Siirry pääsisältöön

Sisäinen liikkuvuus on mahdollistanut diplomi-insinööri Villen monipuolisen uran Orionilla

Tablettituotannon operatiivisen johtajan Ville Mäkelän urapolku on edennyt vaiherikkaasti, mutta askel kerrallaan. ”Tehtävien mittaiseksi on saanut rauhassa kasvaa, minkä jälkeen uusia, sopivasti haastavia mahdollisuuksia on taas tarjottu”, Mäkelä kertoo.
Orion_2023_08_Ville_Mäkelä_Orionfi_994x559_002.jpg

Mäkelä avasi Espoon Orionin tuotantotilojen ovet ensimmäisen kerran vuonna 2009, jo ennen kuin valmistui konetekniikan diplomi-insinööriksi. Ensimmäiset kuukaudet hän teki diplomityötään tuotannon kehitysryhmässä, jonka jälkeen sai paikan samasta ryhmästä kehitysinsinöörinä. 
 
”Tuotannon kehitysryhmän tehtävänä oli tuottavuuden parantamishankkeiden käynnistäminen. Tuolloin lean-ajattelu oli heräilemässä ja sen teesit vasta orastelivat Orionilla”, Mäkelä kertoo. 
 
Mäkelä tiimeineen vakioi tuotannon tiloja ja toimintaa, jotta työskentely-ympäristö mahdollistaisi tehokkaan ja jouhevan työskentelyn. Tukena olivat kansainväliset konsulttiyritykset, joiden avulla ryhmä opetteli pitämään kehitystyöpajoja, työstivät mittareita, perustivat johtamisjärjestelmiä ja pyrkivät kaikissa toimissaan entistä tehokkaammin toimiviin tuotantolinjoihin.

Aloitimme aivan perusasioista … siitä lähti jatkuvan parantamisen johdonmukainen rakentaminen Orionilla.”

”Aloitimme aivan perusasioista ja kädet savessa järjestimme esimerkiksi tablettipakkaamon työkaluja ja tarvikkeita leanin 5S-menetelmän mukaisesti. Siitä lähti jatkuvan parantamisen johdonmukainen rakentaminen Orionilla”, Mäkelä kertaa. 

Lean Six Sigma Black Belt -koulutus muutti ajattelua 

Mäkelän mukaan uran varrella on ollut tarjolla aina sopivasti suurempia saappaita. Hänen mukaansa käänteentekevä askel hänen urallaan on ollut työnantajan antama mahdollisuus osallistua Lean Six Sigman Black Belt ja Master Black Belt -koulutuksiin.  
 
”Koulutuksissa minulle alkoi valjeta, mistä jatkuvassa parantamisessa oli kyse ja mitä se kaiken kaikkiaan vaatii.” 
 
Mäkelä oppi proaktiivisuuden merkitystä ja sitä, kuinka paljon asioiden eteenpäin vieminen vaatii sisua ja sitkeyttä.  
 
”Suunnitelmallisuudella, perustelemalla ja vaivaa näkemällä tulee aina lopulta tuloksia. Kun ihmisiä kuuntelee, ottaa muutokseen mukaan ja etenee johdonmukaisesti, kulttuuri muuttuu hiljalleen”, Mäkelä pohtii. 

Kehitysroolista esihenkilöksi inhalaatiotuotantoon 

Mäkelän mukaan hänen urapolkunsa on ollut suoraviivainen, mutta silti sisältänyt sopivasti haasteita ja mahdollisuuksia. Kehitysroolin jälkeen hänestä oli luontevaa siirtyä hakemaan kokemusta esihenkilönä. 
 
”Valinta inhalaatiotuotannon tuotantopäälliköksi oli työnantajalta osoitus luottamuksesta – eihän minulla ollut ennestään esihenkilökokemusta.” 
 
Mäkelällä oli tehtävään astuessaan vahva osaaminen kehitysprojekteista ja hiukan osviittaa jatkuvan parantamisen kulttuurin viemisestä ihmisten työarkeen, mutta nyt hänen vastuullaan oli myös osaston kokonaistulos sekä henkilöstön hyvinvointi, jaksaminen ja onnistuminen työssään.  
 
Uusi pesti vaati kokemattomalta esihenkilöltä ennakkoluulotonta asennetta, sillä inhalaatiotuotantovolyymi kasvoi tuolloin voimakkaasti. Se tarkoitti, että päivittäisen työn lisäksi käynnissä oli suuri määrä kehitys- ja laajennushankkeita. Osaston ilmapiiri oli kuitenkin myönteinen ja henkilöstö osallistui mielellään muutoksiin.  

Johtajan on tärkeää muistaa kuunnella ja ymmärtää ihmisten rajat."

 ”Johtajan on tärkeää muistaa kuunnella ja ymmärtää ihmisten rajat. Pitää huolehtia, ettei kukaan tipu vauhdissa kärryiltä”, hän toteaa. 

Vastuun kasvaessa kyky kokonaisuuksien hahmottamiseen korostuu 

Vuonna 2018 Ville valittiin tablettituotannon operatiiviseksi johtajaksi. Huomioitavaksi tuli sekä tablettituotannon päivittäinen työsarka että prosessiin liittyvät organisaatiot ja yhteistyön sujuvuus. Tilannekuvan sekä pitkän tähtäimen näkymän muodostaminen vaati aluksi aikaa, mutta tavoite oli selkeä: Mäkelä halusi sekä tablettituotannon että siihen liittyvät funktiot kulkemaan samaa tavoitetta kohti. 
 
Ville kuvailee nykyistä työtään nuorallakävelyksi, jossa on tärkeää harkita jokainen askel ja kuunnella sidosryhmiä. Tällöin askeleet ovat vaivattomia ja varmoja eikä harha-askelia tarvitse varoa.  
 
”Omin päin ei sooloilla, vaan vuoropuhelun ja keskustelun avulla koko paletti pidetään hyppysissä ja näkymä kirkkaana. Silloin on helppo päättää, mitä hankkeita viedään eteenpäin.” 

Kollegoiden ammattitaitoon voi aina luottaa 

Mäkelä kuvaa Orion-uraansa monipuoliseksi ja sopivasti haastavaksi. Kulman takaa on aina tullut jotain uutta ja kiinnostavaa, mutta kuitenkin polku on ollut turvallinen askeltaa. Hän kokee, että on saanut uusissa tehtävissä aina riittävästi tukea, jotta on voinut hiljalleen kasvaa uusiin saappaisiin. 
 
”Ympärilläni on suuri ammattilaisten joukko, joka pitää pään pinnalla, vaikka urahypyissä on joskus vaadittu myös syvänpäänuimataitoa. Täällä on koko ajan alttiina valtavalle määrälle osaamista ja siinä joukossa on arvokasta saada oppia ja kehittyä.” 

Kolme parasta asiaa Orionilla: 

  • Vastuu ja vapaus kehittää asioita eteenpäin. Ilmapiiri on myönteinen ja eteenpäin katsova. Arvo ”Rakennamme huomista” toteutuu arjessa joka päivä.
  • Henkilöstön korkeatasoinen ammattitaito ja osaaminen. Tässä joukossa on hienoa saada olla mukana.
  • Täällä ei pakoteta tiettyyn muottiin, vaan työpaikalla saa olla aidosti oma itsensä.