Oriontation – 100 ideaa -kilpailu: Palkinnot jaettiin ystävänpäivänä

Oriontation –100 ideaa -kilpailun palkinnot jaettiin ystävänpäivänä. Gaalassa tutkijat esittelivät tutkimusideoita toisilleen – ja myös innostuivat toistensa ideoista. Palkitut ideat ovat syntyneet vuosien tutkimuksista.

Oriontation-kilpailun palkitut ideat liittyivät syöpätutkimukseen, Parkinsonin taudin oireiden monitorointiin sekä perinnöllisen lihassairauden hoidon vaikutusten mallintamiseen.

Palkintogaalassa oli mukana edustaja jokaisesta 20 jatkoon valitusta tutkimusryhmästä. Tunnelma oli avoin, ja keskustelussa korostui toivomus, että verkostoituminen ja yhteistyö tutkimusten ympärillä jatkossa vahvistuisi.

Jatkoon valitut edustivat suomalaista tutkimusta laajasti

Voittajat olivat Team Taina Pihlajaniemi Oulun yliopistosta syöpätutkimuksella, Team Pauli Turunen Itä-Suomen yliopistosta Parkinson-tutkimuksella sekä Team Susana Garcia Helsingin yliopistosta lääkkeiden vaikutuksen mallintamisella.

Muiden 20 jatkoon päässeiden joukossa oli useita eri tavoin syöpää tutkivia hankkeita: Tampereen yliopistosta Team Marja Heiskala, Helsingin yliopistosta Juha Klefström, sekä Tampereen yliopistosta Team Olli Silvennoinen ja lisäksi Turun yliopistosta Team Jukka Kero, joka oli mukana kahdella eri tutkimusaiheella liittyen kilpirauhasen häiriöiden tutkimukseen. Lisäksi jatkoon päässeiden joukossa oli useita ehdotuksia erilaisten välineiden ja tekoälyn hyödyntämiseksi sairauden diagnosoimisessa, hoidon seurannassa ja lääkkeiden laadun varmistamisessa: Oulun yliopistosta Team Seppo Vainio, Itä-Suomen yliopistosta Team Jussi Paananen, Oulun yliopistosta Team Miguel Bordallo López, Åbo Akademista Team Niklas Sandler ja Tampereen BioMeditechin Team Ilmari Tamminen. Mukana jatkossa olivat myös Itä-Suomen yliopistosta Elena Puris ja Helsingin yliopistosta Team Marco Castelejnin uusien biomarkkereiden tunnistamiseen liittyvillä ideoillaan, sekä lääkkeiden kehittämistä tukevilla menetelmillä Aalto yliopiston Team Teemu Turunen, Helsingin yliopiston Team Erkka Järvinen, ja Tampereen yliopiston Team Reeja Maria Cherianin. Loppukilpailussa olivat vielä mukana Helsingin yliopiston Team James David Evansin uusi kohdeproteiinin tunnistamismenetelmäja Oulun yliopiston Team Lloyd Ruddockin esittämä menetelmä, jolla tehokkaammin voidaan valmistaa terapeuttisia proteiineja.

Orion panostaa vahvasti omaan tutkimukseensa, ja lisäksi Orionin tutkimussäätiö myöntää vuosittain apurahoja erilaisiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Kun sekä Suomi että Orion täyttivät viime vuonna 100 vuotta, Orion halusi tuoda esille myös eri puolilla maata tehtävää korkealaatuista tutkimusta. Oriontation – 100 ideaa -kilpailuun osallistui tutkimusryhmiä eri puolilta Suomea Helsingistä Ouluun, ja kilpailuehdotuksia tuli yli 80. Jatkoon päässeiden ehdotusten ja palkitsemisen kriteereinä olivat tutkimusidean uutuus ja hyödynnettävyys jatkossa, sekä kattavuus niin tutkimusalueen osalta kuin maantieteellisestikin.

 

Teksti: Johanna Paasikangas-Tella

Kuvat: Hanna Linnakko