Tutkimus ja kehitys Orionilla

Orionin lääkeinnovaatiot syntyvät tutkimus- ja kehitysyksikössä. Yksikössä työskentelee lääkemolekyylien kehittämisen ja optimoinnin huippuasiantuntijoita.

Tutkimuksessa ja kehityksessä työskentelee yli 500 alan ammattilaista. Toimipisteemme ovat Suomessa Espoossa, Turussa ja Kuopiossa, Nottinghamissa Englannissa sekä Mumbaissa Intiassa.

Keskitymme alkuperälääkkeisiin

Orionin oman tutkimus- ja kehitystyön painopiste on alkuvaiheen lääkekehityksessä. Orion on tuonut useita alkuperälääkkeitä markkinoille eri terapia-alueilta.

Aivan tutkimuksen alku- ja loppuvaiheissa teemme yhteistyötä osaavien kumppanien kuten yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Yhteistyökumppanien avulla Orion voi pitää useampia tutkimushankkeita käynnissä samanaikaisesti ja keskittyä itse ydinosaamiseensa. Onnistuneista tutkimuksista hyötyy myös yhteistyökumppani.