Siirry pääsisältöön

Innovatiiviset syöpälääkkeet yhdistävät monen erikoisalan huippuosaamista

Syöpätutkimuksen taikaluodit – näin nimittää vasta-ainekonjugaatioita Suomeen kotiutunut tutkija Marcin Chrusciel, joka johtaa tutkimusalueen tiimiä Orionissa. Hoito on osoittanut merkittävää tehoa esimerkiksi potilailla, joiden syöpä on uusiutunut.
13.2.2023 Teksti / Soili Helminen Kuvaus / Suvi Elo
Marcin_Chrusciel_3.jpg

”Syöpä on maailman yleisin kuolinsyy. Tavoitteenamme on uusia ja innovatiivisia lääkehoitoja kehittäessämme saada syöpäpotilaiden sairaus hallintaan, estää syövän uusiutumista, pidentää potilaiden elinaikaa ja parhaassa tapauksessa parantaa potilaan syöpä lopullisesti”, sanoo Orionin Antibody Drug Conjugates -yksikköä vetävä Marcin Chrusciel.

Chruscielin johtama yksikkö on osa onkologian tutkimusosastoa. Tiimi koostuu pääasiassa biologeista, joiden tavoitteena on löytää uusia kohdeproteiineja ja tutkia niiden soveltuvuutta vasta-ainekonjugaateille. Kun tiimi on saanut kohdeproteiinin soveltuvuudesta riittävästi näyttöä, se ehdottaa kohdetta uudeksi lääketutkimusprojektin aihioksi.

Vasta-ainekonjugaatit perustuvat syöpäsolujen uniikkien ominaisuuksien tunnistamiseen. Kun sairastuneista soluista löytyy kohdeproteiini, jota useimmissa terveissä soluissa ei ole, syöpäsolut ja -kudokset voidaan tuhota kohdennetusti kuljettamalla soluja tappava eli sytotoksinen lääkeaine niihin vasta-aineiden välityksellä.

Perinteisiin solunsalpaajahoitoihin verrattuna vasta-ainekonjugaatit vaikuttavat suoraan syöpäsoluihin ja säästävät terveitä soluja, minkä vuoksi ne ovat monelle syöpäpotilaalle tehokkaampi ja siedetympi hoitokeino.

Syöpätutkija elää haasteista

Biologiaa opiskellut ja Puolan tiedeakatemiasta tohtoriksi väitellyt Chrusciel muutti perheensä kanssa Suomeen alun perin työskennelläkseen Turun yliopistossa fysiologian laitoksella syöpäbiologian post doc -tutkijana. Veri veti kuitenkin uusiin tehtäviin.

 ”Vuonna 2018 siirryin Orionin Turun-yksikköön molekyylitutkijaksi, ja ensimmäisen projektini päätyttyä siirryin sujuvasti seuraavaan. Pian esimiehille kävi ilmeiseksi, että olen työtyyliltäni ja osaamiseltani joustava, ja itsekin huomasin nauttivani muutoksesta. Olen siirtynyt talon sisällä haasteista toiseen. Orionin vasta-ainekonjugaattitiimin johtoon siirryin vuoden 2022 syksyllä”, Chrusciel kertoo.

Rakastan laboratoriotyöskentelyä ja tiedettä. Minua motivoi uuden kokeileminen, tarkkaileminen, oppiminen ja ongelmanratkaisu.

”Rakastan laboratoriotyöskentelyä ja tiedettä. Minua motivoi uuden kokeileminen, tarkkaileminen, oppiminen ja ongelmanratkaisu. Toisten asiantuntijoiden kanssa keskusteleminen energisoi ja voimaannuttaa minua. Esihenkilönä haluan nähdä alaisteni kehittyvän urallaan. Tämä on keskeistä myös Orionin kulttuurissa: arvostamme toinen toistemme osaamista.”

Lääkehoidon takana syvällistä osaamista ja oikeaa ajoitusta

Chruscielin tiimin tutkimustyö vaatii monien palasten sovittamista yhteen ja taustalle huippuosaamista.

”Jotta hoito olisi tehokasta, on löydettävä oikeanlainen kohdeproteiini ja sille optimaalinen vasta-ainekonjugaatti”, Chrusciel kertoo.

