Siirry pääsisältöön

Juuri oikea hoito yhä useammalle syöpäpotilaalle

Immunoterapia tarkoittaa syövän hoitoa, jossa elimistön oma immuunipuolustus herätetään taistelemaan syöpää vastaan. Orionin immuno-onkologiatiimi tekee tutkimustyötä selvittääkseen syövän ja immuunipuolustuksen mekanismeja uusia hoitomuotoja varten.
14.2.2023 Teksti / Anni Turpeinen Kuvaus / Suvi Elo
Anil_Thotakura_1.jpg

PhD Anil Thotakura vetää Orionin tutkimus- ja tuotekehityksen immuno-onkologiatiimiä, jonka työnä on tunnistaa ja validoida uusia kohdemolekyyliaihioita, kehittää uusia menetelmiä lääketutkimuksen tarpeisiin ja ymmärtää immuunipuolustuksen monimutkaisia mekanismeja.

Immuunipuolustuksen mekanismien ymmärtäminen auttaa tunnistamaan potilaat, jotka voivat hyötyä uusista immuno-onkologisista (IO)-hoidoista.

”Jokaisen syöpäpotilaan tilanne on erilainen. Vaikka sairastaisi samaa syöpää, kasvaimet voivat olla keskenään hyvin erilaisia eri potilaiden välillä. Se tarkoittaa, että tarvitaan useita erilaisia hoitovaihtoehtoja, jotta jokainen potilas saisi hänelle sopivan hoidon”, toteaa Thotakura.

”Teen työtäni, jotta yhdenkään potilaan ei tarvitsisi kuulla, ettei hänelle sopivaa hoitoa ole olemassa.”

Teen työtäni, jotta yhdenkään potilaan ei tarvitsisi kuulla, ettei hänelle sopivaa hoitoa ole olemassa.

Immuno-onkologiatutkimus kehittyy nopeasti

Immunoterapiahoidot ovat saavuttaneet poikkeuksellisen hyviä tuloksia monien syöpätyyppien hoitomuotojen kliinisissä tutkimuksissa. Silti moni syöpäpotilas ei edelleenkään parane sairastamastaan syövästä. Siksi immuno-onkologisia kohdemolekyylejä on kyettävä tunnistamaan lisää ja ymmärrystä eri syöpien mekanismeista tarvitaan enemmän. Nämä asiat ovat Orionin immuno-onkologiatiimin ydintehtäviä.

”Meidän on oltava jatkuvasti tietoisia siitä, mitä uutta on saatu selville ja mihin suuntaan syöpätutkimus on globaalilla tasolla menossa. Käytämme hyväksemme verkostojamme, joita meillä on yliopistoihin, aiheen asiantuntijoihin, tieteellisiin neuvonantajiin ja yhteistyökumppaneihin. Jaamme keskenämme tietoa ja osaamista mahdollisimman paljon”, Thotakura kuvailee.

Osaajien tiimillä kova halu syövän kukistamiseen

Thotakura aloitti immuno-onkologiatiimin vetäjänä vuonna 2020. Ennen Orionille siirtymistään hän työskenteli vuosia syöpätutkimuksen parissa eri huippuyliopistoissa sekä biotekniikkayrityksissä Isossa-Britanniassa.

Orionista Thotakura kiinnostui siksi, että hän tunsi tutkimus- ja kehitysjohtaja Outi Vaaralan maineen erinomaisena immuno-onkologina. Lisäksi hän oli kuullut, että suomalaiset on valittu maailman onnellisimmaksi kansaksi monta kertaa peräkkäin.

”Tietenkin vaa’assa painoi eniten hieno mahdollisuus omaan urakehitykseen. Pääsin käynnistämään IO-tutkimusta Orionissa ja kasaamaan ympärilleni osaajien tiimin. Haasteen vastaanottaminen on kannattanut: tiimini on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa ja olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä IO-tutkimusprojekteissa”, Thotakura kertoo.

Haasteen vastaanottaminen on kannattanut: tiimini on kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa ja olemme saaneet aikaan merkittävää edistystä IO-tutkimusprojekteissa.

Thotakuran tiimi koostuu syöpätutkijoista, joiden tieteelliset taustat, osaamiset ja uravaiheet ovat keskenään erilaisia. Tiimiin kuuluu sekä nuoria että kokeneita tutkijoita, eri tieteenalojen maistereita ja tohtoriksi väitelleitä, tutkimusavustajia sekä graduaan tai väitöskirjaansa tekeviä opiskelijoita.

”Yhteistä meille on hyvä tiimihenki, joka saa uurastamaan ja raivaamaan tietä kohti tärkeää maalia. Kaikki me haluamme kukistaa syövän ja löytää potilaiden avuksi uusia hoitovaihtoehtoja.”

Vapaus, laatu ja matala hierarkia poikivat ideoita

Tiimin vetäjänä Thotakuralle on tärkeää, että jäseniä kohdellaan samanarvoisesti riippumatta koulutustaustasta tai siitä, missä vaiheessa uraa kukin on. Jokaisen mielipide on arvokas, sillä mikä tahansa idea voi viedä tutkimusta kohti uutta syövän lääkehoitoa.

”Kollegoiden inspiroivat ideat ja kysymykset avaavat usein tutkimuksesta jotain sellaista, mitä ei ole itse tullut ajatelleeksi”, hän sanoo.

Suomalaisen tutkimustyön kivijalka on Thotakuran mukaan rehellisyys, research integrity.

”Meillä on matalahierarkinen organisaatio ja paljon vapautta tehdä päätöksiä. Se jouhevoittaa tutkimuksen etenemistä. Tällaisessa organisaatiossa, jossa luottamus, rehellisyys ja laatu ovat sisäänrakennettuja itsestäänselvyyksiä, vapaus tuo joustavuutta ja nopeutta.”

Työn merkityksellisyys motivoi syöpätutkijoita

Nopeasti muuttuva ja kehittyvä IO-tieteenala pitää Thotakuran ja tiimin jäsenet kiireisinä. Koska koko ajan tapahtuu ja selviää jotakin uutta, kiinnostus tieteenalaa kohtaan vain kasvaa.

”Orionin on vastattava nopeasti ja joustavasti muutoksiin ja oltava aina valmis muuttamaan tutkimuksen suuntaa uusien tutkimustulosten myötä. Vaikka syöpälääkkeitä on jo paljon markkinoilla, kaikki syövät eivät vastaa nykyisiin hoitoihin, joten uusia lääkkeitä tarvitaan koko ajan”, Thotakura sanoo.

Orionin immuno-onkologiatiimin päämääränä on löytää vaihtoehtoisia IO-syöpälääkkeitä ja -hoitomuotoja, jolloin yhä useampi syöpäpotilas saa tarvitsemansa hoidon.

Pyrkimys oikean hoidon löytämiseksi yhä useammalle potilaalle motivoi minua joka päivä.

”Pyrkimys oikean hoidon löytämiseksi yhä useammalle potilaalle motivoi minua joka päivä. Ymmärrämme koko ajan lisää kohdemolekyyleistä ja syövän mekanismeista. Mitä enemmän tieto lisääntyy, sitä syvemmälle haluamme kaivaa ja saada selville vielä enemmän.”

Mielenkiintoisen työnsä vastapainoksi Thotakura viettää aikaa Suomen luonnossa, poikansa kanssa metsissä samoillen. Aamuisin hän vie poikansa päiväkotiin ja pyöräilee sitten säässä kuin säässä Orionin Turun toimipisteelle tutkimustyönsä pariin.

Anil Thotakuran motto: Vaali uteliaisuutta elämässäsi ja rakasta sitä, mitä teet.