Siirry pääsisältöön

Lääkeaineen tehokkuuden ja turvallisuuden varmistajat

Orionilaisten työn ytimenä on potilas ja hänen hyvinvointinsa. Tämän eteen talossa tehdään paljon sitkeää työtä, joka ei näy ulospäin. Hyvä esimerkki on DMPK and Safety Sciences -yksikkö, joka pureutuu lääkeaineen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen.
2.12.2021 Teksti / Jussi-Pekka Aukia
Turvallisuuden_varmistajat.jpg

Kuinka lääkeaine imeytyy ja jakautuu elimistön eri kudoksiin ja kuinka se lopulta hajoaa ja poistuu elimistöstä erilaisina hajoamistuotteina? Tätä Orionissa tutkii yksikkö nimeltä DMPK and Safety Sciences ja tukee tällä työllään Orionin tutkimus- ja kehitystyötä. Lyhenne DMPK tulee sanoista Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 

Yksikön toinen tärkeä työsarka on Safety Sciences, joka kattaa lääkeaineiden turvallisuuden tutkimisen. 

Yksikön vetäjä Riikka Oksala kertoo, että työ painottuu alkuperälääkkeisiin, mutta yksikkö tekee myös paljon geneerisiin eli patenttisuojasta vapautuneisiin lääkkeisiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. 

”Arvioimme kliinisiin kokeisiin siirtyville lääkeaihioille oikeaa pitoisuutta ja turvallisuutta ja ehdotamme tämän perusteella kokeeseen annosta. Kliinisissä kokeissa määritämme lääkeaineen pitoisuutta verenkierrossa eri aikapisteissä sekä miten ja millaisia reittejä se poistuu elimistöstä. Geneeristen lääkkeiden kohdalla taas varmistamme, että lääkeaineet toimivat alkuperälääkkeen tavoin”, Oksala sanoo.

Uuden hoidon arvo potilaalle maksimoidaan 

Potilaalle on ratkaisevan tärkeää, että hän saa lääkettä tehokkaan ja turvallisen annoksen ja että mahdolliset sivuvaikutukset ovat samalla mahdollisimman pienet. Tarvittaessa erilaisille potilasryhmille pyritään etsimään juuri niille sopiva annostus, tiiviissä yhteistyössä kliinisen kehitystiimin kanssa. 

”Ensimmäisissä kliinisissä eli ihmisillä tehtävissä kokeissa pyritään löytämään turvallinen annos terveillä vapaaehtoisilla ja syöpälääkkeiden kohdalla vapaaehtoisilla potilailla. Sopiva annos pyritään kuitenkin ennustamaan mahdollisimman tarkkaan jo varhaisempien laboratoriossa saatujen koetulosten perusteella.” 

Entistä enemmän oikeata annostusta ennakoidaan myös simuloimalla, käyttäen erilaisia matemaattisia malleja. 

”Pyrimme laboratoriotutkimuksilla ja mallintamalla ennustamaan mahdollisimman aikaisin, miten lääke käyttäytyy ihmisessä. Ja toisin päin: Jos lääkeaihio aiheuttaisi ihmisissä odottamattomia haittavaikutuksia, voimme mennä taaksepäin malleissamme ja yrittää löytää mekanismit, joiden vuoksi niin voi käydä. Sekä selvittää, mitä se tarkoittaa ja millaisia vaikutuksia niillä voi olla lääkeaihion jatkokäyttöön.” 

DMPK and Safety Sciences on täysin välttämätön osa-alue Orionin tutkimustoiminnan kokonaisuudessa, Oksala muistuttaa. Tärkeä osa työtä ovat viranomaisvaatimusten mukaiset selvitykset, joiden perusteella lääkkeen kokonaisvaikutusta on mahdollista arvioida. 

”Pyrimme löytämään lääkeaineelle optimaalisen altistuksen, jolla maksimoidaan uusien terapioiden arvo potilaille.” 

Parempaa ennustettavuutta etsimässä

Uudet tutkimuslinjat tuovat uudenlaisia vaateita. Oksalan mukaan ne edellyttävät aikaisempaa suurempaa joustavuutta ja valmiutta sekä myös kykyä elää aiempaa pitempiä aikoja epävarmuudessa. 

”Tarvitsemme muun muassa uusia ja paremmin ennustavia menetelmiä, kuten uudet kudosmallialustat, pienellä solumäärillä tehdyt minikudokset, joilla tutkitaan nopeasti lääkeaineiden vaikutuksia”, Oksala linjaa. 

”Tarvitsemme myös uusia toimintatapoja ja malleja siitä, kuinka näitä asioita tutkitaan. Tulemme myös käyttämään aikaisempaa paremmin kaiken sen datan, jonka itse tuotamme ja jota löytyy lisäksi erilaisista tietokannoista ja kirjallisuudesta. Niitä yhdistelemällä opimme hahmottamaan kokonaisuuksia entistäkin paremmin.”

Monitieteellinen, äärimmäisen kokenut tiimi

Oksala aloitti DMPK and Safety Sciences -yksikön vetäjänä kesäkuun 2021 alussa työskenneltyään sitä ennen Orionilla liki 20 vuotta eri tehtävissä. Turun yliopistossa biolääketieteestä väitellyt Oksala muun muassa veti kahta tutkimusryhmää Orionin syöpälääketutkimuksessa. 

Yksiköllä on tiimit Turussa, Espoossa ja Kuopiossa. Työntekijöitä on yhteensä yli 80. 

”Orion tähtää kaikessa tekemisessään korkeaan laatuun, ja me haluamme olla osa tämän toteutusta”, Oksala sanoo. 

”Meillä työskentelee äärimmäisen kokeneita ja sitoutuneita asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus lääkekehityksestä ja turvallisuustutkimusten tekemisestä. Moniulotteisessa ja monitieteellisessä tiimissä on osaajia biologeista farmakologeihin, proviisoreihin, solubiologeihin, fyysikkoihin, biokemisteihin ja matemaatikkoihin. Ja juuri monitieteellisyys tuo rikkauden ja tekee tiimin kanssa työskentelystä todella innostavaa.”