Siirry pääsisältöön
Vastuullisuus_Vastuullinen toimitusketju.jpg

Huomio koko ketjun vastuullisuudessa

Toimitusketjumme vastuullisuus on erottamaton osa Orionin vastuullisuutta, sillä hyödynnämme lääkkeiden kehittämisessä ja tuotteidemme valmistamisessa yli 50 maata kattavan kumppani- ja toimittajaverkostomme tuotteita ja palveluita. Kehitämme jatkuvasti ja järjestelmällisesti omia hankintakäytäntöjämme. Haluamme ymmärtää myös koko toimitusketjumme toimintaa ja tukea toimittajiamme ja kumppaneitamme matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Koko lääkealan yhteistyö avain muutokseen

Globaalina lääkkeiden kehittäjänä ja valmistajana toimitusketjumme on laaja ja verkottunut. Hankimme toimittaja- ja kumppaniyrityksiltämme materiaaleja, raaka-aineita, tuotteita ja palveluita oman liiketoimintamme tueksi. Toimittaja- ja kumppaniyritystemme innovaatioita ja osaamista hyödyntämällä voimme tarjota parhaat mahdolliset tuotteet ja palvelut omille asiakkaillemme. Toimiva toimitusketju on myös avain lääkkeiden saatavuuden turvaamiseen ja laadun takaamiseen.
 
Toimitusketjumme vastuullisuus on vahvasti kytköksissä Orionin omaan vastuullisuuteen, sillä tekemämme hankinnat työllistävät suuren joukon ihmisiä ympäri maailman. Myös valtaosa toimintamme ympäristövaikutuksista syntyy hankintojemme kohteena olevien raaka-aineiden, materiaalien, tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta. Edistämme toimitusketjumme vastuullisuutta paitsi omien hankintakäytäntöjemme kautta, myös tukemalla kumppaneitamme heidän toimintatapojensa kehittämisessä. 

Kehitämme toimintatapojamme järjestelmällisesti ja huolehdimme henkilöstömme kouluttamisesta vastuullisista hankinnoista. Orion ei kuitenkaan voi saada muutosta aikaan yksin, vaan siihen tarvitaan koko alan yhteistyötä. Lääketeollisuuden kansainvälisen yhteistyöverkosto PSCI:n (Pharmaceutical Supply Chain Initiative) jäsenenä olemme mukana edistämässä maailmanlaajuisten toimitusketjujen vastuullisuutta. Hyödynnämme verkoston tarjoamia toimitusketjujen hallintatyökaluja ja olemme aktiivinen jäsen sen työryhmissä. Jaamme myös tietoa verkostoon kuuluvien organisaatioiden kesken ja tarjoamme toimittajillemme kouluttautumismahdollisuuksia PSCI:n kautta.

Hankintojen vastuullisuus on hiotun prosessin tulos

Vastuullisuus on kiinteä osa Orionin hankintaprosessia ja se näkyy toimittajayhteistyömme kaikilla tasoilla. Hankintojemme vastuullisuus alkaa kumppaneista, jotka jakavat kanssamme samat arvot ja toiminnan tavoitteet. Edellytämme toimittajiemme sitoutuvan Orionin kolmansille osapuolille tarkoitettuihin Code of Conduct -periaatteisiin, jotka määrittelevät eettisen ja vastuullisen toiminnan vähimmäisvaatimuksemme.  

Arvioimme vastuullisuuden toteutumista riskiperusteisesti, eli kohdistamalla tehostettua valvontaa erityisesti niihin toimittajiin, jotka arvioimme toimialan, maantieteellisen sijainnin tai hankitun tuotteen tai palvelun merkittävyyden kannalta suuririskisiksi. Toimittajia arvioidaan säännöllisten kyselyiden ja tarkastuskäyntien avulla, ja mahdollisiin puutteisiin sovitaan korjaavat toimet. 
 
Teemme riskiperusteisia tarkastuksia Tier 1 -toimittajillemme sekä riskiluokasta riippuen Tier 2 -toimittajillemme. Toistaiseksi itsearviointeja ja tarkastuskäyntejä on tehty raaka-aineiden, tuotteiden, pakkausmateriaalien ja tärkeimpien epäsuorien palveluiden ja materiaalien toimittajillemme. 
 
Hyödynnämme arviointeja varten joko PSCI:n laatimaa lääketeollisuudelle räätälöityä kyselypohjaa tai vaihtoehtoisesti EcoVadiksen tarjoamaa vastuullisuuden itsearviointia. EcoVadiksen alusta vastuullisen toimintaketjun hallintaan tarjoaa meille johdonmukaisen tavan arvioida toimitusketjuun liittyviä vastuullisuusriskejä.  

Ehdotuksemme korjaavista toimenpiteistä antavat toimittajille suuren määrän tietoa toimintatapojen parantamisen tueksi. Valvomme sovittujen korjaavien toimien toteutumista ja olemme tarvittaessa valmiita päättämään yhteistyön toimittajan kanssa, mikäli parannusta ei tapahdu. 

Uskomme, että positiivisin vaikuttavuus syntyy vuoropuhelun kautta. Rakennamme vastuullisempaa lääkealan toimitusketjua yhdessä toimittajiemme kanssa keskustelemalla ja kartoittamalla kehitystarpeita muun muassa työntekijöiden oikeuksiin ja ympäristövaikutuksiin liittyen.