Orionin tutkimusputki

Tutkimusputkessa esitetään Orionin keskeiset kliiniset kehityshankkeet.

Projekti Käyttöaihe Kliininen vaihe / rekisteröinti

Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni

Astma, keuhkoahtaumatauti

I
II
III  R

Easyhaler® salmeteroli-flutikasoni on astman ja keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetty inhaloitava yhdistelmävalmiste. Tuotteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. 

Easyhaler® on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori. Orion on kehittänyt Easyhaleriin sopivia kuivajauhemuotoisia lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formeteroli ja budesonidi-formoteroli-yhdistelmä), joita käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon.

 

Astma on yleinen keuhkosairaus, jossa keuhkoputkissa on krooninen, pitkäaikainen ja pysyväisluonteinen tulehdus, jonka vuoksi keuhkoputket supistelevat. Tyypillisiä astman oireita ovat krooninen yskä, hengityksen vinkuminen ja hengenahdistus. Keuhkoahtaumatauti liittyy usein tupakointiin, ja siinä keuhkoihin ilmaa vievät keuhkoputket ahtautuvat pysyvästi. Taudin oireita ovat yskä, liman erittyminen ja hengästyminen. Toistuvat pahenemisvaiheet hengitysteiden tulehdusten aikana ovat yleisiä. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia hoidetaan pääosin hengitettävillä lääkkeillä.

Tiedotteita ja lisätietoja

 Tutkimus ClinicalTrials.govissa

Orion on maaliskuussa 2018 saanut myönteiset päätökset EU:n hajautetuista myyntilupamenettelyistä koskien salmeteroli-flutikasoni Easyhaler®-valmistetta. Myyntilupamenettelyt koskevat 22 maata, ja Ruotsi toimi menettelyjen viitejäsenvaltiona. Myyntilupahakemusten kansallinen käsittelyprosessi  on käynnistynyt seuraavissa EU-maissa: Belgia, Espanja, Hollanti, Iso-Britannia, Islanti, Italia, Kroatia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro.

Easyhaler® tiotropium

 Keuhkoahtaumatauti

 

Bioekvivalenssitutkimus
meneillään

Easyhaler® tiotropium on keuhkoahtaumataudin hoidossa käytetty inhaloitava valmiste. Tiotropium on pitkävaikutteinen keuhkoputkia avaava antikolinergi.

Easyhaler® on Orionin kehittämä, kuivajauhemuotoisia lääkkeitä annosteleva inhalaattori. Orion on kehittänyt Easyhaleriin sopivia kuivajauhemuotoisia lääkkeitä useista tunnetuista geneerisistä vaikuttavista aineista (salbutamoli, beklometasoni, budesonidi, formeteroli ja budesonidi-formoteroli-yhdistelmä), joita käytetään astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon. Tällä hetkellä on myös rekisteröintivaiheessa uusi kombinaatiovalmiste fluticasoni-salmeteroli astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon.

Keuhkoahtaumatauti liittyy usein tupakointiin, ja siinä keuhkoihin ilmaa vievät keuhkoputket ahtautuvat pysyvästi. Taudin oireita ovat yskä, liman erittyminen ja hengästyminen. Toistuvat pahenemisvaiheet hengitysteiden tulehdusten aikana ovat yleisiä. Astmaa ja keuhkoahtaumatautia hoidetaan pääosin hengitettävillä lääkkeillä.

Tiedotteita ja lisätietoa

Orion ilmoitti hankkeen aloittamisesta tilinpäätöstiedotteessa 7.2.2018. Orion kehittää tiotropium-valmistetta Euroopan markkinoille, ja valmisteen bioekvivalenssitutkimus on meneillään.

Darolutamidi (ODM-201)

Paikallinen kastraatioresistentti eturauhassyöpä (nmCRPC)

I
II III  
Darolutamidi on kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä, joka on suunniteltu estämään syöpäsolujen kasvua sitoutumalla androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estämällä androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ja sen tärkein metaboliitti olivat aktiivisia myös tunnetuissa androgeenireseptorin mutaatioissa (esim. W742L, F877L) ja darolutamidin kulkeutuminen aivoihin oli hyvin pientä. Orion kehittää darolutamidia yhteistyössä Bayerin kanssa. Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Tiedotteita ja lisätietoja

Orion ilmoitti 3.4.2018, että arvio  kliinisen III -vaiheen tutkimuksen valmistumisesta on päivitetty https://clinicaltrials.gov/ -verkkopalveluun. Tutkimuksen arvioidaan valmistuvan syyskuussa 2018.

