Siirry pääsisältöön

Potilasjärjestöyhteistyö

Julkaisemme lääkemarkkinoinnin koodin edellyttämät vuosiraportit potilasjärjestöjen kanssa tekemästämme yhteistyöstä. Raporttimme kattavat kaikki maat, joissa konsernillamme on oma lääkemarkkinoinnin organisaatio.

Tuemme potilasjärjestöjä, joilla on tärkeä yhteiskunnallinen ja yleishyödyllinen tehtävä tiedon ja henkisen tuen jakajina, kuntoutuksen järjestäjinä ja potilaita ja heidän perheitään yhdistävinä vertaistukiorganisaatioina. Potilasjärjestöyhteistyön vuosiraporteistamme ilmenevät kulloinkin tukeamme saaneet yhdistykset sekä ne monenkirjavat tavat, joilla olemme tukeneet niiden toimintaa, kuten esimerkiksi osallistumalla jonkin koulutustilaisuuden tai sairaudesta kertovan tietopaketin kustannusten kattamiseen. Potilasjärjestöille annettavan tuen jakamisesta päättää lääkemarkkinointiorganisaatiomme vuosibudjettinsa rajoissa.

Euroopan maissa lääkeyhtiöt ovat sitoutuneet noudattamaan lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita, jotka perustuvat eurooppalaisten lääkeyhtiöiden keskusjärjestön EFPIAn periaatteisiin. EFPIAn eettiset koodit ja niistä johdetut maakohtaiset eettiset periaatteistot ovat saatavilla EFPIAn internet-sivuilla osoitteessa http://www.efpia-e4ethics.eu/.

Eettisissä ohjeissa on määritelty myös toimintatavat, joita lääkeyhtiöiden edellytetään noudattavan suhteissaan potilasjärjestöihin. Läpinäkyvyyden vuoksi ohjeet velvoittavat lääkeyhtiöitä antamaan paikallisilla internet-sivuillaan vuosittain julkisen selvityksen yhteistyönsä muodoista potilasjärjestökohtaisesti.

Orionin potilasjärjestöyhteistyö konsernin laajuisesti

Orion julkaisee maakohtaisen erittelyn omien markkinointiorganisaatioidensa potilasjärjestöille antamasta tuesta vuosittain alkaen vuodesta 2010. Erittelyt ovat saatavilla englanninkielisinä PDF-tiedostoina alla olevista linkeistä.

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2022

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2021

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2020

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2019

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2018

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2017

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2016

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2015

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2014

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2013

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2012

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2011

Collaboration with and support by Orion Pharma marketing organisations to patient organisations in 2010

Orionin potilasjärjestöyhteistyö Suomessa
Suomessa noudatettavien lääkemarkkinoinnin eettisten ohjeiden 50 §:n mukaan lääkeyhtiöiden tulee julkaista vuosittain luettelo tukemistaan potilasjärjestöistä. Tietojen yhteydessä tulee antaa lyhyt kuvaus tuen luonteesta. Julkaistujen tietojen tulee myös olla helposti saatavilla niitä etsivälle. Tietojen esittämisvelvollisuus astui voimaan vuonna 2008. Päättyneiden vuosien raportit Orionin Suomessa antamasta tuesta sisältyvät yllä lueteltuihin, konsernin laajuisiin vuosiraportteihin. Suomea koskevat tiedot vuoden 2022 osalta on esitetty myös alla.

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

 • Kaksi ilmoitusta jäsenlehdessä (3 119 EUR)
 • Allergiatunnuksien käyttöoikeus 2021 (Favora) (8 000 EUR)

Diabetesliitto ry

 • Viisi ilmoitusta jäsenlehdessä (13 680 EUR)
 • Jäsenmaksu (400 EUR)
 • Näyttely Diabetesosaaja-tapahtumassa (1000 EUR)
Epilepsialiitto ry
 • Epilepsialiiton Kultainen kumppanuus vuosimaksu (3 800 EUR)

Hengitysliitto

 • Näyttelypöytä Hengityskoulutus –tapahtumassa (2 500 EUR)

Kuopion seudun Hengitysyhdistys

 • Ilmoitus jäsenlehdessä (300 EUR)
Psoriasisliitto ry
 •  Kymmenen ilmoitusta Ihon aika –jäsenlehdessä (25 776 EUR)

Suomen Aivot ry

 •  Jäsenmaksu (1 000 EUR)
Suomen Dystoniayhdistys ry
 • Kaksi ilmoitusta (375 EUR)
 • "Dystoniapäivät"-tapahtumaan osallituminen (600 EUR)
Suomen Kilpirauhasliitto ry
 • Neljä ilmoitusta Kilpi –jäsenlehdessä (4 000 EUR)
Suomen Nivelyhdistys ry
 • Jäsenmaksu (700 EUR)

Suomen Parkinsonliitto ry

 • Jäsenmaksu (2 000 EUR)
 • Ilmoitus "Parkinsonpäivät"-tapahtumassa  (500 EUR)
 • Webinaari-koulutustapahtuma (2 000 EUR)
 • Ilmoitus Hermolla –jäsenlehdessä (2 000 EUR)
Suomen Sjögrenliitto ry
 •  Kolme ilmoitusta jäsenlehdessä (3200 EUR)