Tarkempia tuloksia keuhkojen hengityskapasiteetista

Spirometrian eli keuhkojen hengityskapasiteetin tutkinnan nykytuloksia ei kannata verrata vanhoihin tuloksiin, sillä uusien viitearvojen myötä keuhkojen hengityskapasiteetista saadaan osuvampaa tietoa.

Puhallutuksen tulosten perusteella saadaan entistä luotettavampi diagnoosi. Erityisesti iäkkäiden ihmisten viitearvojen tulkinta tarkentuu. Aiempi lievään ahtaumaan viittaava tulos saattaakin uusien viitearvojen perusteella olla normaali.

Erikoislääkäri Hanna Jaula Oulun yliopistollisesta sairaalasta sanoo, että erityisesti keuhkoahtaumataudin diagnoosi muuttuu osuvammaksi.

Spirometriassa potilas vetää keuhkot täyteen ilmaa ja puhaltaa voimakkaasti spirometrin putkeen. Mittaustuloksella tutkitaan keuhkojen tilavuutta sekä ilman virtaamista keuhkoputkissa.

Uusien suositusten mukaan mittaustulosta verrataan viitearvoon, joka on laskettu henkilön iän, pituuden ja sukupuolen mukaan. Potilaan puhallustulos ilmoitetaan z-arvona eli poikkeamana. Jos viitearvo on -1,65 tai suurempi, tulos on normaali.

Suomalaisille ja ulkomaalaistaustaisille on omat viitearvonsa, koska suomalaisilla keuhkojen tilavuus on suurempi kuin monilla muilla väestöillä. Suomalaisten uudet viitearvot perustuvat aineistoon, jossa on tutkittu 18-84-vuotiaita terveitä suomalaisia, ja kansainväliset viitearvot GLI-aineistoon, jossa on tutkittu 3-95-vuotiaita eri kansallisuuksien edustajia.

teksti: Pirkko Koivu