ARAMIS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

Tutkimuspostereita ja artikkeleita

EAU 2016: Updated long term efficacy and safety of androgen receptor inhibitor ODM-201 in phase I/II trial


ODM-201: a new-generation androgen receptor inhibitor in castration-resistant prostate cancer

Bone Scan Index and progression-free survival data for progressive metastatic castration-resistant prostate cancer patients who received ODM-201 in the ARADES multicentre study

Pharmacokinetics, Antitumor Activity, and Safety of ODM-201 in Patients with Chemotherapy-naive Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer: An Open-label Phase 1 Study

Discovery of ODM-201, a new generation androgen receptor inhibitor targeting resistance mechanisms to androgen signaling-directed prostate cancer therapies

EAU 2015 Massard et al.

ASCO 2014  Massard et al.

EAU 2014

AACR 2014 ODM-201 AR mutation data

ASCO GU 2014 Garcia et al.

ASCO GU 2014 Massard et al.

ASCO GU 2014 Shore et al.

ESMO 2013 nonclinical poster

ASCO GU 2013

ESMO 2012: ARADES poster 

Darolutamidi (ODM-201)

Levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC)

I II III  

Darolutamidi on kokeellinen, kemiallisesti ainutlaatuinen suun kautta otettava androgeenireseptorin estäjä, joka on suunniteltu estämään syöpäsolujen kasvua sitoutumalla androgeenireseptoriin korkealla affiniteetilla ja estämällä androgeenireseptorin toimintaa. Prekliinisissä tutkimuksissa darolutamidi ja sen tärkein metaboliitti olivat aktiivisia myös tunnetuissa androgeenireseptorin mutaatioissa (esim. W742L, F877L) ja darolutamidin kulkeutuminen aivoihin oli hyvin pientä.

Orion kehittää darolutamidia yhteistyössä Bayerin kanssa.

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti.

Diagnoosihetkellä useimmilla miehillä on paikallinen eturauhassyöpä eli tauti rajoittuu vain eturauhaseen, ja sitä voidaan hoitaa leikkauksella tai sädehoidolla. Syövän uusiessa ja levitessä tai muuttuessa etäpesäkkeiseksi perushoitona käytetään androgeenideprivaatioterapiaa (ADT-hoito). Noin viidellä prosentilla potilaista eturauhassyöpä on levinnyt jo diagnoosihetkellä. (Lähde: University of Maryland Medical Center. Prostate Cancer. Saatavilla osoitteessa: http://umm.edu/health/medical/reports/articles/prostate-cancer.)

Miehet, joilla on vasta diagnosoitu levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä (mHSPC) saavat ensimmäisenä hoitona hormoniterapiaa kuten ADT-hoitoa tai ADT-hoitoa yhdessä kemoterapia-aine dosetakselin kanssa. Tästä hoidosta huolimatta useimmilla potilailla levinnyt hormonisensitiivinen eturauhassyöpä etenee kastraatioresistentiksi eturauhassyöväksi (CRPC), millä voi olla vaikutusta potilaan elämänlaatuun ja eloonjääntiin. (Lähde: National Cancer Institute. Hormone Therapy for Prostate Cancer. Saatavilla osoitteessa: http://www.cancer.gov/types/prostate/prostate-hormone-therapy-fact-sheet.)

.

Tiedotteita ja lisätietoja

 ODM-109 (suun kautta annosteltava levosimendaani)

 ALS-tauti

 I  II  III  

Orion sai vuonna 2016 valmiiksi kliinisen vaiheen II -tutkimuksen amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) sairastavien potilaiden hoitoon tarkoitetulla suun kautta annosteltavalla levosimendaanilla (ODM-109). Vaikka tutkimus ei saavuttanut päätavoitettaan, tulokset olivat kuitenkin lupaavia. Niiden perusteella Orion on vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä päättänyt aloittaa kliinisen vaiheen III -tutkimuksen. Tutkimuksen kustannukset ovat arviolta noin 60 miljoonaa euroa noin kolmen vuoden kuluessa. Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA on myöntänyt ODM-109:lle harvinaislääkestatuksen (Orphan Drug Designation).

