Siirry pääsisältöön

Työpaikkana Orion – tilaisuuksia ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen hyvinvoinnin ehdoilla

Työntekijöistä huolehtiminen on olennainen osa Orionin arvoja ja yrityskulttuuria. Työnhyvinvoinnin laajaan kenttään kuuluvat työkyvyn ja terveyden ohella esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja kehittyä siinä sekä työyhteisön turvallisuus.
28.9.2021 Teksti / Sanna Jäppinen
Tyopaikkana_Orion.jpg

Orionin lupaus rakentaa hyvinvointia ulottuu myös yhtiön omiin työntekijöihin. Tavoitteena on, että kaikki jatkaisivat ja jaksaisivat työssä mahdollisimman pitkään, olisivat tuottavia sekä kokisivat tekevänsä merkityksellistä ja mielekästä työtä.

Perustana on yrityskulttuuri, joka painottaa välittävää sekä fyysisesti ja henkisesti turvallista työyhteisöä, jossa ihmiset arvostavat toisiaan. Yritys on johtoa myöten sitoutunut siihen, että työllä ja vapaa-ajalla on kummallakin oma arvonsa.

”Jo rekrytointivaiheessa työntekijän kanssa käydään läpi Orionin arvot ja puhutaan myös siitä, mistä työhyvinvointi meillä syntyy. Jokaisella orionilaisella on mahdollisuus kehittyä ja johtaa omaa työtään hyvinvointiaan vaarantamatta”, sanoo Orionin rekrytoinnin tiiminvetäjä Sari McEvoy.

Vuorovaikutustaidot ja johtaminen työhyvinvoinnin ytimessä

Työkykyä voidaan mitata, mutta työhyvinvoinnissa on kyse henkilökohtaisesta tuntemuksesta, mihin taas vaikuttaa moni seikka. Hyvinvointi muodostuu esimerkiksi työyhteisön toiminta- ja vuorovaikutustavoista, mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhön ja kehittyä siinä. Perustana on henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi, joka vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn.

Työhyvinvointi syntyy työssä yhdessä tekemällä – se ei siis ole vain henkilöstöosaston tai työterveyshuollon varassa, vaikka niiden hyvinvointia tukeva rooli on Orionilla vahva. Johtamisella on merkittävä rooli yhteisten pelisääntöjen luomisessa ja ylläpidossa, ja Orionilla panostetaan esihenkilöiden koulutukseen. Esimerkiksi palautekulttuuria kehitetään jatkuvasti, jotta keskusteluyhteys varmasti toimii.

Kehityskeskustelut ja muut säännölliset esihenkilön ja alaisen tapaamiset ovat erinomainen paikka kertoa koulutus- ja kehittymishaluista tai muista omaa työtä koskevista asioista – ja esihenkilön tehtävä on miettiä yhdessä alaisen kanssa erilaisia vaihtoehtoja ja ohjata tarvittaessa edelleen oikean tahon tai palvelun luo.

Esihenkilön on tärkeää myös havainnoida henkisiä työhyvinvointihaasteita ja puuttua niihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Organisaatio ja työntekijät pysyvät mukana muutoksissa

Keskeinen osa työssä viihtymistä on tieto ja turva siitä, että työpaikalla on hyvä olla monenlaisissa elämäntilanteissa ja muutosten keskellä.

Monille merkittävä työhyvinvoinnin osa-alue on mahdollisuus kehittyä työssä. Orionilla tähän on erinomaiset mahdollisuudet: osaamista kehitetään useilla eri menetelmillä, ja esimerkiksi Learning & development -tiimi keskittyy tarjoamaan monenlaisia valmennuksia ja koulutuksia orionilaisten tarpeisiin.

”Haluamme varmistaa, että Orion pysyy kilpailukykyisenä. Tavoitteena on, että työntekijämme ovat osaavia ja että heillä on valmiudet tehdä työtä myös tulevaisuudessa – millaiseksi se sitten muodostuukin”, Sari McEvoy toteaa.

Työnantaja tukee ja mahdollistaa – vastuu myös työntekijällä

Orion tarjoaa työntekijöille paljon konkreettisia palveluita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi myös työn ulkopuolella, kuten liikunta- ja kulttuuriseteleitä sekä erilaisia harrastekerhoja. Työpäivän lomassa on myös mahdollisuus tehdä taukoliikunta- ja mindfulness-harjoituksia koneelle tai mobiililaitteelle asennetun ohjelman opastuksella.

Orionilla on Espoossa ja Turussa henkilöstömyymälät, joista löytyvät esimerkiksi monenlaiset voiteet, vitamiinit ja muut arjen hyvinvointia edistävät tuotteet. 

”Orion tarjoaa työntekijöilleen hyvän työterveyshuollon, joka sisältää myös kattavat työkykypainotteisen sairaanhoidon palvelut. Näin voidaan monin tavoin tukea henkilöstön työkykyä”, toteaa Orionin vastaava työterveyslääkäri Leena Katila-Keso.

”Työnantaja voi tarjota monenlaisia toimia ja työkaluja työhyvinvoinnin edistämiseen. Mutta on myös työntekijän omalla vastuulla, kuinka hän tarttuu palveluihin ja haluaa aktiivisesti edistää omaa hyvinvointiaan”, työterveyslääkäri muistuttaa.