Siirry pääsisältöön

Maailmanlaajuiseen luontokatoon voi vaikuttaa lähellä

Luonnon monimuotoisuus ja siten myös sen heikentyminen – luontokato – on aina paikallista. Siksi omilla toimillamme on merkitystä. Lähiluontomme ja vesiemme suojelu on helppo aloittaa lääkekaapista: älä heitä käyttämättömiä lääkkeitä roskiin tai viemäriin, vaan vie ne apteekkiin.
15.8.2022 Teksti / Nina Ahola, vastuullisuuspäällikkö, Orion Oyj
Orion_Fauna_dragonfly_2009_07_26_5580-1.jpg

Luonnossa on hätätila: elinympäristöjä häviää ja lajeja katoaa. Käynnissä on kriisi, joka on yhtä iso ja vakava kuin ilmastonmuutos. Tästä ihmisen aiheuttamasta luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä – tai romahtamisesta, kuten Sitran tulevaisuussanastossa määritellään – käytetään yleisesti sanaa luontokato.

Vaikka tilanne on vakava ja surullinenkin, lamaantuminen ei auta. Yhteistyössä tehdyt teot sen sijaan auttavat.

Luontokato on maailmanlaajuinen ilmiö, mutta konkreettisimmin se näkyy lähellä. Ylen toukokuussa teettämässä kyselyssä jo 58 prosenttia vastaajista arvioi nähneensä lähiluonnossaan merkkejä luontokadosta. Faktat tukevat ihmisten havaintoja: Suomen luonnonsuojeluliitto kertoo, että joka yhdeksäs suomalainen laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon ja että lintulajeista uhan alla on jopa joka kolmas.

On tärkeää vähentää lääkejäämien joutumista vesistöihin

Lääkkeet ovat hyvin tärkeitä, usein jopa välttämättömiä ihmisten terveyden kannalta. Luontoon päätyessään niillä saattaa kuitenkin olla luontokatoa pahentavia ympäristövaikutuksia. Vesistöissä lääkejäämät voivat aiheuttaa haittaa muun muassa kaloille ja vesieliöille, Itämeren ekosysteemille ja lähiluonnolle.

Meillä Orionilla luontokato ja lääkkeiden vaikutukset ympäristöön otetaan vakavasti. Teemme yrityksenä jatkuvasti töitä omien ja tuotantoketjumme jätevesien hyvän hallinnan edistämiseksi sekä lääkeaineiden vaikutusten ymmärtämiseksi. Lisäksi keskustelemme yhdessä muiden yhteiskunnan toimijoiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa mahdollisuuksista vähentää lääkeaineiden päätymistä vesistöihin myös kotitalouksien jätevesissä.

Yhdessä ongelmista ratkaisuihin

Me kuluttajat olemme tärkeä osa ratkaisua. Kotitalouksista ja mökeiltä luontoon jätteiden mukana päätyvien lääkejäämien määrä ei ole ihan vähäinen. Onneksi voimme kaikki vaikuttaa siihen helposti: jokainen oikeaoppisesti hävitetty lääke vähentää ympäristön lääkekuormaa. Vaikutus on sitä suurempi, mitä useampi meistä kiinnittää asiaan huomiota.

Uskomme, että yhteistyössä on voimaa myös lääkealalla: usean lääkeyrityksen ja alan toimijan, apteekkien, ympäristötoimijoiden sekä päättäjien voimin pystymme tekemään enemmän. Siksi osallistumme Lääkkeetön Itämeri -kampanjaan jo neljättä vuotta.

Apteekkiin viety lääke ei päädy kaloihin

Kuten Luonnontieteellisen keskusmuseon johtaja Aino Juslén sanoo Ylen kyselyä käsitelleessä artikkelissa, luonnon monimuotoisuus on aina paikallista. Siksi maailmanlaajuiseen ongelmaan voi myös pureutua ja vaikuttaa lähellä. 

Luontokato, niin kuin ilmastonmuutoskaan, ei valtavana ongelmana ole yksin kuluttajan vastuulla. Tarvitaan muutoksia ja tekoja kaikilla tasoilla.

On kuitenkin muutama helppo keino, joilla me kaikki voimme suojella luontoa ja Itämerta lääkejäämiltä. Näistä keinoista kerromme Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa, sillä muutos tehdään yhteistyössä.

Muistilista lääkkeiden luontoa säästävään käyttöön:

  • Käytä lääkkeitä juuri, kuten lääkäri määrää.
    Älä lopeta lääkekuuria kesken, sillä jos joudut uusimaan sen, lääkejäämiä voi päätyä ympäristöön enemmän. Pakkauskokoa valitessa kannattaa valita aina pienempi koko siltä varalta, että valmiste ei sovi ja lääke joudutaan vaihtamaan.
  • Osta itsehoitolääkkeitä vain tarpeeseen.
    Varaa kotiin vain välttämättömät itsehoitolääkkeet ja käytä niitä apteekkihenkilökunnan ohjeistusten mukaisesti. Näin kaappien perukoille ei jää pyörimään turhia ja vanhentuneita lääkkeitä, jotka siivouspuuskassa tulisi nakattua roskiin tai viemäriin.
  • Vie käyttämättömät lääkkeet ja lääkepakkaukset apteekkiin!

Tässä se tärkein: hävitä tarpeettomat tai vanhentuneet lääkkeet oikein, eli viemällä ne apteekkiin. Älä huuhtele nestemäisen lääkkeen jäämiä viemäriin tai laita niitä sisältänyttä pakkausta kierrätykseen. Vain apteekkiin viedyt lääkkeet ja lääkejäämät käsitellään oikein niin, etteivät ne päädy vesistöihin.

Katso ohjeet lääkejätteiden oikeanlaiseen hävittämiseen.

http://laakkeetonitameri.fi/