Siirry pääsisältöön

Orionilla uskotaan monimuotoisuuteen

Orion haluaa olla mukana huomioimassa Pride-kuukauden. Monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen panostetaan arjen työssä ja kohtaamisissa.
5.6.2023 Teksti / Matti Välimäki
Pride_external.png

Pride, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma, järjestetään 1.–30. kesäkuuta. Myös Orionilla halutaan huomioida Pride-kuukausi ja antaa sen näkyä työyhteisössämme. 
  
”Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus ovat Orionille aivan keskeisiä arvoja. Olemme kansainvälinen yritys, jossa työskentelee paljon erilaisia ihmisiä. Huomioimalla Priden haluamme osoittaa tukemme seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille ja kertoa, että meillä jokainen saa aidosti olla oma itsensä. Monimuotoisuus on meille rikkaus”, Orionin henkilöstöjohtaja Jouni Turunen kertoo.

Työntekijät mukana edistämässä DEI-asioita

Halusimme ottaa työntekijät mukaan edistämään DEI-asioita (Diversity, Equity and Inclusion) ja tuoda kiinnostuneet mukaan vaikuttamaan, tuomaan näitä asioita esille sekä pohtimaan, miten voimme edistää näitä tärkeitä asioita. Vapaaehtoisten työntekijöiden muodostama monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallistamista edistävä työryhmä on toiminut viime vuoden alusta asti.  
 
”Mukana on laaja ryhmä työntekijöitä, jotka kokevat asian itselleen tärkeäksi. Itsessään jo hyvin monimuotoinen ryhmä varmistaa sen, että työntekijöiden näkemykset tulevat kuulluksi ja näitä viestejä viedään ylös johtoryhmään asti. On ollut mahtavaa nähdä koko Orionin johtoryhmä tuki tälle työlle”, työryhmän jäsen Taru Kallio-Nyholm kertoo. 
 
Orionilla on jo pitkään järjestetty turvatuokioita eli lyhyitä tiimikohtaisia keskustelutilaisuuksia, joissa keskustellaan ajankohtaisesta turvallisuuteen liittyvästä asiasta. Tänä vuonna keskusteluihin on ryhmän aloitteesta nostettu myös monimuotoisuuden ja osallistamisen tärkeys sekä psykologinen turvallisuus. Näin kaikki orionilaiset pääsevät keskustelemaan näistä tärkeistä aiheista. 
 
”Haluamme muistuttaa esimerkiksi siitä, että meillä kaikilla on synnynnäisiä, tiedostamattomia ennakkoluuloja ja olettamuksia, jotka voivat ohjata huomaamatta toimintaamme. Haluamme varmistaa, että jokainen kokee, että voi olla työpaikalla oma itsensä, vaikuttaa asioihin ja tulla kuulluksi. Tämä lisää kaikkien työhyvinvointia ja tekee Orionista entistäkin paremman työpaikan”, Turunen kiteyttää.