Mistä tilanvaihtelut johtuvat?

Parkinsonin tautia sairastavan tilanvaihtelut johtuvat luultavasti taudin etenemisestä ja levodopan vaikutusajan lyhenemisestä. Tilanvaihteluissa potilas kokee, että levodopan teho hiipuu. 

Tilanvaihteluiden syitä ovat luultavasti Parkinsonin taudin eteneminen ja levodopan vaikutusajan lyheneminen. Levodopan teho heikkenee ajan kuluessa siksi, että potilaan dopamiinitasot alkavat vaihdella. Levodopa nimittäin muuttuu dopamiiniksi, joka varastoituu hermosoluihin. Taudin varhaisvaiheessa hermosolut toimivat puskureina, mutta taudin myöhäisvaiheessa hermosoluja on vähemmän, eivätkä ne pysty varastoimaan dopamiinia ja toimimaan puskureina yhtä hyvin kuin aiemmin. Potilaasta tuntuu, että levodopan teho hiipuu.

Tilanvaihtelu alkaa hiipien, eikä oireita aluksi esiinny välttämättä jokaisen annosvälin aikana, eikä edes joka päivä. Koska tilanvaihtelut haittaavat arkea, monet luonnehtivat niitä yhdeksi Parkinsonin taudin suurimmista haasteista.

Tilanvaihtelun oireet

Liikkumiseen liittyvät oireet on helppo huomata tilanvaihteluiden ilmetessä. Tunnusomaista on, että tilanvaihteluihin liittyvät oireet helpottuvat levodopan ottamisen jälkeen ja lisääntyvät uudelleen ennen seuraavaa levodopa-annosta. Eräät muut oireet, kuten mielialan vaihtelut, kipu, paniikkikohtaukset tai hidastunut ajatuksenkulku, voivat myös olla merkki lääkevaikutuksen hiipumisesta, mutta niiden tunnistaminen voi olla vaikeaa.

Tilanvaihtelun tunnistamisen kulmakivenä on potilaan kuvaus oireistostaan. Sen ja kliinisen tutkimuksen perusteella hoitava lääkäri arvioi, onko kyseessä tilanvaihtelu. Oireiden tunnistamisessa voi auttaa tilanvaihtelukyselylomake.

Kuinka yleistä tilanvaihtelu on?

Alkuvaiheessa levodopan teho on erinomainen vaikutuksen pysyessä tasaisena annoksesta toiseen. On kuitenkin melko tavallista, että teho alkaa hiljalleen hiipua 2–5 vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta, joskus nopeamminkin. Lähes puolelle Parkinson-potilaista tilanvaihtelut kehittyvät parin vuoden sisällä ja 15 vuoden kuluttua niitä todetaan jo noin 90 prosentilla potilaista. Tilanvaihteluoireita voidaan hoitaa käyttämällä valmisteita, jotka sisältävät levodopan vaikutusaikaa pidentäviä lääkeaineita tai lisäämällä levodopan rinnalle muita hoitoja.