Siirry pääsisältöön

Lääkekehitys

Miten syntyy uusi lääke? Uuden lääkkeen kehittäminen varhaisvaiheen molekyylistä valmiiksi tuotteeksi vaatii huippututkijoiden ja muiden lääkealan ammattilaisten tiivistä ryhmätyötä. Matka saattaa kestää jopa 15 vuotta.

Sairauden tai sen oireen hoitaminen uudella tavalla

Lääkehitys tehdään kansainvälisessä yhteistyössä terveydenhoidon ja tutkimuksen ammattilaisten sekä eri lääkealan viranomaisten kanssa.

 • laaketiede_2v_w_dna.png

  Kohteen löytäminen ja validointi

  Ihmiskehosta pyritään löytämään kohde – tyypillisimmin proteiini tai geeni – jolla on merkityssairauden kehityksessä tai oireiden syntymisessä.

 • tutkimus_2v_w_molekyyli.png

  Lääkeainemolekyylien löytäminen

  Jatkotutkimuksiin sopivien lääkeainemolekyylien valinta jopa tuhansien potentiaalisten molekyylien joukosta.

 • tutkimus_2v_w_koeputket.png

  Johtolankamolekyylien optimointi

  Molekyylejä muokataan, testataan ja parannetaan. Tavoitteena löytää muutama mahdollisimman tehokas ja turvallinen molekyylilääkeainekandidaatiksi.

 • tutkimus_2v_w_laboratorio.png

  Prekliininen kehitys

  Varmistetaan molekyylien turvallisuus laboratoriokokein (in vitro eli koeputkessa ja soluviljelmissä sekä in vivo eli laboratoriossa eläinkokeilla) ennen testaamista ihmisillä.  • talous_2v_w_dokumentti.png

  Tutkimuslupahakemus

  Lääkkeen tutkimus ihmisillä edellyttää viranomaislupaa. Varhaisvaiheen kehitys on tähän mennessä kestänyt n. 3-5 vuotta.

 • talous_2v_w_busineshahmot.png

  Faasi I: n. 1 vuosi

   

  • Ensimmäiset testaukset ihmisillä: terveet, vapaaehtoiset koehenkilöt 
  • Syöpälääkkeiden tutkimukset aloitetaan suoraan potilailla 
  • Tutkitaan lääkkeen turvallisuutta ja käyttäytymistä kehossa 
  • Vain noin joka kymmenes kliinisiin tutkimuksiin yltänyt molekyyli päätyy valmiiksi lääkkeeksi 

 • tuotteet_2v_w_laaketabletit.png

  Faasi II: 1-3 vuotta

  • Lääkettä testataan ensimmäisen kerran varsinaisilla potilailla 
  • Varmistetaan alkuperäisen idean mukaiset vaikutukset 
  • Tutkitaan lääkkeen turvallisuutta ja käyttäytymistä kehossa

 • talous_2v_w_tyontekijat.png

  Faasi III: 2-4 vuotta

  • Tavoitteena osoittaa lääkkeen teho ja turvallisuus kliinisesti ja tilastollisesti merkitsevällä potilasmäärällä 
  • Satoja tutkimusklinikoita ympäri maailmaa

 • talous_2v_w_dokumentti.png

  Myyntilupahakemus: n. 1 vuosi

  Kliinisten ja pre-kliinisten tutkimusten tulosten perusteella lääkkeelle voidaan hakea viranomaisen hyväksyntää.

 • tuotteet_2v_w_laakepurkki.png

  Uusi lääke potilaiden käytettävissä

  Uuden lääkkeen kehityksen kokonaiskulut jopa 2 miljardia euroa*. 
  *Luku sisältää myös epäonnistuneiden hankkeiden kulut. 
  Kehitys ideasta valmiiksi lääkkeeksi kestää 10–15 vuotta.

 • talous_2v_w_kalenteri.png

  Faasi IV: Lääketurvallisuuden seuranta

  Lääkkeen käytöstä ja mahdollisista haittavaikutuksista kerätään tietoa koko sen elinkaaren ajan.