Tutkimus ja kehitys Orionilla

Orionin lääkeinnovaatiot syntyvät tutkimus- ja kehitysorganisaatiossa. Tutkimus- ja kehitystoiminnossa työskentelee lääkemolekyylien keksimisen, kehittämisen ja optimoinnin huippuasiantuntijoita eri aloilta.

Orionin Tutkimuksessa ja kehityksessä työskentelee yli 500 alan ammattilaista. Toimipisteemme ovat Suomessa Espoossa, Turussa ja Kuopiossa, Nottinghamissa Englannissa sekä Mumbaissa Intiassa.

Keskitymme alkuperälääkkeisiin

Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön painopiste on alkuvaiheen lääkekehityksessä. Orion on tuonut useita alkuperälääkkeitä markkinoille eri terapia-alueilta.

Teemme yhteistyötä osaavien kumppanien kuten yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Yhteistyökumppanien avulla Orion voi pitää useampia tutkimushankkeita käynnissä samanaikaisesti ja keskittyä itse ydinosaamiseensa. Onnistuneista tutkimuksista hyötyy myös yhteistyökumppani.