Siirry pääsisältöön

Elämänlaatua parantamassa kipusignaaliin vaikuttamalla

Lauri Louhivuori tutkii kipusignaaleihin vaikuttamista. Työssä parasta on hyvä vuorovaikutus Orionin muiden asiantuntijoiden kanssa ja ennen kaikkea se, että tiimissä kehitetty idea voi jonain päivänä vaikuttaa monen ihmisen elämään.
13.2.2023 Teksti / Sanna Jäppinen Kuvaus / Suvi Elo
Lauri_Louhivuori_2.jpg

Lauri Louhivuori, Senior Scientist, tuli Orionille töihin keskellä koronapandemiaa. Oman ja yhtiön teiden kohtaaminen oli hänen mielestään ”tähtiin kirjoitettu”.

”Työskentelin Ruotsissa Karoliinisessa instituutissa, mutta lasten lähestyessä kouluikää paluu Suomeen alkoi kiinnostaa. Samaan aikaan Orionilla etsittiin tutkijaa, ja niin päädyin tänne Turkuun”, hän kertoo.

Louhivuori työskentelee Pain Research -tiimissä, ja hän tutkimusalueenaan on kipusignaaleihin vaikuttaminen. Tavoitteena on löytää mahdollisimman turvallisia ja tehokkaita keinoja poistaa kroonista kipua.

”Yksi keskeinen tavoite on ymmärtää nykyistä paremmin kivun ilmenemisen syitä. Toinen tavoite on pystyä vaikuttamaan suoraan hermosoluun ja siihen, miten se viestittää eli signaloi kiputilasta aivoille”, Louhivuori tiivistää.

Orionin strategian mukaisesti huomio on lääkkeiden löytämisessä erityisesti neuropaattiseen eli hermovauriokipuun ja osteoartriittiseen eli nivelrikkokipuun.

Vahva tausta neurotieteissä yhdistää tiimiläisiä

Louhivuoren mielestä Orionin kiputiimin suuria vahvuuksia on se, että tutkijoilla on erilaisia taustoja sekä koulutuksen että töiden suhteen. Osalla on myös pitkä kokemus talon sisällä ja osalla akateemisesta maailmasta. Kaikkia yhdistää kiinnostus neurotieteisiin.

Louhivuori itse on väitellyt lääketieteestä Helsingin yliopistosta ja tehnyt jo parikymmentä vuotta töitä neurotieteiden parissa erityisesti neurobiologian ja neurofysiologian saralla.

”Mielestäni minulla on aika laaja näkemys ja kokemus siitä, miten voidaan tutkia hermosolujen käyttäytymistä ja niihin vaikuttamista.”

Eri osaamisalueet mukana lääkekehityksen alusta asti

Kiputiimi on mukana lääketutkimuksessa mahdollisen kehityskohteen tunnistamisesta lähtien siihen asti, kunnes lääke on valmis kliinisiin, ihmisillä tehtäviin tutkimuksiin.

”Työskentely on palkitsevaa, koska tutkimustyössä oppii joka päivä jotain uutta. Kun yritetään ratkoa haasteita, siinä ei ole mukana vain kiputiimi, vaan kaikkien eri osastojen asiantuntijat laittavat päät yhteen”, Louhivuori sanoo.

Kun yritetään ratkoa haasteita, siinä ei ole mukana vain kiputiimi, vaan kaikkien eri osastojen asiantuntijat laittavat päät yhteen.

Sen lisäksi, että esimerkiksi lääketieteen ja kemian erityisosaajat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa lääkemolekyylin testaamisessa, myös liiketoiminta- ja markkinointiosastot ovat mukana lääkekehityksessä alusta saakka.

”Omien alkuideoidemme lisäksi mietimme myös esimerkiksi kilpailutilannetta ja patenttimahdollisuuksia. Siinäkin löytyy opittavaa ja kehitettävää.”

Orion on kipututkimuksen etujoukoissa

Kaiken tärkein ponnin työlle on Louhivuoren mukaan se, että parhaimmassa tapauksessa pienessä porukassa kehitetystä ideasta voi jonain päivänä tulla lääke, joka vaikuttaa monen ihmisen elämään.

”Meillähän on ollut Orionilla hyviä onnistumisia. Kun on kuullut, miten lääke on vaikuttanut jonkun ihmisen elämänlaatuun tai elinaikaan, tilanne on niin palkitseva. Myös se on hienoa, että hyvinvoinnin rakentaminen ei kohdistu vain yhteen ihmiseen, vaan lisäksi hänen perheeseensä ja laajemminkin yhteiskuntaan.”

On hienoa, että hyvinvoinnin rakentaminen ei kohdistu vain yhteen ihmiseen, vaan lisäksi hänen perheeseensä ja laajemminkin yhteiskuntaan.

Kipututkimuksen saralla Louhivuori näkee Orionin tilanteen erinomaisena, ja hän uskoo pitkäjänteisen työn tuottavan hedelmiä. Hänen mukaansa monissa suurissa lääkealan yrityksissä on vuosien varrella vähennetty jonkin verran tutkimusta keskushermostoon liittyvien sairauksien osalta, mutta Orionilla työtä on jatkettu.

Nyt tämä on selkeä etu, ja Orionille on muun muassa tarjoutunut entistä enemmän mahdollisuuksia uusiin kumppanuuksiin esimerkiksi alan huippututkimuslaboratorioiden kanssa ympäri maailman.

”Uskon, että Orion tulee pian näkymään kipututkimuksessa maailmanlaajuisena toimijana ja kivunhoidon asiantuntijana”, Louhivuori arvioi.

Työnantaja tukee tasapainoista elämää

Tutkijalle työn suola on luonnollisesti mahdollisuus ongelmien ratkomiseen ja uuden kehittämiseen. ”On hienoa, että Orionilla on uskoa meihin. Jos tuo esille uusia näkökulmia tai ideoita, tätä tuetaan”, Louhivuori sanoo.

Hän arvostaa sitäkin, että omassa työporukassa näkyy kollegoista välittäminen.

”Ihmiset ovat oikeasti kiinnostuneista toisistaan. On mukavaa, että kysytään: Mitä sulle kuuluu tänään? Tutkimustyön rinnalla vuorovaikutus on tärkeää, sillä tiiminä työskennellään ja yhdessä tehdään päätöksiä.”

Hän arvostaa myös sitä, että työaikoja kunnioitetaan, eikä iltaisin tai viikonloppuisin harrasteta työsähköposteja tai -soittoja.

”Ja sitten työajalla laitetaan kaikki likoon. Meillä on ihan mahtava porukka.”

Louhivuoren motto: Tutkijan työssä on tärkeää vuorovaikutus muiden kanssa. Se, että yhdessä tehdään päätöksiä ja kompromisseja eli työskennellään tiiminä.