Siirry pääsisältöön

Sidosryhmäyhteistyö

Orion toimii osana laajaa lääkealan verkostoa, ja teemme päivittäin yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Avoin ja aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa on tärkeää, jotta pystymme vastaamaan toiminnallemme asetettuihin odotuksiin. Yhteistyö sidosryhmiemme kanssa on myös avainasemassa alamme kestävien toimintatapojen kehittämisessä.

Teemme tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa. Kuulemme sidosryhmiemme odotuksista ja ajatuksista muun muassa erilaisten digitaalisten palaute- ja ilmoituskanavien, tutkimusten ja kyselyiden, tapaamisen ja tilaisuuksien, työryhmien sekä viranomaisauditointien kautta.

Sidosryhmiemme odotukset on huomioitu Orionin vastuullisuusohjelmassa vuonna 2018 tehdyn olennaisuusanalyysin kautta.

Orionin keskeiset sidosryhmät

  • Potilaat ja kuluttajat
  • Asiakkaat ja B2B-kumppanit
  • Nykyiset ja potentiaaliset työntekijät
  • Sijoittajat
  • Toimittajat
  • Terveydenhuollon ammattilaiset
  • Apteekit
  • Päättäjät ja vaikuttajat
  • Potilasjärjestöt