Siirry pääsisältöön
Orion_Fermion-Lab-Espoo-2021-9298.jpg

Laatu ja teho ennen kaikkea

Orion haluaa osaltaan varmistaa, että potilas saa lääkettä aina tehokkaan ja mahdollisimman turvallisen annoksen. Siksi teemme suunnitelmallista työtä tuotteen laadun ja tehon varmistamiseksi kaikissa sen elinkaaren vaiheissa.

Orionilaisten työn ytimessä on potilas ja hänen hyvinvointinsa. Potilaalle on ratkaisevan tärkeää, että hän saa lääkettä tehokkaan ja mahdollisimman turvallisen annoksen, jonka sivuvaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Potilaiden ja lääkäreiden on myös voitava luottaa siihen, että lääke käyttäytyy tarkoitetulla tavalla eri potilailla.

Orionilla tehdään siksi suunnitelmallista työtä tuotteen laadun ja tehon varmistamiseksi kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa.

Testausta ja tuotantokontrolleja

Laatu ja teho ovat vahvasti läsnä jo tuotteen kehitysvaiheessa. Ennen kuin lääkeaineet päätyvät tuotantoon, on niiden teho sekä turvallisuus testattu valvotuissa laboratorio-olosuhteissa.

Ennen kuin lääkeaineiden käyttäytymistä testataan vapaaehtoisilla ihmisillä, tehdään testit koeputkissa ja eläimissä. Näin saadaan tärkeää tietoa siitä, miten lääkeaine käyttäytyy ihmiskehossa. Jokaisessa vaiheessa on tarkat laatu- ja turvallisuuskriteerit, jotka aineen on täytettävä, ennen kuin sen kanssa voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen. Vahvistus lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta saadaan ensimmäisissä ihmistutkimuksissa.

Varsinaisessa lääketuotannossa laatukontrolleja tehdään sekä tuotannon aikana että lopullisella lääkevalmisteella. Niiden avulla todetaan, että lääkevalmiste täyttää kaikki laatuvaatimukset ja toimii juuri siten kuin sen pitääkin.

Jotta tuote säilyy laadukkaana ja tehokkaana myös kuluttajalle asti sekä hänen käytössään, kiinnitetään myös lääkepakkaukseen erityistä huomiota. Lääkepakkaus on kuin turvaseinämä lääkkeen ja sitä pilaavien tekijöiden välissä, ja sen ominaisuuksilla on tärkeä merkitys lääkkeen säilyvyydelle. Oikea ja tarkoituksenmukainen pakkaus suojaa lääkettä ja säilyttää sen ehjänä käsittelyn sekä kuljettamisen aikana. Lääkepakkauksen on lisäksi oltava sellainen, etteivät valo, happi, ilmankosteus tai mikrobit pääse vahingoittamaan lääkettä.

Orionin lääkepakkaukset käyvät siksi läpi tiukan testiseulan.

Tietoa kerätään myös jälkikäteen

Lääkeyritykset ja viranomaiset valvovat lääkevalmisteiden turvallisuutta, tehoa ja laatua myös sen jälkeen, kun lääke on jo markkinoilla. Tietoa kerätään kellon ympäri muun muassa lääkkeen haittavaikutusepäilyistä, puutteellisesta tehosta, tuotevirheistä, lääkitysvirheistä sekä yhteisvaikutuksista.

Tieto lääkkeiden haittavaikutuksista ja muista turvallisuuteen vaikuttavista ominaisuuksista täydentyy valmisteiden koko elinkaaren ajan. Niiden seuranta on maailmanlaajuista, ja siitä huolehtivat eri maiden kansalliset viranomaiset yhdessä lääkeyritysten kanssa. Myös Orionilla on oma osastonsa turvallisuusseurantaa varten.

Tuotteen tehosta ja laadusta saadaan tietoa myös suoraan terveydenhuollon ammattilaisilta. He kertovat avoimesti esimerkiksi Orionin lääke-esittelijöille, miten tietyt lääkkeet ovat heidän asiakkaillaan toimineet, sekä mikäli heillä on toiveita tuotteiston suhteen. Heidän palautteensa viedään eteenpäin aina tuotekehitykselle, jossa voidaan sen avulla kehittää tuotteiden laatua.

Orion_Research_and_development_medicine_package.jpg

Potilasturvallisuus aina etusijalla

Laitamme potilaan turvallisuuden aina etusijalle, mikä näkyy kaikessa toiminnassamme.
Potilasturvallisuus-teemasivulle