Siirry pääsisältöön

Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa Suomessa

Läpinäkyvyys parani vuonna 2021.

13.6.2022 | Hyvän yhteistyön edellytys on, että asiat ovat läpinäkyviä. Kun toimijoiden roolit ja vastuut ovat selkeitä, yhteistyö lääketeollisuuden ja terveydenhuollon välillä voi olla erittäin hedelmällistä ja onnistunutta.

Orionin julkaisee terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetut taloudelliset etuudet osana vuosittaista vastuullisuusraportointia. Julkistamisen päämääränä on lisätä läpinäkyvyyttä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä tapahtuvaan yhteistyöhön. Lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit julkaisemme nyt seitsemättä kertaa. Raporttimme kattavat kaikki maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio. Julkistaminen koskee vuonna 2021 tapahtunutta yhteistyötä Suomessa. Julkaisemme muissa maissa tapahtuneen yhteistyön näiden maiden verkkosivuillamme.

 

On erittäin myönteistä huomata, että suurin osa terveydenhuollon ammattilaisista on antanut suostumuksensa tietojensa julkistukseen. Vuonna 2021 terveydenhuollon ammattilaisista 87 %  (86 % v. 2020) antoi suostumuksensa julkaista luentopalkkiot raportissamme. Korkea läpinäkyvyys on tärkeä merkki molemminpuolisesta luottamuksesta.

Terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutukset

Orion tukee terveydenhuollon ammattilaisten ammatillista kehittymistä ja täydennyskoulutusta Suomessa. Koulutukset järjestään yhteistyössä terveydenhuollon yksiköiden, lääkäriyhdistysten ja muiden terveydenhuollon ammatillisten yhdistysten kanssa. Koulutustilaisuuksien ohjelma on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten tarpeisiin suunniteltua. Julkistamme koulutustapahtumien järjestämiseen liittyvät tapahtumakustannukset, muun muassa rekisteröintikustannukset ja näytteilleasettajakustannukset. Viime vuonna Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet näkyvät vielä vuoden 2021 osalta yhteistyössä lääkeyritysten ja lääkärikunnan välillä. Useat koulutustilaisuudet peruttiin tai siirrettiin virtuaaliseksi,mutta Orion osallistui kuitenkin vuonna 2021 yli 67 näyttelyyn (35 kpl vuonna 2020) ja käytimme yhteensä noin 274 teur euroa näihin näyttelymaksuihin.

Luentopalkkiot

Koulutustilaisuuksien luennoitsijoille maksetaan yleisten suositusten mukainen luentopalkkio. Luentopalkkion suuruus riippuu luennon pituudesta, laajuudesta ja tarvittavasta valmistautumisajasta.

Keskimääräiset luentopalkkioiden suuruudet ovat: 

Lääkäri, asiantuntija, tutkija:
- 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 450 euroa
- 90 min. luento eri paikkakunnalla 650 euroa

Ylilääkäri, johtava asiantuntija, professori:
- 45 min. luento puhujan kotipaikkakunnalla 800 euroa
- 90 min. luento eri paikkakunnalla 850 euroa

Maksetut luentopalkkiot sekä luentotilaisuuksiin liittyvät matka- ja majoituskulut julkistamme henkilötasolla, jos luennoitsija on antanut siihen suostumuksensa. Jos luennoitsija ei ole antanut suostumustaan, julkistamme tiedot yhteenvetomuodossa.

Majoituskulut

Suurin osa Orionin tukemista terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksista tapahtuu paikallisesti eri puolilla Suomea ja ne ovat lyhytkestoisia. Niihin ei liity rekisteröintikuluja eikä matka- ja majoituskuluja.

Orionilla on Suomessa yli 2 500 työntekijää, joille järjestetään koulutusta Orionin omissa toimitiloissa. Orionin omia tiloja käytetään myös terveydenhuollon ammattilaisten koulutustilaisuuksissa. Näihin koulutuksiin ei yleensä liity matka- tai majoituskuluja. Koulutuskeskuksessa on kuitenkin mahdollisuus majoittua tarvittaessa. Majoittumisen arvo terveydenhuollon ammattilaiselle omissa tiloissamme on 70 € /vrk.

Vuoden 2021 osalta olemme raportoineet henkilötasolla myös Orionin omissa tiloissa yöpyneet terveydenhuollon ammattilaiset, jotka ovat antaneet suostumuksensa raportointiin. Covid-19-pandemian aiheuttamat rajoitteet vähensivät voimakkaasti omissa toimitiloissa yöpyneiden vieraiden määrää.

Kansainväliset kongressit

Orion on vuosittain kutsunut terveydenhuollon organisaatioista edustajia muutamiin eurooppalaisiin lääketieteellisiin kongresseihin. Kutsut on osoitettu terveydenhuollon yksikköön, joka itse nimeää edustajansa kongressiin. Kongressit liittyvät pääasiallisesti niihin terapia-alueisiin, joissa Orion tekee alkuperälääketutkimusta. Näihin ulkomaisiin kongresseihin liittyvät rekisteröinti-, matka- ja majoituskulut julkistetaan henkilötasolla, jos osallistuja on antanut siihen suostumuksensa. Covid-19-pandemian aiheuttamien rajoitteiden vuoksi vuonna 2021 osallistuimme vain virtuaalisesti järjestettyihin kongresseihin.

Tutkimus- ja tuotekehitys (T&K)

Tutkimukseen ja tuotekehitykseen liittyvät taloudelliset etuudet raportointikaudelta julkistetaan yhteenvetomuotoisesti kokonaissummana. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät tutkijalääkäripalkkiot sekä lääketutkimushankkeisiin liittyvät konsultaatiopalkkiot. Tähän raporttiin ei ole sisällytetty Orionin hallituksen lahjoituksia lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Lisätietoa

Julkistetut summat eivät matka- ja majoituskuluja lukuun ottamatta sisällä arvonlisäveroa. Kaikki summat on ilmoitettu euroina. Tarkemmat vuoden 2021 tiedot löytyvät oheisesta taulukosta.

Sidonnaisuusraportti 2020

Sidonnaisuusraportti 2019
Sidonnaisuusraportti 2018
Sidonnaisuusraportti 2017