Siirry pääsisältöön
Orion-research2.jpg

Uusia keinoja kivunhoitoon

Kipu rasittaa yhteiskuntaa monin eri tavoin ja vaikuttaa vahvasti yksittäisen ihmisen elämänlaatuun. Siksi Orionin tavoite on kehittää uudenlaisia vaihtoehtoja kivun hoitoon.

Kipu on yksi yleisimmistä syistä terveydenhuollon palvelujen käyttöön ja aiheuttaa valtavasti sairauspoissaoloja sekä tuottavuuden menetyksiä. Yksilötasolla se voi lamaannuttaa ihmisen kokonaan.
  
Nykyiset hoitomuodot pystyvät lievittämään kipua yleensä vain osittain, ja lääkkeiden huono siedettävyys rajoittaa monen potilaan kohdalla niiden käyttöä. Kuitenkin esimerkiksi leikkauksen jälkeinen voimakas akuutti kipu ja hermovaurion tai nivelrikon aiheuttama krooninen kipu voivat heikentää ihmisen elämänlaatua monella tavalla. Nykyisillä kipulääkkeillä on vaikea hoitaa erityisesti hermovaurioista johtuvaa kipua sekä pitkäaikaisia tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja.  

Voimakkaisiin kipulääkkeisiin liittyy myös paljon riskejä. Opioidien liiallinen ja kontrolloimaton käyttö on aiheuttanut paljon riippuvuuksia, väärinkäyttöä ja kuolemia ja johtanut joissain maissa kansanterveyskriisin. Näistä syistä Orion pyrkii löytämään uudenlaisia kipulääkkeitä ja kivun hoitokeinoja akuutista tai kroonisesta kivusta kärsiville potilaille.

Tutkijat pyrkivät heikentämään kipusignaalia 

Tavoitteena ovat entistä tehokkaammat ja turvallisemmat lääkkeet, jotka eivät aiheuta riippuvuutta ja joiden avulla voidaan korjata nykyisten hoitovaihtoehtojen puutteet. Orion tutkii useita mahdollisia ei-opioidisia hoitokeinoja.  Kaksi päälinjaamme ovat kipusignaaleihin vaikuttaminen ja immuunipuolustusjärjestelmään vaikuttaminen.

Kummassakin tapauksessa tavoitteena on, että kipusignaali heikentyy ja näin myös aivoissa syntyvä aistimus kivusta vähenee. 

Kipututkimuksemme painopistealueet