Siirry pääsisältöön

Ihmisperäisten kudosten, geenimuunneltujen organismien ja kantasolujen käyttö

Orion käyttää lääketutkimuksessaan ihmisperäisiä kudosnäytteitä koeputkissa tehtävissä eli niin sanotuissa in vitro -tutkimuksissa. Lisäksi käytämme tutkimustarkoituksessa myös geenimuunneltuja organismeja eli soluja ja siirtogeenisiä eläimiä. Hankimme näytteet ja geenimuunnellut organismit korkeatasoilta, luotettavilta toimittajilta, jotka toimivat eettisesti vakaalla pohjalla. Kaikkien materiaalien on oltava jäljitettävissä.

Ihmisperäinen koeputkimateriaali ja eläimillä tehtävät tutkimukset täydentävät toisiaan arvioitaessa lääkkeen käytettävyyttä ihmisellä.   Tutkimme käytettävyyden arvioinnissa esimerkiksi lääkkeen aineenvaihduntareittejä sekä lääkkeiden farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia. Solukokeiden perusteella voimme valita parhaiten ihmistä vastaavat eläinmallit lääkeaihion turvallisuustutkimuksia varten. Solukokeet ihmisperäisellä materiaalilla ovat hyvin laajalti käytössä tieteellisessä yhteisössä, ja niihin liittyvät mahdollisuudet sekä haasteet tunnetaan varsin hyvin.
 
Geenimuunnelluilla-organismeilla tutkitaan lääkeaineiden tehoa ja turvallisuutta ainoastaan kontrolloiduissa laboratorio-olosuhteissa. Ne auttavat osaltaan lisäämään ymmärrystämme ihmisen tautien mekanismeista. GMO-tekniikoilla pystymme parantamaan laboratoriotutkimuksissa käytettävien mallien ennustearvoa ihmisen suhteen ja siten myös vähentämään eläinten käytön tarvetta. Geenitekniikan keinot ovat myös kestävää kemiaa. Uskomme, että bioprosessit yhdistettyinä perinteisiin kemiallisiin menetelmiin ovat avain monimutkaisten yhdisteiden tuottamiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Kantasolutekniikat tekevät vahvasti tuloaan yhdeksi lääketutkimuksen tärkeimmistä työkaluista. Aikaisemmin ne ovat pohjautuneet pääosin alkion kantasoluihin, mutta viimeaikaiset läpimurrot aikuisen solujen uudelleenohjelmoinnissa niin kutsuttujen indusoituvien pluripotenttien kantasolujen avulla mahdollistavat kantasolujen käytön ilman alkion soluja. 

Edellä mainitut tekniikat ovat lähinnä mekanistisia malleja, joiden avulla voidaan selvittää monimutkaisia biologisia prosesseja ja tautimekanismeja sekä lääkeaineden käyttäytymistä ihmisen kannalta merkittävissä malleissa. Orionin korkeasti koulutetut asiantuntijat seuraavat näiden tieteenalojen viimeisintä kehitystä. Kun tunnemme perinpohjaisesti tautimekanismit sekä uusien kemiallisten yhdisteiden käyttäytymisen biologisissa järjestelmissä, voimme valita parhaat molekyylit kliinisiin jatkotutkimuksiin tekemällä keskeisimmät ja parhaiten ihmistä vastaavat eläintutkimukset. Uudet tekniikat edesauttavat myös suunnittelemaan kliiniset tutkimukset niin, että voimme vähentää tutkimuspotilaiden tarpeetonta altistusta uusille lääkeaineille.