Orionin tutkimusputki

Tutkimusputkessa esitetään Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet.

Projekti Käyttöaihe Kliininen vaihe / rekisteröinti

Easyhaler® tiotropium

 Keuhkoahtaumatauti

 

Bioekvivalenssitutkimus
meneillään

Easyhaler® tiotropium on keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetty inhaloitava valmiste. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi.

Orion kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään.

Easyhaler on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori, johon Orion on kehittänyt lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formoteroli, salmeteroli ja flutikasoni).

Keuhkoahtaumatauti liittyy usein tupakointiin, ja siinä keuhkoihin ilmaa vievät keuhkoputket ahtautuvat pysyvästi. Taudin oireita ovat yskä, liman erittyminen ja hengästyminen. Toistuvat pahenemisvaiheet hengitysteiden tulehdusten aikana ovat yleisiä. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia hoidetaan pääosin hengitettävillä lääkkeillä.

Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

Darolutamidi

Levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC)

I II III  

 

Päättyneen ARAMIS-tutkimuksen lisäksi Orionilla ja Bayerilla on käynnissä myös toinen kliinisen vaiheen III -tutkimus (ARASENS), jossa tutkitaan darolutamidin tehoa ja turvallisuutta niillä potilailla, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt, hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) ja jotka ovat aloittamassa hormoniterapiahoitoa. Hoitona on darolutamidi yhdistettynä hormoniterapiaan (androgeeni-deprivaatioterapia) sekä kemoterapia-aine dosetakseliin. Vuoden 2016 lopussa alkanut tutkimus etenee suunnitellusti, ja potilasrekrytointi saatiin valmiiksi vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.

Diagnoosihetkellä useimmilla miehillä on paikallinen eturauhassyöpä eli tauti rajoittuu vain eturauhaseen, ja sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Syövän uusiessa ja levitessä tai muuttuessa etäpesäkkeiseksi perushoitona käytetään androgeenideprivaatioterapiaa (ADT-hoito). Noin viidellä prosentilla potilaista eturauhassyöpä on levinnyt jo diagnoosihetkellä. (Lähde: University of Maryland Medical Center. Prostate Cancer.

Miehet, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) saavat ensimmäisenä hoitona hormoniterapiaa kuten ADT-hoitoa tai ADT-hoitoa yhdessä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa. Tästä hoidosta huolimatta useimmilla potilailla levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC), millä voi olla vaikutusta potilaan elämänlaatuun ja eloonjääntiin.

Lähde: National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer.

.

Lisätietoa

ARASENS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-203

(FGFR+VEGFR inhibiittori)

Kiinteät syöpäkasvaimet

I
II    

ODM-203 on kohdennettu ja potentti sekä fibroblastikasvutekijän reseptorin (FGFR) että verisuonikasvutekijän reseptorin (VEGFR) estäjä. Se on kehitetty estämään fibroblastikasvutekijästä riippuvaisten kasvainten etenemistä. ODM-203 on osoittautunut aktiiviseksi sekä FGFR- että VEGFR-riippuvaisissa non-kliinisissä tuumorimalleissa.

Kiinteät syöpäkasvaimet, joissa on perimän muutoksia FGFR:ssä

FGFR:n signaloinnin häiriöitä on kuvattu monissa kiinteissä syöpäkasvaimissa. Lisäksi sekä FGFR että VEGR edistävät kiinteiden kasvainten verisuonten uudismuodostusta. Tällaisia kasvaimia ovat esimerkiksi keuhkosyöpä, rakkosyöpä ja rintasyöpä. Monilla eri lääkeyrityksillä on sekä prekliinisessä että kliinisessä kehityksessä molekyylejä, joiden kohteena on FGFR.

Lisätietoa

KIDES-tutkimus Clinical Trials.govissa

ODM-207 (BET-proteiinien estäjä)

 Syöpä

 I      

 ODM-207 on kokeellinen, kemikaaliselta rakenteeltaan ainutlaatuinen molekyyli, joka rajoittaa syöpäsolujen kasvua estämällä selektiivisesti BET-proteiineja. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia esimerkiksi useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa.

  Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-208 (CYP11A1-estäjä)

Eturauhassyöpä (CRPC)

I

     

Steroidihormonit edistävät hormonaalisten syöpien kuten useimpien eturauhas- ja rintasyöpien kasvua. Hormonaaliset hoidot ovat tehokkaita, mutta menettävät usein tehonsa, jolloin syöpä alkaa uudelleen kasvaa.

Orion aloitti vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kliinisen vaiheen I -tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Prekliinisissä tutkimuksissa molekyylin (ODM-208) on havaittu estävän syöpäsolujen kasvua. Se saattaa tehota myös sellaisiin hormonaalisiin syöpiin, jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi tavanomaisille hormonaalisille syöpähoidoille. Orion on ensimmäinen lääkeyhtiö, joka kehittää lääkettä tällä mekanismilla. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä eturauhassyöpäpotilailla, mutta Orionin suunnitelmissa on tutkia molekyyliä myös rintasyöpäpotilaiden hoidossa.

Käytön yhteydessä korvataan oheislääkityksellä ne elimistön tarvitsemat steroidihormonit, jotka eivät edistä syövän kasvua.

 

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

ODM-209 (CYP11A1-estäjä)

Eturauhassyöpä (CRPC), rintasyöpä

I

     

 

 

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Lisätietoa

 

Tieteelliset julkaisut 

   

 = vaihe meneillään 

    

= vaihe valmis

     

Lisätietoa:
Tieteelliset julkaisut