Tutkimuksen tavoitteena on kehittää suun kautta annosteltavaa levosimendaania ALS-taudin oireenmukaiseen hoitoon sen pääasiallisiin oireisiin eli lihasheikkouteen. Levosimendaanin on aikaisemmissa tutkimuksissa osoitettu lisäävän pallealihaksen toimintaa. Levosimendaania on käytetty jo aiemmin sydämen vakavan vajaatoiminnan hoidossa, mikä nopeuttaa tutkimusohjelman käynnistämistä. Simdax® (levosimendaani) on Orionin alkuperälääke äkillisesti pahentuneen vaikean kroonisen sydämen vajaatoiminnan lyhytkestoiseen suonensisäiseen hoitoon. Simdaxia® myydään yli 50 maassa.

 ALS (Amyotrofinen lateraaliskleroosi) on harvinainen, nopeasti etenevä neurologinen sairaus, joka johtaa motoristen hermosolujen kuolemaan aiheuttaen tahdonalaisten lihasten kuihtumista, heikentymistä ja lopulta halvaantumisen mukaan lukien hengityskyvyn menettäminen. Jälkimmäinen johtuu pallealihaksen halvaantumisesta. Hengityskyvyn menettäminen on ALS-potilaiden tavallisin kuolinsyy.

Tutkimuspostereita

MND Congress, Dec 2017: Poster 1
MND Congress, Dec 2017: Poster 2

 

Lehdistötiedote 6.7.2018

REFALS-tutkimus ClinicalTrials.govissa

ODM-104 (tehokkaampi COMT-estäjä)

Parkinsonin tauti

I II    

ODM-104 on uusi molekyyli, joka tehostaa Parkinsonin taudin hoidossa käytetyn levodopan vaikutusta estämällä COMT-entsyymiä. Prekliinisten tutkimustulosten perusteella se on tehokkaampi kuin jo markkinoilla oleva COMT-estäjä entakaponi. 

Orion ilmoitti puolivuosikatsauksessaan 18.7.2018, että Faasi II -tutkimus on saatu päätökseen. Tutkimuksen päämuuttuja saavutettiin. Orion jatkaa tulosten analysointia ja arvioi mahdollista siirtymistä Faasi III -vaiheeseen. Orion etsii tutkimukselle mahdollista kumppania.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jossa potilaan aivot eivät kykene tuottamaan riittävästi motoriikkaa säätelevää dopamiini-nimistä välittäjäainetta. Seurauksena on Parkinsonin taudille tyypilliset oireet kuten vapina, jäykkyys ja liikkeiden hitaus. Tällä hetkellä ei Parkinsonin tautiin tunneta parantavaa hoitoa, mutta saatavilla on lukuisia lääkkeitä ja muita hoitoja, joilla oireet saadaan paremmin hallintaan, potilaan elämä helpottuu ja sekä potilaan että omaisten ja hoitajien elämänlaatu paranee. Levodopa on dopamiinin luonnollinen esiaste ja näin ollen standardilääke Parkinsonin taudin oireiden hoidossa.

 Tiedotteita ja lisätietoja  

Nocifim-tutkimus ClinicalTrials.govissa 

ODM-203

(FGFR+VEGFR inhibiittori)

Kiinteät syöpäkasvaimet

I
II    

ODM-203 on kohdennettu ja potentti sekä fibroblastikasvutekijän reseptorin (FGFR) että verisuonikasvutekijän reseptorin (VEGFR) estäjä. Se on kehitetty estämään fibroblastikasvutekijästä riippuvaisten kasvainten etenemistä. ODM-203 on osoittautunut aktiiviseksi sekä FGFR- että VEGFR-riippuvaisissa non-kliinisissä tuumorimalleissa.

