Siirry pääsisältöön

Vuosi 2023 oli odotusten mukainen - kliininen kehitysputki eteni ja Nubeqa® kasvoi voimakkaasti

Liisa_Hurme.jpg

Q3 oli odotetun vahva ilman vertailukauden merkittävää ennakkomaksua

Liisa Hurme, toimitusjohtaja

Julkaistu 13.2.2024

”Vuosi 2023 oli Orionille jälleen yksi tapahtumarikas vuosi, jonka merkittävimpiä saavutuksia olivat kliinisen kehitysputken eteneminen ja Nubeqan vahva kasvu. Lisäksi jatkoimme Orionin tulevaisuuden rakentamista askel askeleelta. Sitä ilmentävät muun muassa päätöksemme investoida tuotantokapasiteettimme kasvattamiseen sekä avata T&K-toimipiste Yhdysvaltoihin, pari esimerkkiä mainitakseni. Uusi organisaatiorakenteemme astui voimaan vuoden 2023 alussa ja on odotusten mukaisesti osoittanut jo hyötynsä antamalla tulosyksiköille entistä paremmat mahdollisuudet keskittyä omiin vahvuuksiinsa, markkinoihinsa sekä asiakkaisiinsa. Kuten aina, vuoteen mahtui myös haasteita ja vaativia hankkeita kuten vaikkapa liiketoiminnan lopettaminen Venäjällä ja Orionin Eläkesäätiön lakisääteisten eläkkeiden siirto ulkopuoliseen eläkevakuutusyhtiöön. Nämäkin hoidettiin hienosti ja haluankin tässä yhteydessä lämpimästi kiittää kaikkia työntekijöitämme vuoden 2023 suorituksista ja saavutuksista!

 
Tutkimus- ja kehitysputki sekä Nubeqa® ovat myös täsmennetyn strategiamme ytimessä. Strategiakaudella 2024–2028 Innovative Medicines -tulosyksikkö ja Nubeqa® toimivat Orionin liikevaihdon sekä tuloksen kasvuajureina, ja myös muilla tulosyksiköillä on tärkeä rooli strategiassa. Branded Products, Generics and Consumer Health ja Animal Health -tulosyksiköiden tehtävä on tuottaa vakaata tulovirtaa sekä tavoitella kasvua. Fermionin keskeinen rooli on valmistaa vaikuttavia lääkeaineita Orionin nykyisiin ja tuleviin innovatiivisiin lääkkeisiin. Tavoitteenamme on, että kasvava tulovirta mahdollistaa Orionin tulevaisuuden rakentamisen edellyttämät lisääntyvät järkevät panostukset tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä muihin kasvuhankkeisiin, ja kasvavan osingon osakkeenomistajille. Päivitetyt taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2028 ohjaavat ja auttavat meitä strategian toteuttamisessa.


Kliininen kehitysputkemme eteni monin tavoin vuoden 2023 aikana. Aloitimme vuoden aikana yhteensä peräti kolme uutta kliinisen vaiheen III hanketta eturauhassyövän alueella. Yhden Bayerin kanssa darolutamidilla ja kaksi MSD:n kanssa ODM-208:lla. Lisäksi aloitimme kliinisen vaiheen IIa tutkimuksen ODM-105:llä unettomuuden hoitoon ja kliinisen vaiheen I tutkimuksen ODM-212:lla, joka on tarkoitettu kiinteiden kasvainten hoitoon. Muut kliiniset tutkimukset etenivät vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti. Yhdessä Bayerin kanssa toteuttamamme kliinisen vaiheen III ARANOTE-tutkimuksen tulosten odotetaan valmistuvan vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla, ja aiomme vuoden 2024 aikana aloittaa kliinisen vaiheen II tutkimuksia sekä akuutissa että kroonisessa kivussa kipumolekyylillämme ODM-111:llä, joka on NaV 1.8:n salpaaja. Kliininen kehitysputkemme on tällä hetkellä vankka etenkin myöhäisemmän vaiheen hankkeiden osalta. Tavoitteemme ja halumme on saada vahvistettua myös varhaisempia vaiheita ja tuoda tasaisempana virtana uusia hankkeita kliiniseen kehitysputkeen. Tämän vuoksi olemme määrätietoisesti edistäneet ja kasvattaneet myös varhaista tutkimusputkeamme, josta aikanaan on tarkoitus saada uusia hankkeita kliiniseen vaiheeseen.

