Siirry pääsisältöön

Orionin sijoittajasuhdepolitiikka

Orionin sijoittajasuhteiden päätehtävänä on varmistaa, että markkinoilla on kaikkina aikoina käytössään oikeat ja riittävät tiedot Orionin osakkeiden arvon määrittämiseksi. Tämä tehtävä täytetään tarjoamalla kaikille pääomamarkkinaosapuolille tasapuolisesti ja säännöllisesti oikeaa ja riittävää tietoa yhtiöstä ja sen toimintaympäristöstä.

Orion noudattaa kaikessa viestinnässään arvopaperimarkkinalain, Nasdaq Helsingin sääntöjen sekä muiden sovellettavien säännösten pörssiyhtiöihin kohdistuvia vaatimuksia täsmällisestä ja samanaikaisesta tiedon julkistamisesta.

Sijoittajasuhdetoiminnan tehtävänä on myös kerätä ja analysoida markkinainformaatiota sekä sijoittajien palautetta Orionin johdon ja hallituksen käyttöön.

Sijoittaja- ja analyytikkotapaamiset

Sijoittajasuhdeyksikkö koordinoi Orionin sijoittajasuhdetoimintaa. Näin varmistetaan tasapuolinen pääsy yhtiön tietoihin ja yhdenvertainen mahdollisuus tavata yrityksen johtoa. Orionin sijoittajasuhdetoiminnan edustajat tapaavat sijoittajia ja analyytikoita säännöllisesti lukuun ottamatta hiljaisia jaksoja. Osallistuvat henkilöt valitaan seuraavien kriteereiden pohjalta:

  • Toimitusjohtaja tapaa pääosin sellaisia sijoittajia ja analyytikoita, jotka ovat aiemmin tavanneet yrityksen johtoa ja jotka tuntevat yrityksen toiminnan hyvin.
  • Talousjohtaja ja Head of Investor Relations (sijoittajasuhdepäällikkö) tapaavat pääosin sijoittajia ja analyytikoita, joilla on perustiedot yhtiöstä ja jotka ovat pyytäneet ensimmäistä tapaamista yhtiön johdon kanssa.
  • Head of Investor Relations (sijoittajasuhdepäällikkö) on pääosin vastuussa ensitapaamisista sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.

Sijoittajasuhteet - ota yhteyttä