Siirry pääsisältöön

Yhä vahvempia toimia ympäristön puolesta

Orionin systemaattinen työ hiilijalanjäljen pienentämiseksi on osoittautunut tehokkaaksi. Sen vuoksi yhtiö sitoutuu vielä tiukempaan tavoitteeseen, joka on oman toiminnan hiilineutraalius vuonna 2030.
27.4.2021 Teksti / Johanna Paasikangas
Toimia_ympariston_puolesta.jpg

Vastuulliset valinnat ja käytännöt ohjaavat Orionia kaikessa toiminnassa. Lääkeyhtiön keskeisin tehtävä on hyvinvoinnin rakentaminen ja potilasturvallisuuden varmistaminen, ja samalla yhtiö kantaa vastuuta omista työntekijöistään ja ympäristöstä. Kaiken toiminnan ohjenuorana on eettisyys ja läpinäkyvyys.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on konkreettinen ja mitattavissa oleva tavoite, jonka eteen Orionilla on tehty töitä vuosia. Aiempi tavoite, 75 prosentin vähennys vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä, on nyt toteutumassa hyvää vauhtia.

”Koska työ on edennyt hyvin, tekemiseen on lisätty kunnianhimoa. Opimme koko ajan lisää, joten voimme vaatia itseltämme enemmän”, toteaa Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen.

Uutena tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030. ”Viime vuosina tehdyn työn myötä tunnemme tarkasti oman toimintamme vaikutukset hiilijalanjälkeemme. Energian kulutuksella on siinä suuri osuus. Käyttämästämme energiasta 45 prosenttia on sähköä, joten sähkön tuotantotapa vaikuttaa huomattavasti kokonaisuuteen”, Lappalainen sanoo.

Orionilla on Turussa käynnissä iso investointi, jossa tuotannon ympäristövaikutusten vähentäminen on yksi tärkeä tavoite. Lääketehtaan uusi aluelämpökeskus liittyy Orionin energiahankekokonaisuuteen.

Investointi on Lappalaisen mukaan Orionille uudenlainen kokeilu. ”Sen vaikutukset nähdään konkreettisemmin muutaman vuoden kuluttua, kun saamme kokemusta esimerkiksi erilaisista talvista ja kesistä. Jos toteutuma on hyvä, vastaavaa voidaan kenties laajentaa muuallekin.”

Tarkat laskelmat lähtökohtana

Vuonna 2019 Orionilla tehtiin elinkaarianalyysi jauheinhalaattorin hiilijalanjäljestä. Laajassa elinkaariarvioinnissa huomioitiin kuormitustekijöitä tuotteen raaka-aineista lopputuotteen jakeluun ja hävittämiseen potilasohjeineen ja pakkauksineen.

”Tämä oli meille tärkeä avaus. Tällaisen analyysin tekeminen on vaativaa, mutta kokeilu osoitti, että vaikutukset on mahdollista selvittää”, Lappalainen sanoo.

Elinkaarianalyysi antoi tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon hiilijalanjälkeä kertyy ja missä kohdin tuotteen arvoketjua. ”Tiedot kertovat meille, millä tavoin voimme omilla toimillamme vähentää kuorman kertymistä. Olemassa olevan tuotteen prosesseja on tällä alalla hyvin vaikea muuttaa, mutta uusien tuotteiden kohdalla voimme vaikuttaa enemmän. Koko arvoketjun vaikutusten ymmärtäminen tukee meitä myös ohjaamaan paremmin esimerkiksi raaka-aineiden toimittajia.”

Tällaisen analyysitiedon, kuten Orionin toimitusketjun päästöjenkin arvioiminen on tärkeää. Ympäristö ja siten myös ilmastoasiat ovat osa yhtiön toimittajavaatimuksia, riskiarvioita ja toimittajahallintaa. Tähän Orion panostaa tulevaisuudessa entistäkin enemmän, sillä vain yhteistyöllä on saavutettavissa koko arvoketjun hiilineutraalius.