Siirry pääsisältöön

Tilaa kehittyä ja luoda – uudistuva Orion on tulevaisuuden työpaikka

Viiden vuoden kuluttua automaatio on orionilaisen arkipäivää ja manuaalinen työ vähissä. Päätökset perustuvat dataan ja toiminta on läpinäkyvää. Koko Orionin kattava Future 2025 -ohjelma pohjustaa suurta muutosta.
4.1.2022 Teksti / Jukka Nortio
Orion_on_tulevaisuuden_tyopaikka.jpg

Orion on käynnistänyt mittavan muutoshankkeen, joka koskettaa koko yritystä ja jokaista työntekijää. Ohjelman edetessä muutokset näkyvät myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Ohjelma kulkee nimellä Future 2025.

Ohjelman myötä Orionin työntekijät kehittyvät ja kehittävät työtään. Muutosten tueksi Orion uudistaa useita tietojärjestelmiä, kuten toiminnan- ja tuotannonohjaukset. Työntekijöiden arjessa näkyy henkilöstöhallinnan järjestelmän sekä matkalaskuohjelmiston uusiminen.

”Orion haluaa nyt laittaa ison vaihteen päälle tekemisessä: tuotannosta myyntiin ja tuotekehityksestä osaamisen kehittämiseen. Tämä on mahdollista sillä, että uudistamme ja uudistumme kokonaisvaltaisesti”, sanoo Future 2025 -ohjelman Change Management and Competence Lead Satu Nordlund.

”Pelkät uudet tietojärjestelmät eivät tietenkään muuta mitään. Avain on siinä miten orionilaiset omaksuvat uudet toimintatavat ja käyttävät uusia järjestelmiä työssään”, Nordlund sanoo.

Viestintä ja vuoropuhelu muutoksen ajureina

Kaksi vuosikymmentä sitten Orion teki edellisen ison loikan toimintatapojen uudistamisessa. Nyt on kyse samasta asiasta, hypystä kohti entistä ehompaa Orionia.

”Isoin muutos tapahtuu ajatuksen tasolla. Mitä me teemme ja mitä me emme enää tee – opimme yhdessä sen, mistä tulevaisuuden työ Orionissa koostuu”, Nordlund sanoo. Muutoksen onnistuminen kristallisoituu hänen mukaansa viestinnässä.

Muutosta tuetaan Nordlundin mukaan luottamuksellisella ilmapiirillä ja avoimella keskustelulla.
”On tärkeää, että muutoksen herättämät tunteet, myös pelot, tuodaan avoimesti esille ja niistä keskustellaan. Vuoropuhelussa jokainen voi ilmaista kantansa muutokseen, ja häntä kuullaan projektin eteenpäin viemisessä.”

Päätöksenteko perustuu parempaan dataan

Kun muutos ja digitalisaatio etenevät, ne ovat yhä tiiviimmin mukana jokaisen orionilaisen työpäivässä. Viiden vuoden päästä havaitaan paljon muutoksia: Automaatio ja digitalisaatio ovat silloin osa orionilaisen arkea. Toiminta on entistä läpinäkyvämpää. Tehdään parempia päätöksiä. Toiminta on proaktiivisempaa kuin tänään. Kaikki työ tukee Orionin strategian toteutumista.

Suurin uusia toimintatapoja tuova tietojärjestelmämuutos on toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.

”Vanhat teknologiat ovat tulleet elinkaarensa päähän, eivätkä ne mahdollista meille enää sellaista kehitysaskelta, jonka haluamme tehdä. Järjestelmät eivät tarjoa informaatiota, jota kehittyminen, innovointi ja uudet toimintatapamme edellyttävät”, Transformation Value Officer Neda Ehsani ohjelman ydintiimistä sanoo.

Uusien järjestelmien käyttöönotto ei ole mikään itsetarkoitus, vaan se mahdollistaa halutun muutoksen.

Future 2025 -ohjelman aikana uudistetaan laaja joukko arkisen työn taustajärjestelmiä. Uudet järjestelmät vapauttavat aikaa mekaanisesta, manuaalisesta työstä luovaan ja kehittävään työhön.

Hyötyä asiakkaille, työntekijöille ja kumppaneille

Ohjelma tuottaa monia hyötyjä Orionin työntekijöille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

”Tiedon saanti ja sen käsittely automatisoituvat. On sekä Orionille että työntekijöille arvokasta, että työaikaa käytetään entistä enemmän työn kehittämiseen, uusien strategioiden miettimiseen tai vaikkapa tiimi- ja esihenkilötyöskentelyyn”, Nordlund sanoo.

Tuotannonohjauksen kehittyminen mahdollistaa sujuvamman logistiikan esimerkiksi niin, että asiakkaan ja kuljetusyrityksen tietojärjestelmät voidaan kytkeä suoraan Orionin järjestelmiin. Tällöin tuotteiden tilaus ja nouto Orionin tehtaalta sujuvoituvat nykyisestä.

”Odotamme innolla ohjelman edistymistä ja sitä, että saamme juhlia onnistumisia yhdessä koko Orionin kanssa”, Ehsani ja Nordlund toteavat.