Siirry pääsisältöön

Tehtävänä turvalliset ja toimivat lääkevalmisteet

Orionin Farmaseuttinen tutkimus- ja kehitysyksikkö toimii siltana lääketutkimuksen ja kaupallisen tuotekehityksen välillä. Se on tärkeä lenkki, kun varmistetaan lääketurvallisuutta ja sitä, että lääke toimii ja imeytyy tarkoitetulla tavalla.
30.3.2022 Teksti / Jussi-Pekka Aukia
Turvalliset_laakevalmisteet.jpg

Farmaseuttinen tutkimus- ja kehitysyksikkö kehittää Orionissa lääkevalmisteita, joita käytetään uusien lääkekandidaattien kliinisissä kokeissa. Ne voivat olla nesteitä, suspensioita, tabletteja, kapseleita, inhalaatiojauheita ja infuusioita tai ruiskeita. Yksikössä tuotetaan myös erilaisissa prekliinisissä tutkimuksissa tarvittavia valmisteita.

Yksikkö myös dokumentoi ja varmistaa näiden valmisteiden laadun, tasalaatuisuuden ja stabiilisuuden. Nykyisin se myös vastaa uusien geneeristen tuotteiden eli rinnakkaisvalmisteiden tuotekehityksestä ja bioekvivalenssitutkimuksista, joilla varmistetaan, että Orionin geneerinen tuoteversio vastaa alkuperälääkettä.

”Varmistamme, että kokeisiin valittuja lääkemolekyylejä voi turvallisesti antaa ihmisille ja että ne imeytyvät riittävän hyvin ihmiskehossa toimiakseen tehokkaina lääkkeinä”, sanoo yksikön vetäjä Bert van Veen.

”Potilaiden ja lääkäreiden pitää voida luottaa siihen, että lääke käyttäytyy tarkoitetulla tavalla joka ikisellä potilaalla. Orionin tuotevalikoima on laaja, ja jokainen annostelureitti ja annosmuoto vaatii oman erityisen yhdistelmänsä biofarmaseuttisia, kemiallis-analyyttisiä ja fyysikaalis-analyyttisiä menetelmiä ja laitteita, joita kokeneet laboratoriotyöntekijämme ja tutkijamme käyttävät.”

Lääkevalmisteen kehittäminen on dataohjattua maratonjuoksua

Yksikön tärkein tehtävä on palvella potilaita ja tuottaa heille turvallisia ja toimivia lääkevalmisteita. Van Veen visioi, että jatkossa se myös julkaisee ja patentoi saavutuksiaan aikaisempaa enemmän. 

”Haluamme kehittyä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustetuksi farmaseuttisen tieteen tutkimusorganisaatioksi, jossa motivoituneet työntekijät auttavat erityisosaamisellaan potilaita ja kollegojaan”, van Veen sanoo. 

Hän kuvailee farmaseuttisen valmisteen kehittämistä ennemmin maratonin juoksemisena kuin nopeiden sprinttien ketjuna. 

"Työ vaatii heltymätöntä omistautumista osaamisen kehittämiseen ja tieteellisen tiedon tuottamiseen. Haluan vahvistaa kulttuuria, jossa data, asiantuntemus ja tiede ohjaavat päivittäistä työtämme ja päätöksentekoamme.”

Käsi kädessä tiedeyhteisön kanssa

Orionin Farmaseuttisella tutkimus- ja kehitysyksiköllä on vahvat yhteydet tiedeyhteisöön ja tutkimuskonsultteihin, jotka auttavat sitä ylläpitämään ja päivittämään osaamistaan. 

”Hoitojen potilaskohtaisesta räätälöinnistä on puhuttu jo pitkään. Tutkimuksellisesti tähyämme perinteisiä pienten lääkemolekyylien hoitoja pidemmälle, sillä ne ovat saamassa rinnalleen lisääntyvässä määrin biologisia lääkehoitoja”, van Veen sanoo. 

Solu- ja geeniterapioiden kehitys on ollut nopeaa, ja koronapandemian myötä on nähty myös mRNA-teknologian nopea esiinmarssi. Lähivuosina ennustetaan myös biosimilaarien eli geneeristen biologisten tuotteiden vahvistavan asemiaan. 

”Meidän pitää laajentaa osaamistamme tuotantoprosesseissa ja tuotekehityksessä ja omaksua uusia teknologioita esimerkiksi onkologian alueella. Se on voimakkaasti kasvava alue, jolla olemme päättäneet kehittyä tärkeäksi toimijaksi. Mukanaolo nykyisessä nopeassa farmaseuttisessa lääke- ja lääkevalmistekehityksessä on meille todellinen mahdollisuus”, van Veen sanoo.

Massadatalla kasvava merkitys

Sopiva koko on yksi Orionin tutkimus- ja kehitysorganisaation vahvuuksista. Organisaatio on dynaaminen, vaikka sen T&K-ketju on kokonaisuudessaan omissa käsissä alkaen prekliinisistä in vitro -tutkimuksista aina viimeisen vaiheen kliinisiin kokeisiin asti. 

”Riittävän pienen koon ansiosta voin ottaa suoraan yhteyttä kaikkiin tutkimus- ja kehitysorganisaatiomme ihmisiin. Haluan myös suojella ja voimistaa työskentely-ympäristömme läpinäkyvyyttä, sillä se tukee keskustelua ja proaktiivisuutta. On tärkeää, että jokainen voi turvallisesti tuoda esille ideoita ja keskustella niistä”, van Veen kehuu. 

”Isojen datasarjojen kerääminen ja analysointi esimerkiksi tekoälyn ja koneoppimisen avulla on tulossa olennaiseksi osaksi työtämme. Siihen on jo olemassa oikeat työkalut. Farmaseuttinen tutkimus- ja kehitysyksikkö on käynnistänyt Computational Pharmaceutics -yksikön, joka vastaa moniulotteisten mallien, ennakoivien ohjelmistojen sekä koneoppimisen integroinnista farmaseuttisten valmisteiden ja näiden prosessien kehittämiseen.”

Bert van Veen

  • Hollannissa syntynyt ja kasvanut van Veen opiskeli ensin Groningenissa farmasiateknologiaa. Hän suoritti maisterintutkinnon vuonna 1999 ja väitteli 2003. Hän teki osan tutkimustyöstään Erasmus-stipendiaattina Kuopiossa, jatkoi Itä-Suomen yliopistossa post doc -tutkijana ja siirtyi sieltä Orionille 2004.
  • Farmaseuttista tutkimus- ja kehitysyksikköä van Veen on vetänyt Orionissa toukokuusta 2021 alkaen.