Siirry pääsisältöön
Vastuullisuus_toimitusvarmuus_liukuhihna.jpg

Lääkkeitä on saatava – myös poikkeustilanteissa

Orion on merkittävässä roolissa mahdollistamassa lääkkeiden saatavuutta sekä maamme huoltovarmuutta. Oma tuotantomme ja velvoitevarastomme pyrkii turvaamaan sen, että kriittisiä lääkkeitä riittää niitä tarvitseville kaikissa tilanteissa.

Potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää, että kuluttaja saa tarvitsemansa lääkkeet apteekista ja ne ovat saatavilla terveydenhuollonammattilaisille silloin kun heillä on niille tarve. Siksi yksi tavoitteistamme on ylläpitää korkeaa palvelutasoa kaikkina aikoina – oli kyse sitten kriisiajasta tai normaalista arjesta.  
 
Globalisaation aikakaudella meidän on varauduttava poikkeusolosuhteisiin, jos lääketuotanto pysähtyy tai materiaalit eivät liiku. Monet lääkealan yritykset ovat siirtäneet lääkkeiden ja lääkeraaka-aineiden valmistusta kustannuspaineiden takia esimerkiksi Aasiaan. Häiriö ketjun yhdessä osassa voi vaarantaa lääkkeiden saatavuuden.  
 
Orionilla me arvioimme ennakoivasti mahdollisia riskejä koko arvoketjussa ja ryhdymme tarvittaviin toimenpiteisiin niiden pienentämiseksi, jotta tuotteiden saatavuus voitaisiin varmistaa kaikkina aikoina. Läheinen ja järjestelmällinen yhteistyö toimittajiemme kanssa on riskienhallinnan perustekijöitä. Lisäksi minimoimme lääkkeiden jakelun kapasiteettiriskin varmistamalla vaihtoehtoisten jakelutapojen saatavuuden. 
 
Teemme jatkuvasti töitä tuotteidemme saatavuuden eteen, ja Orionin lääkkeiden saatavuus Suomessa vuonna 2022 olikin 97 prosenttia. 

Tärkeimpien tuotteiden täytyy olla aina saatavilla

Toimitusvarmuuden kannata kriittisimpiä lääkkeitä ovat antibiootit, kipulääkkeet ja kansansairauksia parantavat  tuotteet, joita pitäisi olla aina saatavilla. Kun apua tarvitaan eniten, lääkkeen on hyvä löytyä läheltä. 
 
Olemme jatkuvassa vuoropuhelussa eri maiden viranomaisten kanssa, jotta heillä olisi mahdollisimman oikea tieto sekä varasto- ja kapasiteettitilanteesta että tulevista tuotannon muutostarpeista. Valmistamme lisäksi joitakin menekiltään ja kannattavuudeltaan pieniä lääkkeitä, jotka ovat potilaille kriittisen tärkeitä, mutta eivät markkinan pienuuden vuoksi houkuttele muita yrityksiä. 
 
Eri tuotteiden kansainvälisessä osto- ja hankintatoimessa kilpailemme isoja globaaleja toimijoita vastaan. Siksi meille on tärkeää pysyä riittävän suurena asiakkaana ulkopuolisille toimittajille ja näin varmistaa hankintaketjun toimivuus. Mitä suurempi kysyntä tuotteillamme on, sitä suurempi asiakas olemme näille toimittajille. 

Valmiina myös poikkeustilanteisiin

Huoltovarmuus, eli varautuminen mahdollisiin kriiseihin ja häiriötilanteisiin turvaamalla elintärkeät toiminnot, on yksi valtion merkittävistä tehtävistä. Sen avulla varmistetaan, että ihmiset voivat elää arkeaan mahdollisimman turvallisesti myös kriisitilanteiden sattuessa. Lääkkeet ovat kriittinen osa huoltovarmuutta puhtaan veden, energiantuotannon sekä maatalouden ohella. 
 
Orionilla olemme valmistautuneet huolellisesti poikkeustilanteisiin ja häiriöihin. Suomessa on käytössä velvoitevarastointijärjestelmä, joka velvoittaa lääkkeiden myyntilupien haltijoita varastoimaan tiettyjä määriä tärkeiksi katsottuja lääkevalmisteita. Erityistilanteissa sillä voi olla merkitystä lääkehuollon turvaamisessa.  
 
Olemme laajan tuotteistomme vuoksi yksi Suomen merkittävimpiä velvoitevarastoijia. Velvoitevarasto riittää kuitenkin vain ensiavuksi. Jonkin tuoteryhmän kysyntä voi kasvaa jopa kymmenkertaiseksi, ja silloin kotimainen tuotanto voi olla ratkaisuna kriiseihin varautumisessa.  
 
Orionilla on Suomessa kuusi lääketehdasta, joiden merkitys huoltovarmuudelle on myös suuri. Varastoimme lopputuotteita, vaikuttavia aineita ja lähtökemikaaleja itse ja edellytämme, että myös toimittajat varastoivat näitä tietyn määrän Orionia varten. Oma lääketuotantomme turvaa, että emme ole poikkeusoloissakaan täysin maailmanmarkkinoiden toimituskatkosten tai kysyntä- ja hintapiikkien armoilla.

Orion_Research_and_development_medicine_package.jpg

Potilasturvallisuus aina etusijalla

Laitamme potilaan turvallisuuden aina etusijalle, mikä näkyy kaikessa toiminnassamme.
Potilasturvallisuus-teemasivulle