 
Tammi-joulukuussa 2023, liikevaihtomme oli 1 189,7 (1 340,6) miljoonaa euroa ja liikevoittomme 274,9 (439,6) miljoonaa euroa. Raportoidun liikevaihdon ja liikevoiton lasku selittyy vertailukaudella kirjatulla merkittävällä 228 miljoonan euron ennakkomaksulla. Sekä liikevaihto että liikevoitto kasvoivat hieman vuonna 2023, kun emme huomioi kyseistä ennakkomaksua ja sen 208 miljoonan euron nettovaikutusta vuoden 2022 tulokseen emmekä Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtoon liittyvää 30,7 miljoonan euron erää vuonna 2023. Tämän positiivisen kehityksen tärkeimmät ajurit olivat Nubeqa®-rojaltien ja Easyhaler®-tuoteportfolion myynnin kasvu sekä Nubeqan myyntiin liittyvä 30 miljoonan euron etappimaksu. Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 eteni ennakoidusti lukuun ottamatta entakaponi-tuotteiden sekä joidenkin eläinlääkkeiden odotettua pienempiä toimituksia kumppaneillemme.


Näkymäarviomme vuodelle 2024 arvioi Orionin liikevaihdon olevan 1 340–1 410 miljoonaa euroa ja liikevoiton 270–310 miljoonaa euroa. Sekä liikevaihto että liikevoitto olettavat, että vuoden 2024 aikana Orion saa yhden Nubeqan myyntiin liittyvän 70 miljoonan euron etappimaksun.

 
Liikevoitto-ohjeistuksen vaihteluväli johtuu pääasiassa Orionin kirjaamasta Nubeqa®-myynnistä sekä tutkimus- ja kehityskustannusten kehityksestä. Nubeqa®-rojaltien tarkkaa tasoa sekä tuotetoimitusten tarkkaa ajoitusta on vaikea ennustaa, ja millä tahansa poikkeamalla ennustetuista tasoista tai ajoituksista voi olla huomattava vaikutus liikevoittoomme. Viimeisten vuosien aikana olemme kasvustrategiamme mukaisesti määrätietoisesti lisänneet panostuksia varhaisen vaiheen tutkimukseen. Nyt tuo työ alkaa tuottaa hedelmää ja useampi hanke on lähestymässä kliinistä kehitysvaihetta. Hankkeiden eteneminen edellyttää myös selvästi aiempaa isompia T&K-kuluja. Samaan aikaan kliinisessä kehitysvaiheessa olevan hankkeet ovat edenneet ja etenevät vuoden 2024 aikana, mikä kasvattaa hankkeiden kuluja. Hankkeiden etenemiseen ja ajoitukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, joiden vuoksi kaikki vuodelle 2024 ennakoidut kulut eivät välttämättä toteudu. Näkymien taustalla olevat oletukset on selostettu tämän katsauksen osiossa "Näkymien yksityiskohtaisemmat perustelut".

Orion lähtee vuoteen 2024 luottavaisin mielin hyvistä asetelmista. Arvioimme liikevaihdon ja liikevoiton paranevan edellisvuodesta. Kasvava tulovirta antaa meille täsmennetyn strategiamme mukaisesti mahdollisuuksia investoida enemmän tutkimukseen ja kehitykseen sekä muihin kasvuhankkeisiin. Tie on auki kannattavalle kasvulle!