Siirry pääsisältöön

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Suomessa

Läpinäkyvyys säilyi hyvänä vuonna 2022.

13.6.2023 | Hyvän yhteistyön edellytys on, että toiminta on läpinäkyvää. Kun toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeitä, yhteistyö lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välillä voi olla erittäin hedelmällistä ja onnistunutta.

Orion julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetut taloudelliset etuudet osana vuosittaista vastuullisuusraportointia. Julkistamisen päämääränä on lisätä läpinäkyvyyttä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön. 

Lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit julkaisemme nyt kahdeksatta kertaa. Raporttimme kattavat kaikki maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio. Julkistaminen koskee vuonna 2022 tapahtunutta yhteistyötä Suomessa. Julkaisemme muissa maissa tapahtuneen yhteistyön verkkosivuillamme näissä maissa . 

On myönteistä huomata, että suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista on antanut suostumuksensa tietojensa julkistukseen. Vuonna 2022 terveydenhuollon 122 terveydenhuollon ammattilaisista toimi luennoitsijana Orionin järjestämässä koulutustilaisuudessa. Heistä 80% antoi suostumuksensa julkaista luentopalkkiot raportissamme. Korkea läpinäkyvyys on tärkeä merkki molemminpuolisesta luottamuksesta. 

Vuoden 2023 alusta oletamme, että luennoitsija aina antaa suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen, muutoin luennoitsijan pitää asia erikseen kieltää.

Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukset

Orion tukee terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta Suomessa. Koulutukset järjestään yhteistyössä terveydenhuollon yksiköiden, lääkäriyhdistysten ja muiden terveydenhuollon ammatillisten yhdistysten kanssa. Koulutustilaisuuksien ohjelma on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin suunniteltua. 

Julkistamme koulutustapahtumien järjestämiseen liittyvät tapahtumakustannukset, muun muassa rekisteröintikustannukset ja näytteilleasettajakustannukset. Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet purkautuivat kesällä 2021 ja sitä myötä koulutustilaisuuksien määrät nousivat hetkellisesti. Vuonna 2022 määrät ovat palautuneet ennalleen ja Orion osallistui  39 näyttelyyn.

Luentopalkkiot

Koulutustilaisuuksien luennoitsijoille maksetaan yleisten suositusten mukainen luentopalkkio. Luentopalkkion suuruus riippuu luennon pituudesta, laajuudesta ja tarvittavasta valmistautumisajasta.

Keskimääräiset luentopalkkioiden suuruudet ovat: 

Ylilääkäri, johtava asiantuntija, professori:
- 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 700 euroa
- 90 min. luento eri paikkakunnalla 850 euroa

Muut asiantuntijat:
- 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 450 euroa
- 90 min. luento eri paikkakunnalla 650 euroa

Maksetut luentopalkkiot sekä luentotilaisuuksiin liittyvät matka- ja majoituskulut julkistamme henkilötasolla, jos luennoitsija on antanut siihen suostumuksensa. Jos luennoitsija ei ole antanut suostumustaan, julkistamme tiedot yhteenvetomuodossa.

Majoituskulut

Suurin osa Orionin tukemista terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksista tapahtuu paikallisesti eri puolilla Suomea ja ne ovat lyhytkestoisia. Niihin ei liity rekisteröintikuluja eikä matka- ja majoituskuluja.

Orionilla on Suomessa yli 2 500 työntekijää, joille järjestetään koulutusta Orionin omissa toimitiloissa. Orionin omia tiloja käytetään myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksissa. Näihin koulutuksiin ei yleensä liity matka- tai majoituskuluja. Koulutuskeskuksessa on kuitenkin mahdollisuus majoittua tarvittaessa. Majoittumisen arvo terveydenhuollon ammattilaiselle omissa tiloissamme on 70 € /vrk.

Vuoden 2022 osalta olemme raportoineet henkilötasolla myös Orionin omissa tiloissa yöpyneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat antaneet suostumuksensa raportointiin. 

Kansainväliset kongressit

Orion on vuosittain kutsunut terveydenhuollon organisaatioista edustajia muutamiin eurooppalaisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Kutsut on osoitettu terveydenhuollon yksikköön, joka itse nimeää edustajansa kongressiin. Kongressit liittyvät pääasiallisesti niihin terapia-alueisiin, joissa Orion tekee alkuperälääketutkimusta. Näihin ulkomaisiin kongresseihin liittyvät rekisteröinti-, matka- ja majoituskulut julkistetaan henkilötasolla, jos osallistuja on antanut siihen suostumuksensa. Vuoden  2022 aikana 42 henkilöä osallistui Orionin kutsumana  Euroopassa pidettäviin kongresseihin. Osallistujista 95% antoi suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen.

Tutkimus- ja tuotekehitys (T&K)

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet raportointikaudelta julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tutkijalääkäripalkkiot sekä lääketutkimushankkeisiin liittyvät konsultaatiopalkkiot. Tähän raporttiin ei ole sisällytetty Orionin hallituksen lahjoituksia lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lisätietoa

Julkistetut summat eivät matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta sisällä arvonlisäveroa. Kaikki summat on ilmoitettu euroina. Tarkemmat vuoden 2022 tiedot löytyvät oheisesta taulukosta.

Sidonnaisuusraportti 2021
Sidonnaisuusraportti 2020