Siirry pääsisältöön

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Suomessa

Läpinäkyvyys parani vuonna 2023.

13.6.2024 | Hyvän yhteistyön edellytys on, että toiminta on läpinäkyvää. Kun toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeitä, yhteistyö lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välillä voi olla erittäin hedelmällistä ja onnistunutta.

Orion julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetut taloudelliset etuudet osana vuosittaista vastuullisuusraportointia. Julkistamisen päämääränä on lisätä läpinäkyvyyttä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön. 

Lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit julkaisemme nyt yhdeksättä kertaa. Raporttimme kattavat kaikki maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio. Julkistaminen koskee vuonna 2023 tapahtunutta yhteistyötä Suomessa. Julkaisemme muissa maissa tapahtuneen yhteistyön verkkosivuillamme näissä maissa. 

On myönteistä huomata, että kasvava osa terveydenhuollon ammattilaisista on antanut suostumuksensa tietojensa julkistukseen. Viime vuonna 76 kpl terveydenhuollon ammattilaisista toimi luennoitsijana Orionin järjestämässä koulutustilaisuudessa. Heistä 95 % antoi suostumuksensa julkaista luentopalkkiot raportissamme (80 % v. 2022). Korkea läpinäkyvyys on tärkeä merkki molemminpuolisesta luottamuksesta. 

Vuoden 2023 alusta olemme olettaneet, että luennoitsija aina antaa suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen, muutoin luennoitsijan pitää asia erikseen kieltää.

Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukset

Orion tukee terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta Suomessa. Koulutukset järjestään yhteistyössä terveydenhuollon yksiköiden, lääkäriyhdistysten ja muiden terveydenhuollon ammatillisten yhdistysten kanssa. Koulutustilaisuuksien ohjelma on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin suunniteltua. 

Julkistamme koulutustapahtumien järjestämiseen liittyvät tapahtumakustannukset, muun muassa rekisteröintikustannukset ja näytteilleasettajakustannukset. Vuonna 2023 Orion osallistui aktiivisesti terveydenhuollon ammattilasten jatkokoulutuksiin osallistumalla yhteensä 111 koulutustilaisuuteen ja näyttelyyn, jotka olivat terveydenhuollon yritysten, järjestöjen tai yhdistyksien järjestämiä

Luentopalkkiot

Koulutustilaisuuksien luennoitsijoille maksetaan yleisten suositusten mukainen luentopalkkio. Luentopalkkion suuruus riippuu luennon pituudesta, laajuudesta ja tarvittavasta valmistautumisajasta.

Keskimääräiset luentopalkkioiden suuruudet ovat: 

Kotimaiset johtavat lääketieteen asiantuntijat:

  • 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 750 euroa ja muualla 800 euroa
  • 90 min. luento kotipaikkakunnalla 850 euroa ja muualla 900 euroa

Muut asiantuntijat:

  • 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 450 euroa ja muualla 500 euroa
  • 90 min. luento kotipaikkakunnalla 550 euroa ja muualla 650 euroa

Maksetut luentopalkkiot sekä luentotilaisuuksiin liittyvät matka- ja majoituskulut julkistamme henkilötasolla, jos luennoitsija on antanut siihen suostumuksensa. Jos luennoitsija ei ole antanut suostumustaan, julkistamme tiedot yhteenvetomuodossa.

Majoituskulut

Suurin osa Orionin tukemista terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksista tapahtuu paikallisesti eri puolilla Suomea ja ne ovat lyhytkestoisia. Niihin ei liity rekisteröintikuluja eikä matka- ja majoituskuluja.

Orionilla on Suomessa yli 2 700 työntekijää, joille järjestetään koulutusta Orionin omissa toimitiloissa. Orionin omia tiloja käytetään myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksissa. Näihin koulutuksiin ei yleensä liity matka- tai majoituskuluja. Koulutuskeskuksessa on kuitenkin mahdollisuus majoittua tarvittaessa. Majoittumisen arvo terveydenhuollon ammattilaiselle omissa tiloissamme on 72,90 € /vrk.

Vuoden 2023 osalta olemme raportoineet henkilötasolla myös Orionin omissa tiloissa yöpyneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat antaneet suostumuksensa raportointiin. 

Kansainväliset kongressit

Orion on vuosittain kutsunut terveydenhuollon organisaatioista edustajia muutamiin eurooppalaisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Kutsut on osoitettu terveydenhuollon yksikköön, joka itse nimeää edustajansa kongressiin. Kongressit liittyvät pääasiallisesti niihin terapia-alueisiin, joissa Orion tekee alkuperälääketutkimusta. Näihin ulkomaisiin kongresseihin liittyvät rekisteröinti-, matka- ja majoituskulut julkistetaan henkilötasolla, jos osallistuja on antanut siihen suostumuksensa. Vuoden 2023 aikana 39 henkilöä osallistui Orionin kutsumana Euroopassa pidettäviin kongresseihin. Osallistujista 90 % antoi suostumuksensa tietojensa julkaisemiseen.

Tutkimus- ja tuotekehitys (T&K)

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet raportointikaudelta julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tutkijalääkäripalkkiot sekä lääketutkimushankkeisiin liittyvät konsultaatiopalkkiot. Tähän raporttiin ei ole sisällytetty Orionin hallituksen lahjoituksia lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lisätietoa

Julkistetut summat eivät matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta sisällä arvonlisäveroa. Kaikki summat on ilmoitettu euroina. Tarkemmat vuoden 2023 tiedot löytyvät oheisesta taulukosta.

Sidonnaisuusraportti 2022
Sidonnaisuusraportti 2021
Sidonnaisuusraportti 2020