Siirry pääsisältöön

Vastuullista eläintutkimusta

Orion on sitoutunut vastuulliseen eläintutkimukseen. Noudatamme eläinkokeelliselle tutkimukselle asetettuja kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita. Tiedostamme vastuumme eläimistä, ja tutkimuslaitoksissamme tehdään töitä eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi kellon ympäri.

Eläinkokeet välttämättömiä uusien lääkkeiden kehittämisessä 

Monia fysiologisia ilmiöitä ja sairauden prosesseja voidaan tutkia luotettavasti ainoastaan ihmis- tai eläinkokeiden kautta. Ennen kuin siirtyminen vapaaehtoisiin ihmiskokeisiin on mahdollista, solu- ja kudosviljelmissä sekä tietokonemallinnuksissa kehitetyt teoriat voidaan todentaa ainoastaan eläinkokeiden keinoin. Eläinkokeet ovat myös lääkeviranomaisen vaatimus ennen uuden lääkeaihion saattamista ihmisillä tehtävään kliiniseen tutkimukseen. Ihmislääkekehityksen ohella eläinkokeita vaaditaan myös eläinten hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden hyväksymisprosessissa. 

Orionin oma koe-eläintutkimus keskittyy pääsääntöisesti jyrsijöihin, tavanomaisiin laboratoriohiiriin ja -rottiin. Tiettyjen tautimekanismien selvittämisessä turvaudumme myös geenimuunneltuihin hiirikantoihin. Tarvittaessa käytämme koe-eläiminä myös ei-jyrsijälajeja, kuten koiria ja sikoja, kun viranomaismääräykset näin vaativat. Tilaamme ulkopuolisilta tutkimuslaitoksilta näiden lisäksi muilla eläinlajeilla tehtäviä tutkimuksia. Esimerkiksi ihmisten vakavien sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkeaineita voidaan joutua tutkimaan myös apinoissa, kun taas eläinlääkkeille tyypillisiä kohde-eläinlajeja ovat koirien ja sikojen ohella kissat, naudat ja hevoset.  

Noudatamme toiminnassamme eläinkokeelliselle tutkimukselle lainsäädännön asettamia vaatimuksia ja kansainvälisiä eettisten koe-eläinkäytäntöjen periaatteita. Orion käyttää eläimiä lääketutkimuksessa vain, kun se on välttämätöntä. Mikäli eläinkokeille ei ole vaihtoehtoa, on Orion sitoutunut tekemään eläintutkimukset vastuullisesti.  

Lääketutkimusta eläinten hyvinvointi edellä 

Eläinten hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää - sekä Orionilla tehtävissä että muualta ostetuissa eläintutkimuksissa. Lähtökohta koe-eläintutkimuksessamme on, että jokaisen tutkimuksen tulee olla tieteellisesti tarpeellinen ja suunniteltu niin, että kokeesta kerättävää tietoa voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti. Tutkimustemme tulosten tulee olla luotettavia ja toistettavissa. Nämä periaatteet auttavat myös pitämään käytettävien koe-eläinten määrän mahdollisimman pienenä. Tutkimustulokset ja tutkimuseläimiin liittyvä kirjanpito käsitellään ja raportoidaan huolellisesti viranomaisohjeiden mukaisesti. 

Huolehdimme eläinten hyvinvoinnista tutkimuslaitoksissamme monin tavoin. Kunnioitamme jokaista tutkimuseläintä yksilönä ja pyrimme tarjoamaan eläimillemme mahdollisimman lajinomaiset elinolosuhteet. Eläinten annetaan sopeutua olosuhteisiin jo ennen varsinaisten tutkimusten alkua, ja tutkimuseläimet totutellaan vähitellen tuleviin toimenpiteisiin. Valitsemme koe-eläintemme toimittajat tarkasti ja seuraamme niiden toimintaa säännöllisesti. Sama koskee myös ulkopuolisia tutkimuslaitoksia. 

Koulutamme eläinten kanssa työskentelevää henkilöstöämme jatkuvasti. Orionin tutkimuslaitoksen eläinlääkärit ja eläinten hyvinvointiin erikoistunut hyvinvointiryhmä valvovat eläinten päivittäistä hoitoa ja pito-olosuhteita. He opastavat myös valitsemaan eläinten hyvinvoinnin kannalta parhaat tutkimusmenetelmät. Omavalvonnan lisäksi myös ulkopuoliset viranomaiset auditoivat tutkimuslaitostemme toimintaa säännöllisesti.