturvallisuusjohtaminen perustuu riskienhallintaan, ennakointiin ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Työturvallisuuden johtamisen ja kehittämisen käytännöt määritellään EHS-johtamisjärjestelmässä (Environment, Health, Safety) joka pohjautuu ISO 45001 ja ISO 14001- standardeihin sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön. Järjestelmässä on kuvattu menettelyt esimerkiksi ympäristölle ja työturvallisuudelle haitallisten poikkeamien ja vaarallisten tilanteiden tunnistamiseen, ennakointiin ja estämiseen sekä korjaavien toimien toteuttamiseen. Kaikki periaatteet, prosessit ja tarkemmat tehtävä- ja työvaihekohtaiset ohjeet työn turvalliseksi tekemiseksi ovat saatavilla kaikille työntekijöille.  

Työturvallisuuden riskienhallinta perustuu systemaattiseen riskien arviointiin erilaisissa työtehtävissä, prosesseissa ja työolosuhteissa.  Riskienarvioinneissa hyödynnetään erilaisia menetelmiä; esimerkiksi kemikaalialtistuksen ja koneturvallisuuden arviointiin on omat menettelynsä.  

Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja kehittäminen toteutuu koko työuran aikana. Uusi työntekijä käy läpi EHS-perehdytyksen, jossa hän tutustuu työtehtäviinsä liittyviin turvallisuusasioihin sekä yleisesti Orionin EHS-periaatteisiin ja menettelyihin. Esihenkilöille ja asiantuntijatehtävissä toimiville järjestetään turvallisuuskoulutusta, esimerkiksi Puuttumalla Välität-koulutus  turvallisuusasioiden puheeksiottoon. Kaikille orionilaisille järjestetään lisäksi vuosittain ajankohtaisiin EHS-aiheisiin liittyvä vuosikoulutus.  

Muita turvallisuusjohtamisen työkaluja ovat esimerkiksi tiimien säännölliset turvallisuustuokiot, sekä henkilöstön ja johdon suorittamat säännölliset turvallisuuskierrokset, joiden aikana käydään turvallisuuskeskusteluja henkilöstön kanssa. Henkilöstöä ja yhteistyökumppaneita kannustetaan lisäksi tekemään turvallisuushavaintoja niin vaaratilanteista kuin hyvistä käytännöistä ja turvallisuustietoisesta toiminnastakin. 

Vuonna 2022 käynnistyneen kehityshankkeen myötä Orionilla tunnistettiin strategiset työturvallisuuden kehitysteemat; turvallisuuden johtaminen, suorituskyvyn hallinta, riskitietoisuus ja oppiva organisaatio. Näihin teemoihin liittyviä aiheita kehitetään Orionilla turvallisuuden arvonluontiohjelmassa, jonka tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamista suunnitelmallisesti ja saavuttaa nolla tapaturmaa-tavoite.