Siirry pääsisältöön

Orionin koulutusyhteistyö terveysammattilaisten kanssa vahvistaa potilasturvallisuutta – tiedot julkistetaan vuosittain

Orion kouluttaa lääkäreitä ja apteekin henkilökuntaa jakamalla tutkittua, puolueetonta ja ajantasaista tietoa. Näin lääkeyhtiö varmistaa oikeaa ja turvallista lääkehoitoa. Avoimuus on Orionin koulutusyhteistyön oleellisimpia arvoja.
13.6.2023 Teksti / Essi Kähkönen
Koulutusyhteistyö.jpg

Koulutusyhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on aina ollut Orionille merkityksellinen asia. Yhteistyö muun muassa lääkäreiden kanssa on tärkeää esimerkiksi Orionin tutkimukselle ja tuotekehitykselle.  

Orion kehittää omia alkuperälääkkeitä, ja näihin tutkimusprojekteihin yhtiö tarvitsee lääkäritutkijoiden sekä kliinikkojen osaamista. Lääkärit ovat aina aktiivisessa roolissa jo tutkimusten suunnittelussa.  

Terveydenhuollon ammattilaiset ajan tasalla muutoksissa

Kun puhutaan Orionin koulutuksellisesta yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa, on olennaista muistaa, että Orionilla on Suomessa kattavin reseptilääkevalikoima.  

Reseptilääkkeiden markkinointia ja niitä koskevaa viestintää saa kohdistaa vain ja ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisille. Tämä tarkoittaa käytännössä lähinnä lääkäreitä ja apteekin farmaseuttista henkilökuntaa.  

Jo potilaan hoitomyöntyvyyden vuoksi on merkittävää, että terveydenhuollon ammattilaisilla on uusin ja ajankohtaisin tieto lääkkeistä – oli kyseessä sitten uusi lääke tai geneerinen valmiste. Siksi Orionin lääke-edustajat käyvät tapaamassa sekä lääkäreitä että apteekkilaisia ja varmistavat, että nämä pysyvät Orionin lääkkeistä ajan tasalla silloinkin, kun hoitokäytänteet muuttuvat.  

Kaiken keskiössä turvallinen lääkehoito  

Kaikki Orionin koulutustoiminta tähtää lääkehoidon turvallisuuden ylläpitämiseen ja sen parantamiseen, toisin sanoen potilasturvallisuuteen. Yhteistyö yksittäisten lääkäreiden, lääkäritutkijoiden, lääkärijärjestöjen, farmasiayhdistysten tai esimerkiksi apteekkarien kanssa lähtee potilaiden ja asiakkaiden tarpeista.  

Orion jakaa ammattilaisille sellaista informaatiota, joka on potilaiden hoidon osalta oleellista. Lisäksi informaatio auttaa terveydenhuollon ammattilaisia käytännössä heidän jokapäiväisessä työssään. Siksi jokainen Orionin koulutustilaisuus valmistellaan yhdessä terveydenhuollon yksikön kanssa.  

Lääkeyhtiö tarjoaa tietoa, joka kattaa koko kyseisen terapia-alueen hoitokäytännöt.  

Neutraali ja ulkopuolinen – luennoitsija jakaa puolueetonta tutkimustietoa

Suurin osa Orionin käyttämistä luennoitsijoista on ulkopuolisia ja neutraaleja henkilöitä, joiden luentojen sisältö pohjautuu tieteellisiin ja puolueettomiin tutkimuksiin.  

Yksi esimerkki tällaisista koulutustilaisuuksista on Helsingin Lääkäripäivien yhteydessä jo perinteeksi muodostunut tapahtuma lääketieteen opiskelijoille. Koulutustilaisuus on nimeltään ”Eväitä tk-päivystykseen”, ja siinä valotetaan terveyskeskuspäivystystä.  

Orion suunnittelee tapahtuman sisällön yhdessä Lääkäriliiton ja Medisiinariliiton kanssa. Tilaisuus kerää vuosittain jopa tuhannen opiskelijan kuulijajoukon.   

Lääkeyrityksenä Orionilla on suoranainen velvollisuus varmistaa, että sen valmisteita käytetään oikein. Siksi koulutusyhteistyön keskiössä on ajatus siitä, että sillä autetaan potilasta saamaan juuri se lääke, mikä hänelle kuuluu ja että hän käyttää sitä oikein.  

Orionilta voi myös kysyä, jos jokin sen lääkkeissä askarruttaa. Yhtiön lääketiedustelunumeroon tulee vuosittain tuhansia puheluita. Orion tekee myös valtavan määrän potilasohjeita, joita se jakaa ammattilaiskentälle.  

Palkkiot julki avoimesti  

Orionin terveydenhuollon ammattilaisille ja organisaatioille kohdistetut taloudelliset etuudet julkaistaan osana vuosittaista vastuullisuusraporttia. Orionin maksamat korvaukset julkistetaan tavallisesti kesäkuun puolivälin paikkeilla.   

Koulutusyhteistyöstä maksetut summat julkaistaan orion.fi-sivustolla. Raportissa ilmoitetaan muun muassa koulutusmäärät sekä se, millaisella rahasummalla Orion on ollut tukemassa terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutuksia.   

Orion ilmoittaa myös kongresseihin osallistumiskustannukset ja niiden henkilömäärät sekä luennoitsijoiden saamat luentopalkkiot. Palkkioita saaneiden henkilöiden nimet kerrotaan niiden osalta, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa. 

Orion noudattaa nämä tiedot julkistaessaan samaa linjaa, josta kansainväliset lääkeyhtiöt ovat sopineet yhteistyöjärjestöjensä kautta. Julkistukset ovat niin ikään linjassa Lääketeollisuus ry:n sekä Rinnakkaislääketeollisuus ry:n periaatteiden kanssa.    

Julkistukset ovat tärkeä osa Orionin omaa lääkemarkkinoinnin eettistä ohjeistusta. Yhtiöllä ei ole lakisääteistä velvoitetta julkistaa maksamiaan korvauksia, mutta se katsoo julkistamisen olevan oleellista turvallisen lääkehoidon ja siten viime kädessä potilasturvallisuuden kannalta. Jatkuva luottamus sekä terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta että yhteiskunnalta on lääkeyhtiön toiminnan kulmakivi. 

Lue lisää: Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa