Siirry pääsisältöön

Vuosi alkanut hyvin liikevaihdon kasvaessa vahvasti

Liisa_Hurme.jpg

Strategiamme mukaisesti ja positiivisten kasvunäkymien mahdollistamana haluamme allokoida aiempaa enemmän pääomaa Orionin tulevaisuuden rakentamiseen ja etenkin Orionin oman tutkimus- ja kehitysputken edistämiseen sekä kasvattamiseen. Panostuksia kasvatetaan kuitenkin hallitusti, ja tässä meitä ohjaavat taloudelliset tavoitteemme.

Liisa Hurme, toimitusjohtaja

Julkaistu 25.4.2024

”Tammi-maaliskuussa 2024 liikevaihtomme kasvoi 11 prosenttia 308,5 (277,9) miljoonaan euroon ja liikevoittomme oli 56,0 (55,5) miljoonaa euroa. Kaikki tulosyksikkömme myötävaikuttivat liikevaihdon vankkaan kasvuun ja liikevoiton muodostumiseen. Nubeqa® ja Easyhaler®-tuoteportfolio toimivat tuttuun tapaansa kasvun suurimpina ajureina, mutta ilahduttavasti kasvua tuli myös monesta muusta lähteestä. Generics and Consumer Health -tulosyksikön raportoitu liikevaihto oli hieman miinuksella vertailukauteen nähden, mutta mikäli emme huomioi kiihtyvää geneeristä kilpailua kohtaavia deksmedetomidiinituotteita ja Simdaxia sekä Venäjää, jossa vertailukaudella tyhjensimme loputkin varastot ennen vetäytymistämme markkinalta, niin liikevaihdon kehitys oli positiivista. 

Liikevoitto oli vertailukauden tasolla, mikä johtui kulujen suunnitelmallisesta kasvusta. Monet käynnissä olevat tutkimus- ja kehitysvaiheen hankkeet edistyvät, mikä selittää tutkimus- ja kehityskulujen kasvua alkuvuonna. Myöhemmin tänä vuonna T&K-kulujen kasvun odotetaan kiihtyvän, kun pääsemme aloittamaan suunnitellut faasi II -tutkimukset kivun hoitoon tarkoitetulla ODM-111-molekyylillä. T&K-kulujen kohdalla on myös hyvä muistaa, että valtaosa niistä kohdistuu uusien innovatiivisten lääkkeiden kehittämiseen ja selvästi pienempi osuus menee muiden tuotteiden kuten geneeristen lääkkeiden tai eläinlääkkeiden kehittämiseen. Nubeqan rojaltirakenne, jossa rojaltien taso alkaa joka kalenterivuosi alimmalta portaalta, tarkoittaa, että lähivuosina Orionin vuotuisesta tuloksesta suurempi osa tehdään todennäköisesti aina vuoden jälkimmäisellä puolella. Tämän lisäksi tänä vuonna näkymäarvioomme sisällytetty Nubeqan myyntiin liittyvä 70 miljoonan euron etappimaksu toteutuu arviomme mukaan vuoden loppupuolella.

Liiketoiminnan rahavirta oli odotetun vahva tammi–maaliskuussa 2024. Rahavirta pitää sisällään muun muassa viime vuonna kirjatun Nubeqan myyntiin liittyvän 30 miljoonan euron etappimaksun sekä valtaosan Orionin Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirron kassavirtavaikutuksesta. Lisäksi esimerkiksi Nubeqan tuotemyynnin ja rojaltien tuottama rahavirta oli selvästi parempi kuin vertailukaudella.

Aiemmin tänä vuonna julkistetun täsmennetyn strategiamme mukaisesti ja positiivisten kasvunäkymien mahdollistamana haluamme allokoida aiempaa enemmän pääomaa Orionin tulevaisuuden rakentamiseen ja etenkin Orionin oman tutkimus- ja kehitysputken edistämiseen sekä kasvattamiseen. Panostuksia kasvatetaan kuitenkin hallitusti, ja tässä meitä ohjaavat taloudelliset tavoitteemme. Vuosien 2024–2028 aikana haluamme kasvattaa liikevaihtoa keskimäärin vähintään 8 prosenttia vuosittain, kasvattaa liikevoittoa liikevaihtoa nopeammin sekä maksaa osakkeenomistajille vuosittain kasvavaa osinkoa siten, että vuotuinen osingonjakosuhde on 50–100%. Nämä tavoitteet luovat meille taloudelliset kehykset, joiden puitteissa voimme harkittuja kasvupanostuksia lisätä. 

Kliinisessä kehitysvaiheessa olevista hankkeista ODM-111:llä tehtävä faasi I -tutkimus saatiin päätökseen katsauskaudella, ja valmistaudumme nyt aloittamaan molekyylillä faasi II -tutkimukset ensin akuutin kivun hoidossa ja myöhemmin kroonisen kivun hoidossa. Odotettavissa olevaan uutisvirtaan kuuluu myös darolutamidilla tehtävän faasi III ARANOTE -tutkimuksen valmistuminen tämän vuoden aikana.

Suomessa alkuvuonna koetut poliittiset lakot ovat lisänneet haasteita Orionin toimitusketjuihin, joita jo aiemmin ovat koetelleet muun muassa geopoliittiset jännitteet Lähi-idässä. Lakoilla ei ollut olennaista vaikutusta Orioniin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kiitos hyvien varastotasojen ja yhtiön ketterän toiminnan vaihtoehtoisten toimitusreittien löytämiseksi. 

Kaiken kaikkiaan vuosi on alkanut hyvin ja jopa hieman odotuksiamme paremmin. Tästä johtuen olemme myös hieman täsmentäneet liikevoiton osalta näkymäarviotamme vuodelle 2024.