Siirry pääsisältöön

Orion-konsernin ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka

Orion on suomalainen lääkeyhtiö – hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima.

Orionilla sitoudumme ihmisten turvallisuuteen sekä ympäristövastuuseen ja pyrimme jatkuvasti parantamaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuustoimintaamme (EHS). Globaalina lääkeyrityksenä sisällytämme EHS-näkökohdat kaikkiin toimintoihimme ja asetamme korkeat standardit turvalliselle ja terveelliselle työympäristölle. Tämä sitoutuminen toimii liiketoimintamme perustana ja heijastaa tapaamme pyrkiä erinomaisuuteen. Edistämme yhteistä EHS-vastuuta avoimen viestinnän ja aktiivisen johtajuuden avulla. Odotamme johtajien, esihenkilöiden ja koko henkilöstön noudattavan EHS-politiikkaa ja siihen liittyviä yritysvastuukäytäntöjä.

Turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen

Henkilöstön terveyden ja turvallisuuden varmistaminen on Orionille ensisijaisen tärkeää. Turvallisuustyömme keskittyy riskien poistamiseen tai vähentämiseen, työhön liittyvien loukkaantumisten ja sairauksien ehkäisyyn sekä ei-toivottujen tapahtumien vaikutusten lieventämiseen ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteenamme on edistää positiivista turvallisuuskulttuuria ja kehittää henkilöstön osaamista tehtävien turvallisessa toteuttamisessa.

Kestäviin käytäntöihin perustuvan ympäristönsuojelumme tavoitteena on minimoida ekologinen jalanjälkemme. Sitoudumme toimimaan resurssitehokkaasti, vähentämään jätettä ja lieventämään haitallisia vaikutuksia ilmaan, veteen ja maaperään. Sitoudumme pienentämään ilmastovaikutuksiamme. Noudatamme määriteltyjä ympäristöjohtamisen toimintamalleja täyttääksemme ympäristövelvoitteemme.

Jatkuva parantaminen EHS-toiminnassa

Orionilla on käytössään tehokas EHS-johtamisjärjestelmä, joka kattaa ympäristön, terveyden ja -turvallisuuden sekä prosessiturvallisuuden näkökulmat. Orion-konsernin EHS-periaatteet koskevat kaikkia toimintojamme tuotekehityksestä liiketoimintaoperaatioihin ja koko toimitusketjuun, mukaan lukien hankinta, tuotanto ja jakelu. Johtamisjärjestelmän periaatteet EHS-johtajuus, turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen sekä jatkuva parantaminen muodostavat perustan turvalliselle ja ympäristövastuulliselle toiminnalle. Pyrimme aktiivisesti parantamaan suorituskykyämme ottamalla käyttöön parhaat käytännöt. Mittareiden ja tavoitteiden avulla seuraamme edistymistämme ja pyrimme huippusuorituksiin EHS-toiminnassa. Otamme henkilöstömme, toimittajamme ja muut sidosryhmät mukaan aktiivisesti kehittämään toimintaamme.

Turvallisuus kaikessa mitä teemme

Esimerkillisellä johtamisella, vaikuttavilla turvallisuus- ja ympäristöjohtamiskäytännöillä sekä sitoutumalla jatkuvaan parantamiseen EHS-toiminnassa luomme työympäristön, joka asettaa henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden etusijalle, toimii ympäristövastuullisesti ja edistää liiketoimintamme kokonaisvastuullisuutta.  Kannustamme ja odotamme henkilöstöltä aktiivista osallistumista EHS-toimenpiteisiin edistääksemme turvallisempaa ja terveellisempää tulevaisuutta kaikille.