Siirry pääsisältöön

Orion uudeksi pääyhteistyökumppaniksi John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin

Orion uudeksi pääyhteistyökumppaniksi John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeisiin
Orion Oyj   Lehdistötiedote 13.6.2018 klo 9.00

Orion ja John Nurmisen Säätiö ovat allekirjoittaneet sopimuksen säätiön pääyhteistyökumppanuudesta. Orion nostaa Itämeren suojelun yhdeksi yritysvastuunsa pääteemaksi vuosina 2018-2019, ja yhtiön sitoutuminen Itämeren suojelun edistämiseen näkyy myös sen sidosryhmä- ja henkilöstöviestinnässä.

Puhdas ja elävä luonto on suomalaisilla kaikkialla lähellä, ja tätä rikkautta Orion haluaa myös suojella. Lakisääteiset ympäristövaatimukset Orion on täyttänyt jo aiemminkin, mutta muutama vuosi sitten orionilaiset asettivat toiminnalleen lisäksi kunnianhimoisia tavoitteita vesistöjen pistepäästöjen vähentämiseksi. Vuonna 2017 Orion saavutti merkittäviä edistysaskeleita jätevesien hallinnassa ja lääkejäämäpäästöjen vähentämisessä. "Viime vuonna viimeistelimme tämän projektin. Olemme parantaneet jätevesien hallintaa, ja tuotantolaitoksissamme toimivat nyt uudet esihuuhtelun suorittavat vedenkeruujärjestelmät. Suurin osa vaikuttavia lääkeaineita sisältävistä jätevesistä kerätään ja ohjataan poltettavaksi, jolloin jäämät tuhoutuvat sataprosenttisesti", Orionin toimitusjohtaja Timo Lappalainen kertoo.

Rehevöityminen on edelleen Itämeren suurin ja näkyvin ongelma. Sen näkyvimpiä oireita ovat sinileväkukinnat, veden sameneminen, rantojen limoittuminen sekä pohja-alueiden hapettomuus. Myös ilmastonmuutos kiihdyttää rehevöitymistä.

"Olemme vuosikausia tukeneet yhteiskunnallisesti tärkeitä kohteita. Nyt on Itämeren vuoro. John Nurmisen Säätiön konkreettisella työllä on saatu näkyviä tuloksia Itämeren suurimman ympäristöongelman hillitsemisessä. Haluamme olla mukana tekemässä vaikuttavaa työtä Itämeren hyväksi, ja tämä on meille luonteva kohde, sillä meillä on omaa toimintaa kaikissa Itämerta ympäröivissä maissa", Timo Lappalainen toteaa.

John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt: "Itämeren tila ei ole paikallinen ympäristöongelma, vaan koskettaa kaikkia meitä Itämeren alueen asukkaita ja toimijoita. Orionin mukaantulo ja osallistuminen Puhdas Itämeri -hankkeisiimme on säätiölle arvokas asia, sillä juuri tukijat ja yhteistyökumppanit mahdollistavat työmme Itämeren hyväksi. Reilussa 10 vuodessa olemme saaneet valmiiksi lähes 20 hanketta, ja pelkästään käynnissä olevilla hankkeillamme vähennämme kahdeksankertaisesti Helsingin kaupungin vuotuisten jätevesipäästöjen verran fosforia Itämerestä. Painopisteemme säilyy edelleen rehevöitymisen hillitsemisessä. Hyvistä tuloksista huolimatta meidän täytyy painaa kaasua kaikessa työssämme, sillä työsarkaa riittää vielä useiksi vuosiksi."

John Nurmisen Säätiö on vuosina 2005-2017 käynnistänyt 29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 18 on viety päätökseen. Säätiön hankkeissa on saatu suurimpia Suomenlahden kuormittajia tehokkaan puhdistuksen piiriin. Pelkästään Suomenlahdella on saatu vain 10 vuodessa vähennettyä merta rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75 prosentilla kahdella tehotoimella.
Säätiön uusissa hankkeissa leikataan mm. maatalouden kuormitusta sekä poistetaan mereen jo päätyneitä ravinteita. Koko Itämeren valuma-alueella säätiö toimii mm. EU-osarahoitteisessa BEST-hankkeessa, jossa parannetaan teollisten jätevesien käsittelyä ja haetaan parhaita käytäntöjä haitallisten aineiden, kuten lääkeaineiden päästöjen, torjumiseksi. Hanketoiminnassa on käynnissä jo neljättä vuotta särkikalan hoitokalastus, ja syksyllä aloitetaan peltojen kipsitys Vantaanjoen alueella. Lisäksi kartoitetaan biokaasutuotannon riskejä sekä mahdollisuuksia vähentää meren sisäistä kuormitusta.

John Nurmisen Säätiö on vuosina 2005-2017 kerännyt varoja Itämeren suojeluun 14,6 MEUR, joista Puhdas Itämeri -hankkeisiin on käytetty 12,0 MEUR. Jäljellä olevat 2,7 MEUR on allokoitu käynnissä oleviin hankkeisiin.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Orion kehittää, valmistaa ja markkinoi ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Yhtiö panostaa jatkuvasti uusien lääkkeiden sekä hoitotapojen tutkimiseen ja kehittämiseen. Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostosairaudet, syöpäsairaudet sekä hengityselinsairaudet, joiden hoitoon Orion kehittää inhaloitavia Easyhaler®-keuhkolääkkeitä. Orionin oikaistu liikevaihto vuonna 2017 oli 1 034 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 200 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.orion.fi

Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella. Säätiö on myös aktiivinen kulttuurin välittäjä, joka julkaisee mm. tietokirjoja ja merellistä tietoa sisältävää ilmaista Loki-verkkopalvelua.
www.johnnurmisensaatio.fi

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Terhi Ormio
Orion Oyj
Puhelin 050-966 4646
Sähköposti: Terhi.ormio@orion.fi

Asiamies Annamari Arrakoski-Engardt
John Nurmisen Säätiö
Puhelin 0400-477 878
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Viestintäjohtaja Tuula Putkinen
John Nurmisen Säätiö
Puhelin 0400-907 809
Sähköposti: etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi

Julkaisija:

Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi