Siirry pääsisältöön

Vuosi edennyt pääosin odotustemme mukaisesti huolimatta pienestä vastatuulesta tiettyjen markkinoiden ja toimitusten ajoitusten kanssa

Liisa_Hurme.jpg

Vuosi edennyt pääosin odotustemme mukaisesti huolimatta pienestä vastatuulesta tiettyjen markkinoiden ja toimitusten ajoitusten kanssa

Liisa Hurme, toimitusjohtaja

Julkaistu 17.7.2023

”Tammi–kesäkuussa 2023 liikevaihtomme kasvoi 2,4 prosenttia 567,5 miljoonaan euroon, ja liikevoittomme laski 33,5 prosenttia 102,0 miljoonaan euroon. Liikevoiton lasku vertailukaudesta oli pääosin ennakoitua, mutta Venäjän liiketoimintojen lopettamisen, eläinlääkemarkkinan kysynnän heikkenemisen ja joidenkin asiakkaidemme varastotasojen mukauttamisen vuoksi koko vuoden liikevoiton odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2022 – ei kasvavan hieman tai kasvavan kuten aiemmin arvioimme. 

Arvio liikevoiton kasvusta vuoden 2023 toisella puoliskolla perustuu muun muassa oletuksiin Nubeqan hyvän kehityksen jatkumisesta, Easyhaler-tuoteportfolion myynnin kasvusta, geneerisen tuotteiston hyvästä suorituksesta, kustannusinflaation helpottamisesta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myynnin laskun tasaantumisesta sekä Nubeqan myyntiin liittyvästä 30 miljoonan euron etappimaksusta.

Innovative Medicines -tulosyksikön liikevaihto kasvoi selvästi Nubeqa®-tuotteen hyvän kehityksen ansiosta. Nubeqan myynnin ennakoidaan kasvavan vahvasti tulevina vuosina, ja sen vuoksi ilmoitimmekin kesäkuussa investoivamme darolutamidin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Fermionin Hangon tehtaalla. 

Branded Products -tulosyksikön liikevaihto puolestaan laski. Easyhaler®-tuoteportfolion kasvu jatkui, mutta Parkinson-lääkkeiden alemmat toimitukset partnereille sekä Venäjän liiketoiminnan lopettamisesta johtuva Divina®-sarjan myynnin lasku painoivat liikevaihtoa. Toukokuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä kerroimme, että Easyhaler®-tuoteportfoliolla on potentiaalia saavuttaa yli 200 miljoonan euron vuotuinen myynti. Kasvunäkymien vuoksi päätimme kesäkuussa investoida Easyhalerin tuotantokapasiteetin kasvattamiseen Espoon lääkevalmistetehtaalla ja rakentaa uuden kuivajauheinhalaattoreiden täyttölinjan.  

Geneeristen lääkkeiden ja itsehoitotuotteiden myynti Suomessa kasvoi vahvan volyymikehityksen ansiosta. Generics and Consumer Health -tulosyksikön kokonaismyynti kuitenkin laski Simdax®-tuotteen sekä ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden geneerisen kilpailun ja hintojen laskun sekä Venäjän liiketoimintojen lopettamisen vuoksi. 

Kysyntä on heikentynyt koko eläinlääkemarkkinassa sekä seuraeläin- että tuotantoeläinsegmenteissä, mikä heijastuu myös Orionin Animal Health -tulosyksikön liiketoimintaan. Animal Health -tulosyksikön tammi–kesäkuun 2023 liikevaihto sisältää kesäkuussa 2022 ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) liikevaihdon, mikä selittää vahvaa kasvua vertailukaudesta. Ilman VMD:tä tulosyksikön liikevaihto olisi laskenut.

Liikevoiton laskuun oli useita syitä, joista osa kertaluonteisia kuten liiketoiminnan lopettaminen Venäjällä. Venäjään liittyvien erien kokonaisvaikutus liikevoittoomme tammi–kesäkuussa 2023 oli 25 miljoonaa euroa negatiivinen verrattuna vuoden 2022 tammi–kesäkuuhun. Myös Simdaxin ja ihmiskäyttöön tarkoitettujen deksmedetomidiinivalmisteiden myyntivolyymien laskulla ja hintojen laskulla sekä selvästi laskeneella entakaponituotteiden myynnillä oli merkittävä negatiivinen vaikutus. Kolmas merkittävä tekijä liikevoiton laskuun oli kiinteiden kustannusten kasvu. Myös kustannusinflaatio aiheutti edelleen jonkin verran painetta marginaaleihin. Positiivista oli, että kasvavilla tuotteilla ja erityisesti Nubeqan rojalteilla oli myönteinen vaikutus liikevoittoon. Nubeqan merkitys olisi ollut vieläkin merkittävämpi ilman tilapäistä negatiivista vaikutusta bruttokatteeseen, joka johtui vertailukautta alhaisemmasta toimitushinnasta Bayerille.

Operatiiviset kustannukset kasvoivat pääosin ennakoidusti. Myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat, koska vertailukaudella COVID-19 rajoitti vielä paikoin myynninedistämistoimia. Lisäksi myynnin ja markkinoinnin sekä hallinnon kulut sisältävät nyt myös ostetun eläinlääkeyhtiö VMD:n (Inovet) kulut, joita ei ollut vertailukaudella. Erilaisten tietojärjestelmien rooli muuttuu tärkeämmäksi, ja sen seurauksena niihin liittyvät kustannukset, jotka sisältyvät hallinnon kuluihin, ovat kasvaneet. Lisäksi Orionin toiminnanohjausjärjestelmän käynnissä oleva uudistaminen aiheuttaa väliaikaisia lisäkustannuksia.

Toukokuussa järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä kerroimme, että Orion suunnittelee aloittavansa vuoden 2023 jälkimmäisellä puoliskolla kliinisen vaiheen I tutkimuksen ODM-212:lla. ODM-212 on TEAD-estäjä ja tarkoitettu sellaisten kiinteiden kasvainten hoitoon, joissa YAP/TEAD on aktivoitunut. Olemme myös valinneet tasipimidiinin eli ODM-105:n kohdeindikaatioksi unettomuuden ja olemme aloittaneet molekyylillä kliinisen vaiheen II tutkimuksen. Hanke sopii hyvin tutkimusputkeemme, sillä unettomuus liittyy usein kipuun rinnakkaissairautena. Myös muut kliinisessä vaiheessa olevat hankkeemme etenevät suunnitellusti. Jatkamme innolla kaikkia T&K-hankkeitamme uusien hoitomuotojen kehittämiseksi niitä tarvitsevien potilaiden parhaaksi.”