Siirry pääsisältöön
Orion-production2_1920x1080.jpg

Kiertotalous

Kiertotalouden periaatteiden edistäminen on välttämätöntä luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Lääkeaineiden turvallisuuden varmistaminen asettaa kiertotaloudelle rajoitteita, mutta paljon on saavutettavissa myös niiden puitteissa. Orion kehittää erityisesti materiaalitehokkuutta ja pakkaustensa kierrätettävyyttä kiertotalouden tehostamiseksi.

Ratkaisujen etsimistä potilasturvallisuuden ehdoilla

Potilasturvallisuuden varmistamiseksi noudatamme lääkkeiden valmistuksessa tiukkoja laatukriteerejä. Olemassa olevat puhdistusteknologiat eivät vielä pysty poistamaan materiaalivirtojen epäpuhtauksia riittävän perusteellisesti, joten joudumme käyttämään lääkkeiden ja niiden pakkausten tuotannossa paljon neitseellisiä raaka-aineita. Myöskään lääkkeiden uudelleenkäyttö valmistuksessa ei ole mahdollista.

Onkin hyvin tärkeää, että hyödynnämme lääkkeiden ja muiden tuotteidemme valmistamiseen käytetyt materiaalit mahdollisimman tehokkaasti ja välttämään materiaali- ja energiahukkaa. Etsimme tähän jatkuvasti keinoja esimerkiksi valmistusprosessia optimoidessa, vertaamalla eri lääkeaineprosessien materiaalitehokkuutta toisiinsa materiaalitehokkuusindeksin avulla. Näin voimme suunnitella vaaditun materiaalien kannalta mahdollisimman tehokkaita tapoja lääkkeiden valmistukseen.

Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia huomioida kiertotalouden ratkaisuja laajemmin toiminnassamme ja seuraamme esimerkiksi puhdistusteknologian kehittymistä aktiivisesti.

Pakkausten kierrätettävyydellä merkittäviä vaikutuksia

Lääkkeiden ja muiden tuotteidemme pakkauksilla on kaksi tärkeää tehtävää: suojata tuotetta ja tarjota tietoa pakkauksessa olevasta tuotteesta. Lääkkeet usein suojataan useammalla kerroksella, eli suoraan lääkkeen kanssa kosketuksissa olevalla primääripakkauksella sekä ulompana olevalla kartonkikotelolla eli sekundääripakkauksella ja mahdollisesti myös muilla päällysteillä. Näin ollen tuotteidemme suojaamisessa käytetään huomattava määrä pakkausmateriaaleja. 

Orionilla pakkaukset suunnitellaan alusta lähtien niin, että ne mahdollisuuksien mukaan sisältävät kierrätysmateriaaleja ja ovat kierrätettävissä. Poikkeuksena ovat suoraan lääkeaineiden kanssa kosketuksissa olevat pakkaukset, joiden valmistukseen voidaan EU:n lääkelain rajoitusten vuoksi käyttää vain neitseellisiä raaka-aineita. Nestemäisiä lääkkeitä sisältäneet primääripakkaukset luokitellaan myös vaaralliseksi jätteeksi, jolloin pakkaukset tulee toimittaa apteekkiin kierrätettäväksi.

Teemme yhteistyötä pakkausten valmistajien ja tutkimusorganisaatioiden kanssa pakkaustemme ympäristökuorman pienentämiseksi. Tärkeä tapa edistää pakkaustemme kiertoa on myös tarjota kuluttajille mahdollisimman selkeät kierrätysohjeet.

Yhteisiä kiertotalouden ratkaisuja kumppaneiden kanssa

Kiertotalous on ennen kaikkea yhteistyötä. Hyödynnämme valikoimassamme paljon myös toimittajiemme valmistamia lääkkeitä, lääkkeettömiä tuotteita ja lääkeaineita, joten yhteistyö materiaaliviisaiden tuotantotapojen kehittämisessä on tärkeää.

Etsimme Orionissa aktiivisesti kiertotalouden ratkaisuja kumppaneidemme kanssa yli toimialarajojen. Tarjoamme esimerkiksi lääkeaineidemme valmistuksen käyttämiä, mutta tuotantomme käyttöön kelpaamattomia liuottimia apupolttoaineeksi kumppaneidemme tuotantoprosessiin. Näin pienennämme syntyvän jätteen määrää ja autamme kumppaniamme vähentämään ilmastopäästöjä.

Lääkevalmistuksen sivutuotteena syntyviä aineita voidaan hyödyntää myös muissa kumppaneidemme prosesseissa. Esimerkkinä tästä toimii Orionin tytäryhtiön, lääkeaineita valmistavan Fermionin ja Dupontin omistaman, entsyymejä valmistavan Genecor Internationalin yhteistyö, jossa Fermionin sivutuotteena syntyvää jäte-etanolia hyödynnetään tehtaiden yhteisessä jätteenpuhdistusprosessissa Itämeren typpikuorman pienentämiseksi.