Siirry pääsisältöön

Orion lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojeluun – Lue, mitä summalla saa

Orion on ollut John Nurmisen säätiön pääyhteistyökumppani vuodesta 2018. Yhtiöllä on toimintaa kaikissa Itämeren ympärysmaissa, joten Itämeren suojelu on sille luontevaa. Orionilla ja säätiöllä on käynnissä monta yhteistä hanketta Itämeren hyväksi. 
Itämeri-pääkuva-uusi sivusto-994x559.jpg

Mitä John Nurmisen Säätiö voi tehdä Itämeren hyväksi Orionin lahjoittamalla 50 000 euron lahjoitussummalla?

Meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström John Nurmisen Säätiöstä kertoo, että yritys- ja yksityislahjoittajien tuella säätiö tekee vaikuttavia ja kustannustehokkaita vesiensuojelutoimia. Loistava esimerkki tehokkaasta Itämeren suojelutoimesta on kipsin levitys pelloille.
 
”Kipsillä pystytään vähentämään vesistöihin päätyvää fosfori- ja kiintoaineskuormaa merkittävästi, tutkimusten mukaan noin 50 prosenttia. Vaikutus kestää jopa viisi vuotta”, Rosenström kertoo. 

Peltojen kipsikäsittelyä tehdään nyt ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta Manner-Suomessa mutta ei Ahvenanmaalla. Siksi John Nurmisen Säätiö aloitti kipsikäsittelyprojektin Ahvenanmaalla viime vuonna. 

”50 000 eurolla voimme esimerkiksi kattaa yhden vuoden kipsin levityksen logistiikkakulut hankkeessamme Ahvenanmaalla”, Rosenström iloitsee. 

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme pitää tärkeänä, että Orion kantaa kortensa kekoon Itämeren ja luonnon suojelemisessa. 

”Missiomme on olla rakentamassa hyvinvointia, ja myös ympäristön hyvinvointi on osa sitä”, Hurme sanoo.

Suojelusta mallia Itämeren muihin maihin ja Etelä-Eurooppaan 

Itämeren suojelu on maailmanluokan pioneerityötä, sillä ilmaston lämpenemisen ympäristövaikutukset näkyvät Itämeressä aiemmin kuin muissa merissä. Tämä johtuu siitä, että Itämeri on ainutlaatuinen meri: suolapitoisuudeltaan meren ja järven välissä. Lisäksi se on mereksi hyvin matala. 

Kun ilmasto lämpenee, on rehevöitymisen seurauksia kuten lisääntyneitä leväkukintoja alettu havaita esimerkiksi Välimeren rannikolla. Itämeressä rehevöitymisen seurauksia on torjuttu jo vuosia. Itämeren alueen toimijat voivat jakaa hyväksi koettuja käytäntöjä muihin maihin. 

”Olemme aloittaneet yhteistyön ranskalaisten ja italialaisten säätiöiden kanssa”, Ulla Rosenström John Nurmisen Säätiöstä kertoo. 

Itämeren suojeluun ryhtyminen vuonna 2018 oli luonnollinen askel suomalaiselle Orionille, jolla on toimintaa kaikissa Itämeren ympärysmaissa. Orionilla on toimintaa noin kolmessakymmenessä maassa. 

”Vaikka Itämeri ei yllä Etelä-Eurooppaan saakka, jossa meillä on myös toimintaa, tuntuu luonnonsuojelu ylipäänsä puhuttelevan kaikkia orionilaisia”, Hurme kertoo. 

Orion kertoi nostamistaan ympäristötavoitteista helmikuussa.

Orionin tekoja Itämeren hyväksi 

  • Investoinnit: Vuonna 2017 Orion teki merkittäviä satsauksia tuotantolaitoksissaan lääkejäämäpäästöjen vähentämiseksi. Orionin puhdistusjärjestelmien tarkkuus ylittää lain asettamat vaatimukset.
  • Kampanjat: Orion on osallistunut yhdessä John Nurmisen säätiön kanssa jo vuosia Lääkkeetön Itämeri -kampanjaan sekä Orionin ideoimaan Maskiton meri -kampanjaan. 
  • Työntekijöiden sitouttaminen luonnonsuojeluun: orionilaiset ovat jo kahtena kesänä järjestetyissä tiimitalkoissa keränneet Itämeren rannoilta tuhansia ämpärillisiä roskaa.
  • John Nurmisen Säätiö näkyväksi: Säätiö on levittänyt Itämeri-tietoutta vuosien ajan lukuisissa Orionin tapahtumissa terveydenhuollon ammattilaisille.
  • Keräilykampanja Itämeren hyväksi: Orionin keräilykampanjassa asiakkailla apteekeissa on mahdollista tuotelahjan sijaan lahjoittaa John Nurmisen Säätiölle Itämeren hyväksi. 

Lääkejäämien oikeaoppisessa hävittämisessä vielä tekemistä

Haitalliset aineet on nostettu John Nurmisen Säätiön toiminnan painopisteiksi tänä vuonna rehevöitymisen estämisen ja meriluonnon suojelun lisäksi. 

Orion uusi vuonna 2017 tuotantolaitoksissaan toimivat vedenkeruujärjestelmät, minkä ansiosta suurin osa vaikuttavista lääkeaineista saadaan tuhottua. 

”Vain kaksi prosenttia vesistöjen lääkejäämistä on peräisin lääkkeiden valmistuksesta. 98 prosenttia syntyy lääkkeiden käyttämisestä ja hävittämisestä”, Hurme kertoo. 

Vanhoja lääkkeitä ei tulisi heittää roskiin tai kaataa viemäriin, vaan palauttaa apteekkiin. Orion on jo usean vuoden ajan levittänyt tietoa lääkkeiden oikeaoppisesta hävittämisestä yhdessä John Nurmisen Säätiön kanssa. 

Säätiöllä on ollut lääkekeräyshankkeita suunnitteilla myös Venäjällä, ja Ukrainassa on ollut käynnissä jätevedenpuhdistushanke. Säätiössä ja Orionilla toivotaan, että hankkeet voidaan toteuttaa ja saattaa päätökseen myöhemmin. 

Orionilla on oltu hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön John Nurmisen Säätiön kanssa. 
”Olemme toimineet heidän kanssaan jo hyvän aikaa, ja se on tietenkin merkki siitä, että yhteistyö on hyvin toimiva ja säätiö on luotettava kumppani”, Hurme kehuu.

Orion ja John Nurmisen säätiö 

  • Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja säilyttää sen kulttuuriperintöä. Säätiön hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoituksin ja julkisella rahoituksella.
  • Lisäksi säätiön tehtävänä on viestiä Itämerestä ja meren kulttuuriperinnöstä, jotta meri tuntuisi läheiseltä ja sen suojeluun kiinnitettäisiin enemmän huomiota.
  • Orion on suomalainen lääkeyhtiö, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orion panostaa jatkuvasti lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen.
  • Orion ryhtyi John Nurmisen säätiön pääyhteistyökumppaniksi vuonna 2018. Tämä tarkoittaa vuosittaista rahalahjoitusta ja tiivistä yhteistyötä muun muassa kampanjoiden merkeissä.