”Tämä kaikki vaatii tutkimusorganisaatiolta syvällistä osaamista kaikista lääketutkimuksen- ja kehityksen osa-alueista. Kun monet lääkeyhtiöt kehittävät samaan aikaan omia vasta-ainekonjugaattihoitojaan, menestyy tuotekehityksessä se, joka pystyy yhdistämään kompleksisen lääkehoidon elementit ihanteellisimmalla tavalla.”

Chruscielin sanoin Orion pyrkii tekemään tätä kehitystyötä oikeanlaisten osaajien kanssa, oikeaan aikaan ja omalla teknologiaosaamisellaan. Hän mainitsee Orionin globaalisti suurimmaksi kilpailuvaltiksi kemian osaamisen.

Oikea potilasvalinta on ratkaisevaa vasta-ainekonjugaattihoidon onnistumiselle – tyypillisesti potilasvalinta perustuukin kohdeproteiinin ilmentymiseen potilaan syöpäsoluissa. Kaikille potilaille vasta-ainekonjugaatit eivät siis sovellu, mutta ne, joille hoidot soveltuvat, saavat niistä tehokasta hyötyä.

Lääkekehitys on kilpailua ajan kanssa

”Vaikka syöpähoidot ovat kehittyneet viime vuosien aikana, pitkälle edenneet syövät uusiutuvat usein. Vasta-ainekonjugaatit ovat osoittaneet merkittävää tehoa potilailla, joiden syöpä on uusiutunut tai joita ei voi hoitaa muilla lääkehoidoilla tai leikkauksella. Vaikka vasta-ainekonjugaatteja ei nykypäivänä käytetä syövän ensilinjan hoitomuotona, voivat uudet teknologiset kehitykset vasta-ainekonjugaattikentällä johtaa tähän tulevaisuudessa.”

Orion on panostanut vasta-ainekonjugaattien tutkimukseen muutamia vuosia, ja monet muut alan yrityksistä ovat olleet kehittämässä vasta-ainekonjugaatteja jo pidemmän aikaa. Kliinisessä käytössä on nyt yli kymmenen erilaista vasta-ainekonjugaattia sekä hematologisiin syöpiin että kiinteisiin kasvaimiin. Niistä ensimmäiset ovat saaneet myyntiluvan 2000-luvun alussa.

”Tavoitteenamme on lisätä tutkimus- ja kehitystyön nopeutta. Olemme avoimia uusille teknologioille, hyödynnämme yhdessä Orionin bioinformaatikkojen kanssa uusinta käytössä olevaa dataa ja toimimme muutenkin verkostomaisesti”, Chrusciel sanoo.

Tavoitteenamme on lisätä tutkimus- ja kehitystyön nopeutta.

”Tässä työssä joutuu joskus tekemään vaikeitakin päätöksiä esimerkiksi projektin lopettamisesta. Nämä päätökset on osattava tehdä ajoissa – ja sellaisessa tapauksessa vain keskitymme seuraavaan tavoitteeseen.”

Suomesta tuli huippututkijalle koti

Turku on osoittautunut Chruscielin perheelle juuri sopivaksi asuinpaikaksi, vaikka Suomeen päätyminen olikin osin sattumaa. Asuinpaikan suhteen oli tärkeää, että se tarjoaa perheen molemmille aikuisille hyvät uramahdollisuudet ja lapsille turvallisen elinympäristön. Nyt perhe on täysin integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan ja elämäntapaan.

Chrusciel on innokas kalastaja, joka käy mielellään yksin muutaman päivän venereissuilla. Se on hänelle laatuaikaa, joka pitää aivot virkeinä.

Jos kaloja ei tarvita perheen ruuaksi, hän vapauttaa ne takaisin mereen, ekosysteemiin, johon ne kuuluvat. Vaikka Chrusciel tavoittelee aina suurinta kalaa, hänelle on tärkeää olla vahingoittamatta kaloja turhaan.

Marcin Chruscielin motto: Go big or go home.

”Tieteentekijänä en halua keskittyä pipertämiseen, vaan suuriin visioihin. Orion aikoo menestyä uusien lääkkeiden kehittäjänä, ja se tarkoittaa, että on uskallettava unelmoida isosti.”