Siirry pääsisältöön
Sustainability_Snow.jpg

Ilmastotyössä rima korkealla

Ilmastonmuutos on suuri haaste, jonka ratkaisemisessa Orion haluaa olla mukana. Etenemme vakaasti kohti oman toimintamme hiilineutraaliutta. Lisäksi olemme sitoutuneet asettamaan koko arvoketjumme osalta tieteeseen perustuvat ja 1,5 asteen lämpenemisen kanssa linjassa olevat päästövähennystavoitteet. Panostamme yhteistyöhön koko arvoketjumme päästöjen vähentämiseksi.

Ilmastonmuutos on globaali haaste, joka aiheuttaa riskejä maailmanlaajuisesti ja myös Orionin liiketoiminnalle. Vastuullisesti toimivana yhtiönä haluamme olla mukana sen ratkaisemisessa. Tunnistamme oman toimintamme vaikutukset ja teemme aktiivisesti työtä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi sekä ilmastoriskien minimoimiseksi.

Vuonna 2021 päätimme nostaa ilmastotyömme rimaa entisestään asettamalla tavoitteeksi oman toimintamme hiilineutraaliuden saavuttamisen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet (science-based targets) liiketoimintamme koko arvoketjussa syntyvien päästöjen vähentämiseksi siten, että teemme osuutemme ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa 1,5 asteeseen.

Investoimme energiatehokkuuteen

Orionilla oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöt liittyvät lähes yksinomaan energiaan, ja siksi energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamisessa. Investoimme systemaattisesti energiatehokkuushankkeisiin, joilla pyrimme vähentämään sekä energian kulutusta että ilmastopäästöjä. Etsimme jatkuvasti myös uusia tapoja parantaa energiatehokkuutta.

Orionin oman toiminnan suurimmat päästöt syntyvät kiinteistöjen ja toimintojen kuluttamasta lämmöstä ja prosessien olosuhteiden ylläpitoon eli ilman kuivaukseen ja lämmitykseen tarvittavasta höyrystä. Hiilineutraaliustavoitteemme saavuttamiseksi investoimme uusiutuvalla energialla tuotetun lämmön ja höyryn lisäämiseen tuotannossamme.

Käyttämästämme energiasta 45 prosenttia on sähköä, joten myös sähkön tuotantotapa vaikuttaa huomattavasti kokonaispäästöihimme. Vuodesta 2019 lähtien Orionin ostama sähkö on ollut sataprosenttisesti hiilivapaata. Hankimme sähkömme pääsääntöisesti tuottajilta, joiden myymä sähkö on peräisin tuuli-, vesi- tai bioenergiasta. Energiamarkkinoiden epävakaasta tilanteesta johtuen uusiutuvan energian osuus saattaa hetkellisesti laskea.

Olemme sitoutuneet Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenyritysten yhteiseen energiatehokkuusohjelmaan. Olemme olleet nykyisen energiatehokkuussopimuksemme piirissä vuodesta 2017. Nykyisen sopimuskauden aikana tehdyistä toimenpiteistä on syntynyt noin 2 500 tonnin CO2-säästöt, mikä vastaa 114 %:a asetetuista energiansäästötavoitteista. Vaikka asetetut tavoitteet on saavutettu, Orion jatkaa ohjelman kunnianhimoista toteuttamista.

Koko arvoketjun yhteistyötä tarvitaan

Valtaosa (96 %) toimintamme ilmastovaikutuksista syntyy muualla kuin Orionin omissa toiminnoissa. Suurimmat ilmastovaikutukset Orionin koko arvoketjussa liittyvät ostettuihin raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleihin, lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin ja valmiisiin tuotteisiin. Näissä ilmastovaikutukset linkittyvät vahvasti energian käyttöön. Ilmastovaikutuksia syntyy myös, kun raaka-aineita ja tavaroita kuljetetaan paikasta toiseen.

Ymmärtääksemme paremmin arvoketjumme hiilijalanjälkeä toteutimme vuonna 2019 laajan elinkaariarvioinnin, jossa kuormitustekijöitä huomioitiin aina tuotteen raaka-aineesta lopputuotteen jakeluun ja hävittämiseen potilasohjeineen ja pakkauksineen. Arvion tuloksena saimme tietoa siitä, mitä arvoketjun osia meidän tulee tukea hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Seuraavaksi määrittelemme tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet arvoketjumme osalta ja edistämme kumppaneidemme osallistumista ilmastotalkoisiin.