Kiinteät syöpäkasvaimet, joissa on perimän muutoksia FGFR:ssä

FGFR:n signaloinnin häiriöitä on kuvattu monissa kiinteissä syöpäkasvaimissa. Lisäksi sekä FGFR että VEGR edistävät kiinteiden kasvainten verisuonten uudismuodostusta. Tällaisia kasvaimia ovat esimerkiksi keuhkosyöpä, rakkosyöpä ja rintasyöpä. Monilla eri lääkeyrityksillä on sekä prekliinisessä että kliinisessä kehityksessä molekyylejä, joiden kohteena on FGFR.

Tutkimuspapereita

KIDES-tutkimus Clinical Trials.govissa

Cholangiocarcinoma Foundation Annual Conference, Feb 2017: Phase 1 study of ODM-203, a selective dual FGFR/VEGFR inhibitor, in patients with advanced solid tumours

ESMO 2016: ODM-203 Phase I study poster Rodon et al 2016

ASCO 2016: Dose escalation study of ODM-203. Rodon et at 2016

TAT 2016: ODM-203 dose escalation study poster

AACR 2015: ODM-203 nonclinical poster Holmström et al 2015

ODM-207 (BET-proteiinien estäjä)

 Syöpä

 I      

 ODM-207 on kokeellinen, kemikaaliselta rakenteeltaan ainutlaatuinen molekyyli, joka rajoittaa syöpäsolujen kasvua estämällä selektiivisesti BET-proteiineja. Prekliinisissä tutkimuksissa ODM-207 on osoittanut kasvua hidastavia vaikutuksia esimerkiksi useissa kiinteiden kasvaimien solulinjoissa.

  Tutkimuspapereita

 2nd European Cancer Epigenetics Conference, May 2017: Targeting cancer with a novel BET bromodomain inhibitor

AACR, April 2017: Targeting cancer with a novel BET bromodomain inhibitor

AACR, April 2017: Immune-mediated anti-tumor activity with a clinical stage BET bromodmain inhibitor ODM-207 in pre-clinical models

AACR 2016: ODM-207 nonclinical poster 2016 Björkman et al
 

ODM-208 (CYP11A1-estäjä)

Eturauhassyöpä (CRPC)

I

     

Steroidihormonit edistävät hormonaalisten syöpien kuten useimpien eturauhas- ja rintasyöpien kasvua. Hormonaaliset hoidot ovat tehokkaita, mutta menettävät usein tehonsa, jolloin syöpä alkaa uudelleen kasvaa.

Orion aloitti katsauskaudella kliinisen vaiheen I -tutkimuksen uudenlaisen selektiivisen hormonisynteesin estäjän (CYP11A1-estäjä) kehittämiseksi kastraatioresistenttiin eturauhassyöpään. Tutkimuksessa selvitetään lääkeaihion turvallisuutta ja siedettävyyttä eturauhassyöpäpotilailla.

Prekliinisissä tutkimuksissa molekyylin (ODM-208) on havaittu estävän syöpäsolujen kasvua. Sen  on havaittu estävän steroidihormonien synteesin. Se saattaa tehota myös sellaisiin syöpiin, jotka ovat tulleet vastustuskykyisiksi tavanomaisille hormonaalisille syöpähoidoille. Käytön yhteydessä korvataan oheislääkityksellä ne elimistön tarvitsemat steroidihormonit, jotka eivät edistä syövän kasvua.

 

Eturauhassyöpä on toiseksi yleisin syöpä miehillä maailmanlaajuisesti. Pitkälle edenneen syövän oireet saadaan yleensä hallintaan pitkäaikaisesti ja tehokkaasti hormonihoidon avulla. Tehokkaista hoidoista huolimatta joillain potilailla tauti etenee ja siitä tulee kastraatioresistentti. Kastraatioresistentti eturauhassyöpä ilmenee voimakkaana androgeenireseptorin toimintana, eivätkä perinteiset antiandrogeenit, kuten bikalutamidi, tehoa siihen. Tehokkaita hoitomuotoja tähän taudin muotoon on edelleen vähän, mutta uusia lääkkeitä kehitetään jatkuvasti.

Tutkimuspapereita
ASCO 2018: CYP11A1 inhibition as a therapeutic  approach fot the treatment of castration resistant prostate cancer

 

ESMO 2017: DM-208, a novel CYP11A1-inhibitor as a therapeutic approach for the treatment of castration-resistant prostate cancer

   

 = vaihe meneillään 

    

= vaihe valmis