Siirry pääsisältöön

Samassa hiilikelkassa

Orion laskee, missä osassa arvoketjua päästöjä syntyy eniten, ja vähentää niitä siellä, missä vaikuttavuus on suurin.
Rimannostajat_Nina_Ahola.jpg

”Me olemme täällä kaikki samassa hiilikelkassa. Vastuullisena yrityksenä meille ei riitä, että katsotaan vain omista toiminnoista syntyviä päästöjä.”
– Orionin ympäristöpäällikkö Nina Ahola

Seuraamme Orionilla tarkasti myös päästöjä, jotka eivät synny suoraan omissa toiminnoissamme. Näihin kuuluvat esimerkiksi tuotteissamme käytettyjen materiaalien valmistamisesta sekä kuljetuksista syntyvät päästöt.

Päästöjen taklaamiseksi olemme selvittäneet koko tämän arvoketjun päästöt. Tavoitteenamme on löytää ne palaset arvoketjusta, joiden avulla on mahdollista saavuttaa suurimmat päästövähennykset.

Osana kaupallisia sopimuksia edellytämme kumppaneiltamme jo nyt ympäristöystävällisiä toimia, kuten hiilipäästöjen minimoimista, hyvää ympäristöasioiden hallintaa sekä niin sanottua jatkuvan parantamisen periaatetta. Kun yhteistyötä kumppanien kanssa tiivistetään, on meidän mahdollista luoda yhdessä entistäkin vastuullisempi kulttuuri.

Miksi rimaa pitää nostaa?

Ainoastaan neljä prosenttia tuotteidemme elinkaaren päästöistä  on seurausta suoraan omista toiminnoistamme. Jopa 96 prosenttia päästöistä syntyy lähteistä toimitusketjussa, joita Orion ei omista tai hallitse, eli hankittavista materiaaleista ja kuljetuksista. Orionilla on kunnianhimoinen hiilineutraaliustavoite omille toiminnoille, mutta velvollisuutenamme on katsoa myös niiden ulkopuolisiin päästöihin.

Miten nostamme rimaa?

Pureudumme omien toimintojemme ulkopuolisiin päästölukuihin ja teemme niiden perusteella tiekartan, johon merkitään seuraavat konkreettiset toimenpiteet ja näiden aikataulu. Yhteistyötä toimittajien kanssa tiivistetään, jotta päästöjä saadaan madallettua nykyisestä.

Vain 4 % Orionin päästöistä syntyy suoraan yhtiön omista toiminnoista. 96 % päästöistä syntyy muualla arvoketjussamme.