Siirry pääsisältöön

Yhä vahvemmin ympäristön puolesta – Orion kiristää tavoitteitaan ja panostaa myös biodiversiteettiin

Orion on tehnyt entistä kunnianhimoisempia sitoumuksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Yhtiö edistää lisäksi jo aiemmin asettamaansa tavoitetta saavuttaa oman toiminnan hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.
15.2.2023 Teksti / Essi Kähkönen, Matleena Inget, Valtteri Manninen
Ympäristön puolesta_biodiversiteetti.jpg

Orion on viime vuosien aikana onnistunut systemaattisella työllään pienentämään hiilijalanjälkeään ja muita ympäristövaikutuksiaan. Samalla yhtiö on kulkenut kohti kunnianhimoista oman toiminnan hiilineutraaliustavoitettaan.

Marraskuussa 2022 Orion päätti sitoutua entistä kunnianhimoisempiin ja laajempiin ympäristötavoitteisiin. Se sitoutui asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet (science-based targets) liiketoimintansa koko arvoketjussa syntyvien päästöjen vähentämiseen siten, että yhtiö tekee osuutensa ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa 1,5 asteeseen.

Lisäksi Orion sitoutuu tekemään töitä sen eteen, ettei sen liiketoiminnassa tai arvoketjussa syntyisi luontokatoa aiheuttavia vaikutuksia.

”Ilmastonmuutos ja luontokato ovat valtavia haasteita, joiden ratkaisu vaatii hartiavoimin töitä ja eri tahojen yhteistyötä. Haluamme olla tässä vahvasti mukana”, sanoo Orionin Head of Corporate Responsibility Noora Paronen.

Valtaosa päästöistä syntyy muualla kuin Orionin toiminnassa

Paronen kertoo, että Orion on nyt tunnistanut merkittävimmät päästölähteensä – oman tuotannon lisäksi myös koko arvoketjussa.

”Päästölähteiden tunteminen auttaa meitä etenemään kohti tavoitteitamme. Olemme jo vahvasti matkalla kohti oman toimintamme hiilineutraaliutta, ja seuraavaksi haluamme keskittää toimiamme entistä enemmän myös koko arvoketjumme päästöjen vähentämiseen”, Paronen summaa.

Tätä varten Orion on sitoutunut asettamaan koko arvoketjun osalta tieteeseen perustuvat ja 1,5 asteen lämpenemisen kanssa linjassa olevat päästövähennystavoitteet. Ne on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Lääkeyhtiössä on laskettu, minkä verran päästöjä kertyy sen omasta toiminnasta ja minkä verran eri liiketoimintakumppaneiden osalta. Tulos oli yllättävä mutta selkeä.

”Laskelman mukaan koko arvoketjumme ilmastovaikutuksista neljä prosenttia aiheutuu omasta toiminnastamme ja 96 prosenttia kumppaniemme toiminnasta. Tämän vuoksi koko arvoketjun päästöjen vähentäminen on meille tärkeää.”

Raaka-aineet ja energiankäyttö syynissä

Suurimmat ilmastovaikutukset Orionin koko arvoketjussa liittyvät ostettuihin raaka-aineisiin, pakkausmateriaaleihin, lääkkeiden vaikuttaviin aineisiin ja valmiisiin tuotteisiin. Näissä ilmastovaikutukset linkittyvät vahvasti energian käyttöön. Ilmastovaikutuksia syntyy myös, kun raaka-aineita ja tavaroita kuljetetaan paikasta toiseen.

”Jotta voimme päästä tuon 1,5 asteen alle koko arvoketjussamme, olennaista on puskea ja kannustaa kumppaneitamme, jotta he panostaisivat omien toimintojensa ilmastovaikutusten pienentämiseen”, Paronen korostaa.

Parosen mukaan kumppanien tulisi ainakin pystyä parantamaan energiatehokkuuttaan sekä nopeuttaa siirtymistä hiilivapaan energian käyttöön.

Kumppanit mukaan ilmastotalkoisiin

Orion tarkastuttaa sekä oman toimintansa että yhteistyökumppaneita koskevat ilmastotavoitteet SBTi:llä (Science Based Targets Initiative, Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet -aloite) kahden vuoden kuluessa. SBTi auttaa yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ja edistää näin ilmastotoimia yksityisellä sektorilla.

”Seuraavaksi määrittelemme tieteeseen pohjautuvat ilmastotavoitteet arvoketjumme osalta ja edistämme kumppaneidemme osallistumista ilmastotalkoisiin. Lisäksi tuplavarmistamme omassa toiminnassamme, että päästötavoitteemme ovat varmasti linjassa tieteen kanssa.”

Mitä Orion vielä aikoo tehdä, jotta sen omat ilmastotavoitteet varmasti toteutuisivat? Näin vastaa Noora Paronen:

”Energian osalta meidän pitää nostaa rimaa entisestään, vaikka käytämmekin tuotannossamme ainoastaan hiilivapaasti tuotettua sähköä. Esimerkiksi höyryn tuotanto täytyy saada sähköistettyä. Tämä vaatii meiltä investointeja.”

Orion hankki belgialaisen, eläinlääkkeisiin keskittyneen Inovetin liiketoiminnan vuonna 2022. Senkin energiankäyttö ja päästöt on Parosen mukaan otettava huomioon koko konsernin ilmastotavoitteissa.

Luontokadon pysäyttäminen mukaan Orionin ympäristötavoitteisiin

Ilmastotavoitteiden lisäksi yhtiö on nyt sitoutunut myös työhön luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin säilyttämiseksi. Orion tekee töitä sen eteen, ettei sen liiketoiminnassa tai arvoketjussa syntyisi luontokatoa aiheuttavia vaikutuksia.

”Tässäkin pohjaamme vankkaan tieteelliseen näyttöön ja selvitämme, minkälaisin toimin voisimme edistää luonnon monimuotoisuutta. Ensi töiksemme meidän on selvitettävä, mitkä ovat oman tuotantomme ja yhteistyökumppanien toiminnan merkittävimmät vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen – siis raaka-aineiden hankinnasta aina valmiiseen tuotteeseen saakka. Tai miten esimerkiksi minimoimme lääkkeiden elinkaaren aikana ympäristöön päätyvien lääkejäämien määrän”, Paronen havainnollistaa.

Orion aloitti luonnon monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten kartoittamisen arvoketjussaan vuonna 2022. Kartoitustyötä jatketaan vuonna 2023.

Vaikka polku kriisin ratkaisemiseksi on vielä tuntematon, yhtiö pyrkii löytämään ratkaisuja tarvittavan muutoksen aikaansaamiseen yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Ratkaisuja haetaan esimerkiksi vihreästä kemiasta.

”Pitkäaikainen työmme vihreän kemian edistämiseksi näkyy jatkossa aiempaa kestävämpinä lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistustapoina tuotantoprosesseissamme”, Paronen toteaa.