Siirry pääsisältöön

Työtä lääke- ja potilasturvallisuuden hyväksi

Päivi Holck vetää tiimiä, joka vastaa Orionin toimitusketjun automaation tehdasjärjestelmistä. Tiimin ansiosta potilas voi luottaa siihen, että Orionin lääkepakkaus on aito ja sen sisältö on valmistettu ja säilytetty asianmukaisissa olosuhteissa.
Orion_heinä23_Päivi_Holck_994x559.jpg

Päivi Holck, automaatiopäällikkö, vastaa tiimeineen automaatiolla tuotannon tehdasjärjestelmistä, jotka kontrolloivat esimerkiksi lääkkeiden serialisointiprosessia. Se tarkoittaa, että potilaan ostaessa lääkärin määräämän reseptivalmisteen, hän voi luottaa siihen, että kyseessä on aito ja väärentämätön lääke.  
 
”Lääkepakkauksessa on oma yksilöllinen sarjanumeronsa, jota serialisointijärjestelmät seuraavat siten, että kunkin lääkkeen voi jäljittää sen alkuperäiselle pakkauslinjalleen pakkaus- ja kuljetusvaiheessa kuin apteekissakin”, Holck sanoo.  
 
Holckin vetämä automaation tehdasjärjestelmätiimi huolehtii myös lääketuotannon olosuhdevalvontajärjestelmästä, joka tarkkailee esimerkiksi lääkevalmistuksen ja -säilytyksen lämpötilaa ja kosteutta. Prosessikontrollijärjestelmät taas varmistavat tuotteen laatua valmistusprosessin aikana eli mittaavat valmisteen ominaisuuksia kuten vaikkapa tabletin lujuutta. Tiimi on mukana koko järjestelmien elinkaareen ajan: hankinnassa ja käyttöönotossa, tuotantokäytössä ja järjestelmien hallitussa käytöstä poistossa ja korvaamisessa esimerkiksi toisella järjestelmällä. 

Kolme parasta asiaa työssäni – Päivi Holck: 

  • Merkityksellisyys. Lääketeollisuuden tuotteet ovat potilaiden ja kuluttajien elämänlaatua parantavia, ja ne jopa pelastavat henkiä. Kun teen työni hyvin, voin auttaa todella montaa ihmistä.  
  • Turvallinen ja innostava työympäristö. Työyhteisössä kannustetaan ideoimaan ja haastetaan kehittymään.
  • Laaja koulutustarjonta. Orion tarjoaa runsaasti erilaisia koulutuksia mm. oman työn sisältöön, esimies- tai asiantuntijataitoihin tai vaikkapa EHS- ja vastuullisuusasioihin liittyen.  Myös kouluttautumiseen Orionin ulkopuolella suhtaudutaan myönteisesti. 

Lääketeollisuuden säädelty ympäristö on oma maailmansa 

Holck hakeutui töihin Orionille, koska halusi työnsä kautta auttaa muita ihmisiä. Hän aloitti ensin projekti-insinöörinä ja eteni eri tehtävien kautta automaatiopäälliköksi, jossa on nyt työskennellyt kaksi vuotta. 
 

Minulle on tärkeää, että työnantajani tuottama tuote tai palvelu on hyväksi ihmisille.”

”Minulle on tärkeää, että työnantajani tuottama tuote tai palvelu on hyväksi ihmisille. Koska vietän työssäni leijonanosan päivästäni ja olen sen ajan poissa esimerkiksi omien lasteni luota, työni on oltava merkityksellistä”, hän sanoo. 
 
Holck kertoo, että säädelty GMP eli Good Manufacturing Practice -ympäristö vaatii työntekijöiltä tarkkaa ja huolellista työtapaa sekä ymmärrystä siihen, että säännöt ovat takaamassa potilasturvallisuutta. 
 
”Lääketehtaassa muutokset tehdään aina harkitusti ja hallitusti. Muutoksen jälkeen järjestelmän toimivuus validoidaan eli todennetaan toimivaksi ja vasta sitten muutos otetaan käyttöön.” 

Yrityksen sisällä mahdollisuuksia eri tehtäviin 

Holckin tiimissä työskentelee kahdeksan automaatioinsinööriä ja yksi tuntityöntekijä, ja tiimi kasvaa kesäisin kesätyöntekijöillä. Rekrytoidessaan uusia henkilöitä Holck pitää etuna kokemusta säädellyssä ympäristössä työskentelystä. Kun GMP:n mukaiset työtavat omaksuu, ne auttavat menestymään Orionin muissakin tehtävissä. 
 

Orion mahdollistaa monipuolisesti erilaisia rooleja ja tehtäviä yrityksen sisällä. Yritystä ei tarvitse vaihtaa, jos haluaa kehittyä urallaan eteenpäin.”

”Orion mahdollistaa monipuolisesti erilaisia rooleja ja tehtäviä yrityksen sisällä. Yritystä ei tarvitse vaihtaa, jos haluaa kehittyä urallaan eteenpäin. Työkierto ja vastuualueiden muutokset ovat yleisiä ja niihin kannustetaan”, Holck kertoo. 
 
Holck tekee töitä kolmella eri paikkakunnalla: Espoossa, Turussa ja Salossa. Hän nostaa työviihtyvyyden kulmakiveksi innostavan, kehityshenkisen ja turvallisen työympäristön. 
 
”Ei aina tarvitse olla samaa mieltä ja näkökulmia voidaan haastaa psykologista turvallisuutta vaarantamatta. Olen ylpeä siitä, että työni ja työyhteisöni on tarjonnut minulle mahdollisuuden ammatilliseen kasvuun.”