Siirry pääsisältöön

Kehdosta hautaan – menetelmällä on väliä

Elinkaariarviointi on osa Orionin kunnianhimoista ilmastotyötä.
Rimannostajat_Noora Paronen.jpg

”Elinkaariarviointi on meille tärkeä työkalu. Sen avulla voimme tunnistaa merkittävimmät niistä ympäristövaikutuksista, joita tuotteellamme elinkaarensa aikana on, ja keskittyä niihin.”

– Orionin vastuullisuusjohtaja Noora Paronen

Kun arvioimme tuotteidemme ympäristövaikutuksia, lukuun on otettava valmisteen koko elinkaari sekä eri ympäristövaikutusten väliset suhteet. Sen vuoksi Orion luottaa elinkaariarviointiin. Elinkaariarviointi eli LCA (life-cycle assessment) on menetelmä, jolla analysoidaan kattavasti tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Menetelmä tunnistaa muun muassa ne tuotteen elinkaaren vaiheet, joilla on suurin ympäristökuorma ja arvioi, miten tuote elinkaarensa aikana vaikuttaa luontoon aina raaka-aineiden hankinnasta tuotteen hylkäämiseen asti.

Osana elinkaariarviota voidaan määrittää tuotteen ilmastovaikutus eli hiilijalanjälki. Esimerkiksi Orionin kuivajauheinhalaattoriperheelle tehtiin hiilijalanjäljen arviointi vuonna 2021 ja laajempi elinkaariarviointi osalle tuotteista jo pari vuotta aiemmin. Analyysin mukaan suuri osa tuotteeseen liittyvistä päästöistä syntyy toimitusketjussa yrityksen omien toimintojen ulkopuolella.

Ympäristö ja siten myös ilmastoasiat ovat osa yhtiön toimittajavaatimuksia, riskiarvioita ja toimittajahallintaa. Tähän Orion panostaa tulevaisuudessa entistäkin enemmän, sillä vain yhteistyöllä on saavutettavissa koko arvoketjun hiilineutraalius.

Miksi rimaa pitää nostaa?

Hiilidioksidipäästöt on saatava alas, ja panostamme oman hiilijalanjälkemme pienentämiseen. Elinkaariarviointi osoittaa meille sen, missä on valmisteidemme suurin ympäristökuorma ja isoimmat ilmastovaikutukset. Tarvitsemme tarkkaa työkalua osoittamaan, mihin kohtaan ympäristövaikutusten vähentämistoimet täytyy keskittää.

Miten nostamme rimaa?

Se, mitä itse täällä Orionilla teemme valmisteidemme hiilijalanjäljen pienentämiseksi, on tärkeää, mutta yhtä lailla tuotteidemme elinkaariarviointi velvoittaa yhteistyökumppaneitamme. Nostamme rimaa myös siten, että vaadimme koko toimitusketjulta konkreettisia toimia matkalla hiilineutraaliuteen.

Yhden Orionin kuivajauheinhalaattorin koko elinkaaren hiilijalanjälki on 0,580 kg CO2e eli hyvin pieni verrattuna ponnekaasuinhalaattoriin. Lukema vastaa muutamaa autolla ajettua kilometriä. Merkintä CO2e tarkoittaa hiilidioksidiekvivalenttia, jolla mitataan ihmisen aiheuttamien kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta.