Siirry pääsisältöön

Kipupotilaille helpotusta digitaalisesta terapiasta

Orion on tutkinut virtuaalitodellisuuteen perustuvan digitaalisen terapian vaikutusta kipupotilaisiin. Terapialla saatiin merkittäviä hyötyjä.
31.10.2022 Teksti / Johanna Paasikangas
Digitaalinen_terapia_kipupotilaille.jpg

Orionin kliinisessä, satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa kroonisesta kivusta kärsivät potilaat saivat helpotusta virtuaalista todellisuutta hyödyntävästä digitaalisesta terapiasta. Erot liikkumisen pelossa, potilaiden uskomuksessa hoidon tehokkuudesta sekä elämänlaadussa olivat tilastollisesti merkitseviä verrattuna passiiviseen kontrolliin (lumehoito) ja vakiintuneisiin hoitomenetelmiin kroonisesta alaselkäkivusta kärsivillä aikuisilla potilailla.

”Uusille kivun hoitomuodoille ja -ratkaisuille on selkeästi olemassa iso tarve. Nykyiset hoitomuodot eivät sellaisenaan toimi riittävän hyvin kaikilla potilailla, tai niitä ei ole kaikille apua tarvitseville riittävästi tarjolla”, sanoo digitaalisen lääketieteen johtaja Sammeli Liikkanen Orionilta. 1 

Kliinistä psykoterapiaa pelin kautta

Orionin digitaalinen terapia on VR-laitteille (virtual reality) suunniteltu, lääkinnälliseksi laitteeksi tarkoitettu ohjelmisto. Kehitettävässä hoidossa on valikoima psykologisia ja terapeuttisia moduuleja, joista koostetaan yksilöllinen ratkaisu potilaan tarpeiden mukaisesti. Se on suunniteltu joustavaksi, ja käytettäväksi osana useita erilaisia terveydenhuollon hoitoratkaisuja.

”Tutkimuksessa testattiin kipupsykologiaan perustuvia hoidollisia ratkaisuja, keskittyen kroonistuneen kivun aiheuttamiin seurauksiin sekä hoitoon liittyviin tyypillisiin ongelmiin”, Liikkanen kertoo.

Pelissä osallistuja työsti kipupsykologiaan liittyviä asioita, kuten takaiskuja tai turhautumia. He myös tekivät aktiivisesti fyysisiä tehtäviä. ”Niihin liittyi tarkoituksella myös asioita, jotka aiheuttivat takaiskuja. Tarkoitus oli saada potilas esimerkiksi huomaamaan, ettei ollut niin vaarallista, vaikka juuri tässä yksittäisessä tehtävässä ei onnistuttu”, Liikkanen kuvailee.

Liikkanen huomauttaa, että tutkimuksessa ei varsinaisesti pyritty hoitamaan itse kipua, vaan kroonisen kivun seurauksia – niitä funktioita, joita se aiheuttaa. ”Yritimme siis hoitaa niitä psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia seurauksia, jotka ovat tyypillisesti olleet hankalampia kuin itse kivun tuntemus. Niihin puuttumalla oli tavoitteena saada ihminen ylös noidankehästä.”

Kehitteillä eteenpäin

Kaikki mittarit, joita kliinisessä tutkimuksessa arvioitiin, viittasivat samaan suuntaan. Liikkumisen pelkoon liittyvään mittariin saatiin tilastollisesti merkitsevä paranema, samoin potilaan omassa kokemuksessa ja arviossa elämänlaadustaan.

Lupaavien tulosten kannustamana virtuaaliseen todellisuuteen perustuvaa digitaalista terapiaa tullaan nyt kehittämään eteenpäin ja tähän jatkokehitykseen etsitään nyt sopivaa kumppania.

Liikkanen näkee, että tuloksena voisi olla yksi työkalu, jota voidaan käyttää täydentävänä apuna kroonisen kivun potilaalle. ”Esimerkiksi kliinistä kiputerapiaa on aivan liian vähän tarjolla. Ihmisessä on valtavan suuri voima oman mielensä sisällä, joka voi auttaa, tai toisaalta aiheuttaa ongelmia.”

The Journal of the Interational Association for the Study of Pain: A prospective, double-blind, pilot, randomized, controlled trial of an “embodied” virtual reality intervention for adults with low back pain